English    Türkçe    فارسی   

4
1669-1718

 • هست افزونی هر ذاتی دلیل ** کو بود حادث به علتها علیل
 • Zatın artmasına gelince bu, o zatın sebeplere bağlı ve sonradan meydana gelmiş olduğuna delildir.
 • تفسیر اوجس فی نفسه خیفة موسی قلنا لا تخف انک انت الا علی
 • Musa, içinde bir korku duydu. Dedik ki: Korkma, sen, ondan yücesin ayetinin tefsiri
 • گفت موسی سحر هم حیران‌کنیست ** چون کنم کین خلق را تمییز نیست 1670
 • Musa, büyü de insanı şaşırtır... Ben ne yapayım ne işleyeyim? Halk, mucizeyle büyüyü ayırt edemez ki dedi.
 • گفت حق تمییز را پیدا کنم ** عقل بی‌تمییز را بینا کنم
 • Allah dedi ki: O fark edişi ben onlarda izhar eder, doğruyu eğriyi ayırt edemeyen aklı görür, bilir bir hale getiririm.
 • گرچه چون دریا برآوردند کف ** موسیا تو غالب آیی لا تخف
 • Onlar deniz gibi köpürdüler ama korkma ya Musa, sen üstün olacaksın!
 • بود اندر عهده خود سحر افتخار ** چون عصا شد مار آنها گشت عار
 • Sihir, zamanında övünülecek bir şeydi... Fakat asâ ejderha olunca bütün sihirler utanılır bir şey oluverdi!
 • هر کسی را دعوی حسن و نمک ** سنگ مرگ آمد نمکها را محک
 • Herkes güzellik şirinlik dâvasındadır ama şirinliklere mihenk taşı ölümdür!
 • سحر رفت و معجزه‌ی موسی گذشت ** هر دو را از بام بود افتاد طشت 1675
 • Büyü de geçti gitti, Musa’nın mucizesi de... Her ikisinin de varlık damından leğenleri düştü!
 • بانگ طشت سحر جز لعنت چه ماند ** بانگ طشت دین به جز رفعت چه ماند
 • Büyü leğeninin sesinden yalnız lanet kaldı; din leğeninin sesinden de yalnız yücelik!
 • چون محک پنهان شدست از مرد و زن ** در صف آ ای قلب و اکنون لاف زن
 • Mihenk taşı, erkekte de yok, kadında da... O gizli kalmış; artık ey kalp, gel, safa karış da lâf et, tam sırası!
 • وقت لافستت محک چون غایبست ** می‌برندت از عزیزی دست دست
 • Lâfın tam zamanı şimdi... Çünkü mihenk yok ortada, artık seni yüce tutarlar, elden ele gezersin ey kalp!
 • قلب می‌گوید ز نخوت هر دمم ** ای زر خالص من از تو کی کمم
 • Kalp her an gururlanır da der ki ben daima senin gibiyim a altın... ne vakit senden aşağıyım ki?
 • زر همی‌گوید بلی ای خواجه‌تاش ** لیک می‌آید محک آماده باش 1680
 • Altında evet ey kapı yoldaşı, der... Fakat mihenk geliyor hazırlan hele!
 • مرگ تن هدیه‌ست بر اصحاب راز ** زر خالص را چه نقصانست گاز
 • Bedenin ölümü, sır ehli için bir hediyedir... Halis altına makastan ne noksan gelir ki?
 • قلب اگر در خویش آخربین بدی ** آن سیه که آخر شد او اول شدی
 • Kalp, eğer sonuna baksaydı sonradan kararacağına önceden kararırdı:
 • چون شدی اول سیه اندر لقا ** دور بودی از نفاق و از شقا
 • Önceden kararınca da nifaktan, kötülükten uzak kalırdı.
 • کیمیای فضل را طالب بدی ** عقل او بر زرق او غالب بدی
 • Fazilet ve ihsan kimyasını isteseydi aklı, hilesinden üstün olurdu.
 • چون شکسته‌دل شدی از حال خویش ** جابر اشکستگان دیدی به پیش 1685
 • Gönlü kırık bir hale gelince de kendisini anlar, kırıkları düzelten Allah’ı önünde görürdü.
 • عاقبت را دید و او اشکسته شد ** از شکسته‌بند در دم بسته شد
 • Davacı, sonunu görünce kırık, sınık bir hale gelir de derhal bağlanır, sarılır, kırıklığı geçiverir!
 • فضل مسها را سوی اکسیر راند ** آن زراندود از کرم محروم ماند
 • Allah ihsanı, bakırları iksire doğru sürer götürür... Fakat o altın yaldızlı, bu ihsandan mahrum kalır.
 • ای زراندوده مکن دعوی ببین ** که نماند مشتریت اعمی چنین
 • Ey altın yaldızlı, davaya kalkışma da sana müşteri olan hep böyle kör kalmaz, sen onu gör!
 • نور محشر چشمشان بینا کند ** چشم بندی ترا رسوا کند
 • Mahşer nuru, onların gözlerini açar... Onların gözlerini sen bağlıyordun ya... Bu yüzden rüsvay olursun sen!
 • بنگر آنها را که آخر دیده‌اند ** حسرت جانها و رشک دیده‌اند 1690
 • İşin sonunu gören, canların ve gözlerin hasedini çeken kişileri gör!
 • بنگر آنها را که حالی دیده‌اند ** سر فاسد ز اصل سر ببریده‌اند
 • Bir de bu günkü gören kişileri seyret! Bunlar, içleri bozuk kişilerdir... Asıldan baş çekmişler, ayrılmışlardır!
 • پیش حالی‌بین که در جهلست و شک ** صبح صادق صبح کاذب هر دو یک
 • Bugünü görenlere, bu yüzden bilgisizlikte ve şüphede kalanlara göre suphu sadıkla suphu kâzibin ikisi de birdir.
 • صبح کاذب صد هزاران کاروان ** داد بر باد هلاکت ای جوان
 • Suphu kâzip, yüz binlerce kervanı helak yeliyle süpürmüş, gitmiştir civanım!
 • نیست نقدی کش غلط‌انداز نیست ** وای آن جان کش محک و گاز نیست
 • Cihanda hiçbir nakit yoktur ki o, isteklileri yanıltmasın... Vay o kişinin canına ki mihengi makası yoktur!
 • زجر مدعی از دعوی و امر کردن او را به متابعت
 • Dâvaya kalkışan kişiye, dâvadan geçmesi için ısrar ve peygamberlere uymasını emrediş
 • بو مسیلم گفت خود من احمدم ** دین احمد را به فن برهم زدم 1695
 • Ebu Süleyman dedi ki: ben de Ahmet’im... Ahmet’in dinini hileyle vurup kıracağım
 • بو مسیلم را بگو کم کن بطر ** غره‌ی اول مشو آخر نگر
 • Ebu Süleyman’a de ki: Pek kibirlenme, işin önüne bakıp böbürlenme, sonuna bak!
 • این قلاوزی مکن از حرص جمع ** پس‌روی کن تا رود در پیش شمع
 • Başına adam toplama hırsıyla kılavuzluğa kalkışma... Kılavuza uy, ardından git de önünde mum gidedursun, sen de yolunu gör!
 • شمع مقصد را نماید هم‌چو ماه ** کین طرف دانه‌ست یا خود دامگاه
 • Mum, ay gibi maksadını gösterir... bu tarafta tane var, yahut burası tuzak der!
 • گر بخواهی ور نخواهی با چراغ ** دیده گردد نقش باز و نقش زاغ
 • Elinde bir ışık oldu mu istesen de istemesen de doğan iziyle karga izini görür, ayırt edersin!
 • ورنه این زاغان دغل افروختند ** بانگ بازان سپید آموختند 1700
 • Fakat mumun yoksa buna imkân yoktur. Çünkü bu kargalar hilekârdır... Akdoğanların seslerini öğrenmişlerdir.
 • بانگ هدهد گر بیاموزد فتی ** راز هدهد کو و پیغام سبا
 • Yiğit, hüthüdün sesini öğrense de nerede hüthüdün sesi, Seba’nın haberi?
 • بانگ بر رسته ز بر بسته بدان ** تاج شاهان را ز تاج هدهدان
 • Arızi sesi, asıl sesten bil... Padişahların taçları, hüthütlerin taçlarından alınmadır!
 • حرف درویشان و نکته‌ی عارفان ** بسته‌اند این بی‌حیایان بر زبان
 • Dervişlerin sözleriyle ariflerin nüktelerini şu hayâsızlar, dillerine dolamışlardır.
 • هر هلاک امت پیشین که بود ** زانک چندل را گمان بردند عود
 • Eski ümmetlerin helâk olması, hep katı taşı öd ağacı sanmalarındandır!
 • بودشان تمییز کان مظهر کند ** لیک حرص و آز کور و کر کند 1705
 • Onu anlayacak, meydana çıkaracak temyiz kabiliyetleri vardı ama hırs ve tamah, insanı kör ve sağır eder!
 • کوری کوران ز رحمت دور نیست ** کوری حرص است که آن معذور نیست
 • Körlerin körlüğü rahmetten uzak değildir, onlara acınır. Fakat hırs körlüğüne özür yoktur!
 • چارمیخ شه ز رحمت دور نی ** چار میخ حاسدی مغفور نی
 • Padişahın çarmıha gerdiği adama acınır, fakat haset çarmıhına gerilen bağışlanmaz!
 • ماهیا آخر نگر بنگر بشست ** بدگلویی چشم آخربینت بست
 • A balık, sonuna bak işin, oltaya değil! Fakat pisboğazlığın, senin işin sonunu gören gözünü kapattı!
 • با دو دیده اول و آخر ببین ** هین مباش اعور چو ابلیس لعین
 • İki gözle evveli sonu gör... Kendine gel, iblis gibi tek gözlü olma!
 • اعور آن باشد که حالی دید و بس ** چون بهایم بی‌خبر از بازپس 1710
 • Tek gözlü ona derler ki yalnız içinde bulunduğu hali görür... Hayvanlar gibi başka şeyden haberi yoktur.
 • چون دو چشم گاو در جرم تلف ** هم‌چو یک چشمست کش نبود شرف
 • Öküzün iki gözünü çıkarmanın cezası bir gözü çıkarma cezasıdır... Çünkü onda şeref yoktur ki!
 • نصف قیمت ارزد آن دو چشم او ** که دو چشمش راست مسند چشم تو
 • Öküzün iki gözü, değerinin yarısıdır... Çünkü onun iki gözle yapacağı şeyi, sen ona yaptırabilirsin!
 • ور کنی یک چشم آدم‌زاده‌ای ** نصف قیمت لایقست از جاده‌ای
 • Fakat bir insanın tek gözünü çıkarsan değerinin yarısını vermek gerek!
 • زانک چشم آدمی تنها به خود ** بی دو چشم یار کاری می‌کند
 • Zira insan gözü, başlı başına başka birinin yardımı olmaksızın bir iş görebilir!
 • چشم خر چون اولش بی آخرست ** گر دو چشمش هست حکمش اعورست 1715
 • Eşeğin gözü, işin sonunu görmediğinden eşek, çift gözlü olsa da tek gözlü hükmündedir.
 • این سخن پایان ندارد وان خفیف ** می‌نویسد رقعه در طمع رغیف
 • Bu sözün sonu yoktur... O hafif akıllı, ekmek tamahı ile padişaha mektup yazmaya koyuldu.
 • بقیه‌ی نوشتن آن غلام رقعه به طلب اجری
 • Nafaka istemek için kölenin padişaha mektup yazması
 • رفت پیش از نامه پیش مطبخی ** کای بخیل از مطبخ شاه سخی
 • Mektubu yazmadan mutfak eminine gitti... Ey cömert padişahın mutfağındaki hasis adam, dedi...
 • دور ازو وز همت او کین قدر ** از جری‌ام آیدش اندر نظر
 • Nafakamdan bu kadar şey kesmek padişahtan, padişahın himmetinden uzaktır!