English    Türkçe    فارسی   

4
1855-1904

 • مومنا ینظر به نور الله شدی ** از خطا و سهو آمن آمدی 1855
 • Ey mümin, sen, Allah nuruyla bakar, görürsün... Hatadan, yanılmadan eminsin!
 • نقصان اجرای جان و دل صوفی از طعام الله
 • Sofinin canına, gönlüne gelen Allah yemeğinin eksilmesi
 • صوفیی از فقر چون در غم شود ** عین فقرش دایه و مطعم شود
 • Sofi, yoksulluktan dertlenince yoksulluğu, ona dadı ve gıda kesilir.
 • زانک جنت از مکاره رسته است ** رحم قسم عاجزی اشکسته است
 • Çünkü cennet, hoşa gitmeyen şeylerden meydana gelmiştir... Merhamet, gönlü kırık âcizlerin nasibidir.
 • آنک سرها بشکند او از علو ** رحم حق و خلق ناید سوی او
 • Yücelikle başlar kıran kişiye ne Allah’ın merhameti nasip olur, ne halkın!
 • این سخن آخر ندارد وان جوان ** از کمی اجرای نان شد ناتوان
 • Bu sözün sonu yoktur... Evet, o yiğit, yiyecek ve ekmek nafakasının azlığından perişan oldu!
 • شاد آن صوفی که رزقش کم شود ** آن شبه‌ش در گردد و اویم شود 1860
 • Ne mutlu o sofiye ki rızkı azalır... Boncuğu inci olur, kendisi deniz kesilir!
 • زان جرای خاص هر که آگاه شد ** او سزای قرب و اجری‌گاه شد
 • O hususi Allah nafakasını duyan, Allah’ın yakınlığına erer, gayb nafakasını elde eder.
 • زان جرای روح چون نقصان شود ** جانش از نقصان آن لرزان شود
 • Fakat ruh nafakası noksan olan kişinin canı o noksan yüzünden titremeye başlar.
 • پس بداند که خطایی رفته است ** که سمن‌زار رضا آشفته است
 • Anlar ki bir hata etmiştir de bundan dolayı rıza yaseminliği perişan olmuştur.
 • هم‌چنانک آن شخص از نقصان کشت ** رقعه سوی صاحب خرمن نبشت
 • İşte o adam da ekinin az olması yüzünden harman sahibine mektup yazdı.
 • رقعه‌اش بردند پیش میر داد ** خواند او رقعه جوابی وا نداد 1865
 • Mektubunu o yüce ve adil padişaha götürdüler, okudu, fakat bir cevap vermedi.
 • گفت او را نیست الا درد لوت ** پس جواب احمق اولیتر سکوت
 • Dedi ki: onun derdi yalnız gıda, başka bir şey değil... Ahmağa verilecek en iyi cevap sükûttur.
 • نیستش درد فراق و وصل هیچ ** بند فرعست او نجوید اصل هیچ
 • Ayrılık ve vuslat derdi onda hiç yok... fer’e bağlanmış, aslı hiç aramıyor.
 • احمقست و مرده‌ی ما و منی ** کز غم فرعش فراغ اصل نی
 • O ahmağın biri... Varlığa kapılmış, ölmüş gitmiş fer’in derdiyle asla aldırış bile etmemekte.
 • آسمانها و زمین یک سیب دان ** کز درخت قدرت حق شد عیان
 • Göklerle yeri bir elma farz et... Allah’ın kudret ağacından bitmiş!
 • تو چه کرمی در میان سیب در ** وز درخت و باغبانی بی‌خبر 1870
 • Sen, bu elmanın içindeki bir kurda benzersin; ağaçtan da haberin yok, bahçıvandan da!
 • آن یکی کرمی دگر در سیب هم ** لیک جانش از برون صاحب‌علم
 • Elmada bir kurt daha var; fakat onun canı dış âleminde bayrak sahibi!
 • جنبش او وا شکافد سیب را ** بر نتابد سیب آن آسیب را
 • Onun hareketi elmayı yarar... Elma onun hareketine karşı koyamaz!
 • بر دریده جنبش او پرده‌ها ** صورتش کرمست و معنی اژدها
 • Hareketi, perdeleri yırtar... Sureti kurt ama hakikatte o, bir ejderha!
 • آتش که اول ز آهن می‌جهد ** او قدم بس سست بیرون می‌نهد
 • Demirden çıkan ilk ateş, dışarıya yavaş, yavaş adım atar.
 • دایه‌اش پنبه‌ست اول لیک اخیر ** می‌رساند شعله‌ها او تا اثیر 1875
 • Dadısı pamuktur önce... Fakat sonunda şuleleri ta esire kadar çıkar,
 • مرد اول بسته‌ی خواب و خورست ** آخر الامر از ملایک برترست
 • İnsan, önce uykuya, yemeye muhtaçtır... Fakat nihayet meleklerden de üstün olur.
 • در پناه پنبه و کبریتها ** شعله و نورش برآیدت بر سها
 • Pamuk ve kükürdün himayesinde şulesi ve nuru, süha yıldızına kadar çıkar!
 • عالم تاریک روشن می‌کند ** کنده‌ی آهن به سوزن می‌کند
 • Karanlık âlemi aydınlatır... Demirden yapılma tomruğu bile iğneyle deler geçer!
 • گرچه آتش نیز هم جسمانی است ** نه ز روحست و نه از روحانی است
 • Ateş de cismanidir ama ne ruhtandır, ne de ruhani âlemden!
 • جسم را نبود از آن عز بهره‌ای ** جسم پیش بحر جان چون قطره‌ای 1880
 • Cisme, o yücelikten bir nasip yoktur... Cisim, can denizinin önünde bir katra gibidir!
 • جسم از جان روزافزون می‌شود ** چون رود جان جسم بین چون می‌شود
 • Cisim, canla artar, gün günden fazlalaşır... Fakat can gitti mi cisme bak, ne hale gelir?
 • حد جسمت یک دو گز خود بیش نیست ** جان تو تا آسمان جولان‌کنیست
 • Cisminin haddi, bir iki arşından fazla değildir... Fakat canın, ta göklere kadar çıkar, dolaşır!
 • تا به بغداد و سمرقند ای همام ** روح را اندر تصور نیم گام
 • En iyi kişi, ruha ta Bağdat’a Semerkand’a kadar olan mesafe tasavvurda yarım adımdır ancak!
 • دو درم سنگست پیه چشمتان ** نور روحش تا عنان آسمان
 • Gözünüz iki dirhemlik taş ağırlığında bir yağ parçasıdır ama ruhunun nuru göklere dek her tarafı kaplar.
 • نور بی این چشم می‌بیند به خواب ** چشم بی‌این نور چه بود جز خراب 1885
 • Nursa, bu göz olmadan da uykuda her şeyi görür... Fakat göz, bu nur olmayınca ancak harap olur gider!
 • جان ز ریش و سبلت تن فارغست ** لیک تن بی‌جان بود مردار و پست
 • Canın, tenin sakalıyla, bıyığıyla alış verişi yoktur... Fakat ten, can olmayınca murdardır, aşağıdır!
 • بارنامه‌ی روح حیوانیست این ** پیشتر رو روح انسانی ببین
 • Bu cisim, hayvani ruhun debdebesine sebeptir... Sen daha önceden git de insani ruhu gör!
 • بگذر از انسان هم و از قال و قیل ** تا لب دریای جان جبرئیل
 • İnsandan da dedikodudan da geç de Cebrail’in ruhunun dayanıp kaldığı deniz kıyısına var!
 • بعد از آنت جان احمد لب گزد ** جبرئیل از بیم تو واپس خزد
 • Ondan sonra Ahmed’in canı (esrarı faş etme sakın diye) sana karşı dudağını ısırsın... Cebrail, senden korksun, geride kalsın!
 • گوید ار آیم به قدر یک کمان ** من به سوی تو بسوزم در زمان 1890
 • Bir yay kadar ileri varır, sana doğru gelirsem derhal yanarım desin!
 • آشفتن آن غلام از نارسیدن جواب رقعه از قبل پادشاه
 • Kölenin, mektuba padişahtan cevap gelmeyişinden kızıp perişan olması
 • این بیابان خود ندارد پا و سر ** بی‌جواب نامه خستست آن پسر
 • Bu ovanın ne başı var zaten, ne sonu... o köle de mektubuna cevap gelmediğinden sıkılıp duruyor! Dostları, ayrılığını sordular;
 • کای عجب چونم نداد آن شه جواب ** با خیانت کرد رقعه‌بر ز تاب
 • Ne şaşılacak şey, padişah neden bana cevap yazmadı... Yoksa kızgınlığından mektubu götüren bir hıyanetlikte mi bulundu?
 • رقعه پنهان کرد و ننمود آن به شاه ** کو منافق بود و آبی زیر کاه
 • Mektubu mu gizledi, yoksa padişaha vermedi mi? Acaba bir münafık mıydı, saman altından su mu yürüttü?
 • رقعه‌ی دیگر نویسم ز آزمون ** دیگری جویم رسول ذو فنون
 • Tecrübe için başka bir mektup yazar, hünerli, terbiyeli bir başka elçi arar bulurum demekte,
 • بر امیر و مطبخی و نامه‌بر ** عیب بنهاده ز جهل آن بی‌خبر 1895
 • Cahilliğinden o bihaber, padişahı, mutfak eminini, mektup götüreni ayıplamaktaydı.
 • هیچ گرد خود نمی‌گردد که من ** کژروی کردم چو اندر دین شمن
 • Hiç ben din yolunda eğri gittim, gâvurluk ettim diye kendisine gelmiyor, kusuru kendinde bulmuyordu.
 • کژ وزیدن باد بر سلیمان علیه‌السلام به سبب زلت او
 • Süleyman aleyhisselâm’ın bir kusuru yüzünden rüzgârın ters esmesi
 • باد بر تخت سلیمان رفت کژ ** پس سلیمان گفت بادا کژ مغژ
 • Rüzgâr, Süleyman’ın tahtına ters esti... Süleyman dedi ki: Ey rüzgâr, ters esme!
 • باد هم گفت ای سیلمان کژ مرو ** ور روی کژ از کژم خشمین مشو
 • Rüzgâr da ey Süleyman dedi, ters hareket etme... Ters hareket edersen, benim tersliğime kızma!
 • این ترازو بهر این بنهاد حق ** تا رود انصاف ما را در سبق
 • Allah, biz ders alalım da insafa gelelim diye bu teraziyi halk etti.
 • از ترازو کم کنی من کم کنم ** تا تو با من روشنی من روشنم 1900
 • Sen eksik dirhem korsan ben eksik tartarım... Sen benimle apaydın muamelede bulunursan ben de seninle apaydın muamelede bulunurum!
 • هم‌چنین تاج سلیمان میل کرد ** روز روشن را برو چون لیل کرد
 • Böylece Süleyman’ın tacı da eğrildi... Aydın günü ona gece etti âdeta!
 • گفت تا جا کژ مشو بر فرق من ** آفتابا کم مشو از شرق من
 • Süleyman dedi ki: Ey taç, neden başımda eğrilirsin... A güneş, doğumdan eksilme benim!
 • راست می‌کرد او به دست آن تاج را ** باز کژ می‌شد برو تاج ای فتی
 • O eliyle tacı düzelttikçe taç eğrilmekteydi yiğidim!
 • هشت بارش راست کرد و گشت کژ ** گفت تاجا چیست آخر کژ مغژ
 • Tam sekiz kere doğrulttu, sekiz kere eğrildi... Dedi ki: Ey taç, bu ne bu? Eğrilme artık!