English    Türkçe    فارسی   

4
1532-1581

 • روز و شب در جنگ و اندر کش‌مکش ** کرده چالیش آخرش با اولش
 • Gece gündüz savaşta, çekiştedir bunlar... Sonu yani insanlığı, önüyle yani hayvanlığıyla savaşır durur.
 • چالیش عقل با نفس هم چون تنازع مجنون با ناقه میل مجنون سوی حره میل ناقه واپس سوی کره چنانک گفت مجنون هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوی و انی و ایاها لمختلفان
 • Aklın nefisle savaşı Mecnun’un devesiyle savaşına benzer. Mecnun’un sevdası Leylâ’dır, devenin sevdası yavrusuna. Nitekim Mecnun da “Devemin sevdası ardındakinedir, benim sevdam önümdekine. İkimiz de sevdalıyız ama sevdalarımız aykırı!" demiştir.
 • هم‌چو مجنون‌اند و چون ناقه‌ش یقین ** می‌کشد آن پیش و این واپس به کین
 • Bu, Mecnun’la devesine benzer... O, ileriye gitmeye savaşır, bu geriye gitmeye!
 • میل مجنون پیش آن لیلی روان ** میل ناقه پس پی کره دوان
 • Mecnun’un sevdası, önde bulunan Leylâ’ya kavuşmak, devenin sevdası ardına dönüp yavrusuna ulaşmak!
 • یک دم ار مجنون ز خود غافل بدی ** ناقه گردیدی و واپس آمدی 1535
 • Mecnun, bir an bile kendisinden geçti mi deve, hemencecik geri döner, geriye giderdi.
 • عشق و سودا چونک پر بودش بدن ** می‌نبودش چاره از بی‌خود شدن
 • Mecnun, tamamı ile aşkla, sevda ile dolu olduğundan kendisinden geçmemesine imkân yoktu.
 • آنک او باشد مراقب عقل بود ** عقل را سودای لیلی در ربود
 • Kendisini gözetleyen akıldı... Fakat aklını, Leylâ’nın sevdası kapmıştı!
 • لیک ناقه بس مراقب بود و چست ** چون بدیدی او مهار خویش سست
 • Deveye gelince o, çevikti, fırsat gözleyip durmaktaydı... Yularını gevşek hissetti mi,
 • فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ ** رو سپس کردی به کره بی‌درنگ
 • Anlardı ki Mecnun daldı gitti... Hemen geriye yüz tutar, yavrusunun bulunduğu tarafa doğru gitmeye başlardı.
 • چون به خود باز آمدی دیدی ز جا ** کو سپس رفتست بس فرسنگها 1540
 • Mecnun kendisine gelir, evvelce bulundukları yerden fersahlarca geriye gittiğini anlardı.
 • در سه روزه ره بدین احوالها ** ماند مجنون در تردد سالها
 • Üç gün böyle yol aldılar... Mecnun, âdeta yıllarca tereddüt içinde kaldı.
 • گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم ** ما دو ضد پس همره نالایقیم
 • Nihayet dedi ki: A deve, ikimizde âşığız ama birbirimize aykırıyız... Arkadaşlığa lâyık değiliz!
 • نیستت بر وفق من مهر و مهار ** کرد باید از تو صحبت اختیار
 • Senin sevgin de bana uygun değil, yuların da senden ayrılmak gerek!
 • این دو همره یکدگر را راه‌زن ** گمره آن جان کو فرو ناید ز تن
 • Bu iki arkadaş da, birbirinin yolunu vurmada... Tenden aşağı inip ayrılmayan can, yol azıtır gider!
 • جان ز هجر عرش اندر فاقه‌ای ** تن ز عشق خاربن چون ناقه‌ای 1545
 • Senin canın da arşın ayrılığı ile yoksulluğa düşmüş... Teninse diken aşkıyla deveye dönmüş!
 • جان گشاید سوی بالا بالها ** در زده تن در زمین چنگالها
 • Can, yücelere kanatlar açmada... Ten, tırnaklarıyla yere sarılmada!
 • تا تو با من باشی ای مرده‌ی وطن ** پس ز لیلی دور ماند جان من
 • Ey vatan aşkıyla ölmüş deve, sen benimle oldukça canım, Leylâ’dan uzak kaldı gitti!
 • روزگارم رفت زین گون حالها ** هم‌چو تیه و قوم موسی سالها
 • Adeta Musa kavminin yıllarca çölde kalışı gibi bende seninle bu hallere düştüm... Ömrüm geldi geçti!
 • خطوتینی بود این ره تا وصال ** مانده‌ام در ره ز شستت شصت سال
 • Bu yol, vuslata erişmek için iki adımdan ibaret... Hâlbuki ben, senin hilenle tam altmış yıldır, bu iki adımlık yolda kalakaldım!
 • راه نزدیک و بماندم سخت دیر ** سیر گشتم زین سواری سیرسیر 1550
 • Yol yakın... Fakat ben pek geç kaldım. Bu binicilikten adamakıllı usandım artık!
 • سرنگون خود را از اشتر در فکند ** گفت سوزیدم ز غم تا چندچند
 • Bu sözleri söyleyip kendisini deveden fırlattı attı, niceye bir dertten yanıp yakılacağım, yandım artık, dedi!
 • تنگ شد بر وی بیابان فراخ ** خویشتن افکند اندر سنگلاخ
 • Ona o geniş ova daracık bir hale geldi... Kendisini bir taşlığa atıverdi!
 • آنچنان افکند خود را سخت زیر ** که مخلخل گشت جسم آن دلیر
 • Hem de öyle bir attı ki o yiğidin bedeni ezildi...
 • چون چنان افکند خود را سوی پست ** از قضا آن لحظه پایش هم شکست
 • Kendisini yere öyle bir fırlattı ki kazara ayağı da kırıldı!
 • پای را بر بست و گفتا گو شوم ** در خم چوگانش غلطان می‌روم 1555
 • Ayağını bağladı, top olurum da dedi, onun çevgânının önüne düşer, yuvarlanarak giderim!
 • زین کند نفرین حکیم خوش‌دهن ** بر سواری کو فرو ناید ز تن
 • İşte güzel sözlü hakîm, tenden inmeyen atlıya bu yüzden lânet etmiştir.
 • عشق مولی کی کم از لیلی بود ** گوی گشتن بهر او اولی بود
 • Allah aşkı, hiç Leylâ’nın aşkından az değersiz olur mu? Ona top olmak elbette daha doğru, daha yerinde!
 • گوی شو می‌گرد بر پهلوی صدق ** غلط غلطان در خم چوگان عشق
 • Top ol da doğruluk yanına yat, aşk çevgâniyle yuvarlanarak git!
 • کین سفر زین پس بود جذب خدا ** وان سفر بر ناقه باشد سیر ما
 • Çünkü bu yolculuk, binekten indikten sonra Allah çekişiyle olur... Halbuki önceki gidişimiz, deveyle idi!
 • این چنین سیریست مستثنی ز جنس ** کان فزود از اجتهاد جن و انس 1560
 • Bu çeşit gidiş, gidişlerden apayrıdır... Bu gidiş cinlerin gidişiyle de olmaz, insanların çalışmasıyla da!
 • این چنین جذبیست نی هر جذب عام ** که نهادش فضل احمد والسلام
 • Bu çekilip gitme, alelade çekilip gitme değildir... Bunu, Ahmed’in lütfu meydana getirdi vesselâm!
 • نوشتن آن غلام قصه‌ی شکایت نقصان اجری سوی پادشاه
 • Kölenin ücret azlığından şikâyet ederek padişaha yazması
 • قصه کوته کن برای آن غلام ** که سوی شه بر نوشتست او پیام
 • Sözü kısa kes de padişaha mektup yazıp gönderen köleyi anlat!
 • قصه پر جنگ و پر هستی و کین ** می‌فرستد پیش شاه نازنین
 • O köle, nazenin padişaha savaşla, varlıkla, kinle dolu bir mektup yazıp gönderir.
 • کالبد نامه‌ست اندر وی نگر ** هست لایق شاه را آنگه ببر
 • Kalıbın, cesedin mektuptur, ona dikkat et, padişaha lâyık mı, değil mi? Bir anla da sonra gönder!
 • گوشه‌ای رو نامه را بگشا بخوان ** بین که حرفش هست در خورد شهان 1565
 • Bir bucağa git, mektubu aç, oku... Bak bakalım, içindeki sözler, padişahlara lâyık olan sözler?
 • گر نباشد درخور آن را پاره کن ** نامه‌ی دیگر نویس و چاره کن
 • Lâyık değilse o mektubu yırt, çaresine bak, başka bir mektup yaz!
 • لیک فتح نامه‌ی تن زپ مدان ** ورنه هر کس سر دل دیدی عیان
 • Fakat ten mektubunu açmayı kolay sanma. Yoksa herkes gönül sırrını apaçık görürdü!
 • نامه بگشادن چه دشوارست و صعب ** کار مردانست نه طفلان کعب
 • Bu mektubu açmak ne güçtür, ne sarptır! Erlerin işidir bu, çocuk işi değil!
 • جمله بر فهرست قانع گشته‌ایم ** زانک در حرص و هوا آغشته‌ایم
 • Hepimiz, fihriste kani olmuş kalmışız... Çünkü heva ve hevese, hırsa bulaşmışız!
 • باشد آن فهرست دامی عامه را ** تا چنان دانند متن نامه را 1570
 • Hâlbuki o fihrist, ona baksınlar da metni de öyle sansınlar diye halka bir tuzaktır.
 • باز کن سرنامه را گردن متاب ** زین سخن والله اعلم بالصواب
 • Mektubu aç, bu sözden baş çevirme! Allah, doğruyu daha iyi bilir!
 • هست آن عنوان چو اقرار زبان ** متن نامه‌ی سینه را کن امتحان
 • Mektubun fihristi, dille ikrar etmeye benzer... Hâlbuki sen gönül mektubunun metnini sına!
 • که موافق هست با اقرار تو ** تا منافق‌وار نبود کار تو
 • Bak bakalım, ikrarınla muvafık mı? Buna bak da işin, münafıkların işine dönmesin!
 • چون جوالی بس گرانی می‌بری ** زان نباید کم که در وی بنگری
 • Ağır bir çuval yüklenip götürmeye koyulsan onun dışına bakmakla yükü hafiflemez ki!
 • که چه داری در جوال از تلخ و خوش ** گر همی ارزد کشیدن را بکش 1575
 • Asıl içine bak... Çuvalda acı, tatlı ne var, bir gör de taşımaya değerse taşı!
 • ورنه خالی کن جوالت را ز سنگ ** باز خر خود را ازین بیگار و ننگ
 • Yoksa çuvalındaki taşları boşalt... Kendini bu saçma işten, bu ar olan yükten kurtar gitsin!
 • در جوال آن کن که می‌باید کشید ** سوی سلطانان و شاهان رشید
 • Çuvala aklı erer padişahlara, sultanlara götürülebilecek şeyleri doldur!
 • حکایت آن فقیه با دستار بزرگ و آنک بربود دستارش و بانگ می‌زد کی باز کن ببین کی چه می‌بری آنگه ببر
 • Hırsızın koca sarıklı bir fakihin sarığını çalması, fakihin sarığı aç, bak ne götürdüğünü anla. Sonra götür diye bağırması
 • یک فقیهی ژنده‌ها در چیده بود ** در عمامه‌ی خویش در پیچیده بود
 • Bir fakih, bez parçaları toplamış, sarığının içine ezip büzerek yerleştirmişti.
 • تا شود زفت و نماید آن عظیم ** چون در آید سوی محفل در حطیم
 • Bu suretle kavuğunun büyük ve iri görünmesini, halkın kendisine ehemmiyet vermesini ve mescide gelince başköşeye geçirilmesini istiyordu.
 • ژنده‌ها از جامه‌ها پیراسته ** ظاهرا دستار از آن آراسته 1580
 • Elbiselerden parçalar almış, onlarla sarığını büyütmüştü.
 • ظاهر دستار چون حله‌ی بهشت ** چون منافق اندرون رسوا و زشت
 • Sarığının dışı, cennet elbiselerine benzemekteydi... Fakat içi, münafık gönlü gibi rezil, çirkin bir şeydi.