English    Türkçe    فارسی   

4
2300-2349

 • می‌کند او توبه و پیر خرد ** بانگ لو ردوا لعادوا می‌زند 2300
 • O adam, tövbe eder ama akıl piri ona “Tekrar dünyaya döndürülseler yine yapma denen şeylere bulaşırlar. Onları yaparlar” diye bağırıp durur.
 • در بیان آنک وهم قلب عقلست و ستیزه‌ی اوست بدو ماند و او نیست و قصه‌ی مجاوبات موسی علیه‌السلام کی صاحب عقل بود با فرعون کی صاحب وهم بود
 • Vehim aklın zıddıdır, onunla savaşır durur. Ona benzer ama o değildir. Akla sahip olan Musa aleyhsselâm’ın vehim sahibi olan Firavunla soru ve cevabı
 • عقل ضد شهوتست ای پهلوان ** آنک شهوت می‌تند عقلش مخوان
 • Ey yiğit, akıl, şehvetin zıddıdır... Şehveti dokuyan akla akıl deme.
 • وهم خوانش آنک شهوت را گداست ** وهم قلب نقد زر عقلهاست
 • Şehvete mağlûp olana vehim de... Vehim, halis akıllar altınının kalpıdır.
 • بی‌محک پیدا نگردد وهم و عقل ** هر دو را سوی محک کن زود نقل
 • Vehimle akıl, mihenk olmadıkça meydana çıkmaz. Her ikisini de hemen mihenge vur.
 • این محک قرآن و حال انبیا ** چون منحک مر قلب را گوید بیا
 • Bu mihenk de Kur’an’dır. Peygamberlerin halidir... Mihenk kalpa gel der.
 • تا ببینی خویش را ز آسیب من ** که نه‌ای اهل فراز و شیب من 2305
 • Gel de benim yüzümden ne hale girdiğini gör... Çünkü sen benim ne inişimin ehlisin ne çıkışımın!
 • عقل را گر اره‌ای سازد دو نیم ** هم‌چو زر باشد در آتش او بسیم
 • Aklı bir testere ikiye biçse o ateşteki altın gibi yine gülümser.
 • وهم مر فرعون عالم‌سوز را ** عقل مر موسی به جان افروز را
 • Vehim, âlemleri yakan Firavundur; akıl, canları parlatan aydınlatan Musa’nındır.
 • رفت موسی بر طریق نیستی ** گفت فرعونش بگو تو کیستی
 • Musa, yokluk yoluna gitti... Firavun, ona dedi ki: Sen kimsin?
 • گفت من عقلم رسول ذوالجلال ** حجةالله‌ام امانم از ضلال
 • Musa, ben akılım... Ululuk ıssı Allah’ın elçisiyim... Allah’ın ulu bürhanıyım, azgınlıktan insana emniyet veren kişiyim ben!
 • گفت نی خامش رها کن های هو ** نسبت و نام قدیمت را بگو 2310
 • Firavun dedi ki: Sus, huyluyu bırak da sen bana eski adını söyle!
 • گفت که نسبت مر از خاکدانش ** نام اصلم کمترین بندگانش
 • Musa dedi ki: Benim nispetim, Allah’ın şu toprak yurdunadır... Asıl adım da onun kullarının en aşağısı.
 • بنده‌زاده‌ی آن خداوند وحید ** زاده از پشت جواری و عبید
 • Ben o Allah’ın kulunun oğluyum... Onun cariyesiyle kulundan doğmuşum.
 • نسبت اصلم ز خاک و آب و گل ** آب و گل را داد یزدان جان و دل
 • Asıl mensup olduğum topraktır; su ve balçıktır... Allah suya toprağa canla gönül vermiştir.
 • مرجع این جسم خاکم هم به خاک ** مرجع تو هم به خاک ای سهمناک
 • Bu toprak bedenimin dönüp gideceği yer de yine topraktır... Senin gideceğin yer de topraktır a mağrur.
 • اصل ما و اصل جمله سرکشان ** هست از خاکی و آن را صد نشان 2315
 • Bizim de bütün serkeşlerin de aslı topraktır. Hepimiz topraktanız... Buna da yüz türlü nişane var.
 • که مدد از خاک می‌گیرد تنت ** از غذایی خاک پیچد گردنت
 • Bedenine topraktan yardım gelmededir... Boynun topraktan biten gıdalarla düzelip kalınlaşmadadır.
 • چون رود جان می‌شود او باز خاک ** اندر آن گور مخوف سهمناک
 • Can gitti mi beden o korkunç, mezar da toprak olur gider.
 • هم تو و هم ما و هم اشباه تو ** خاک گردند و نماند جاه تو
 • Sen de, biz de, sana benzeyenlerde hep toprak olurlar... Senin mevkiin rütben de kalmaz.
 • گفت غیر این نسب نامیت هست ** مر ترا آن نام خود اولیترست
 • Firavun dedi ki: Bundan, bu soydan başka bir adın daha var senin... Sana ne ad daha âlâ yaraşır.
 • بنده‌ی فرعون و بنده‌ی بندگانش ** که ازو پرورد اول جسم و جانش 2320
 • Firavunun kulu kullarının kulu... Bedeni, canı, önce onun nimetleriyle beslenip yetişen kul.
 • بنده‌ی یاغی طاغی ظلوم ** زین وطن بگریخته از فعل شوم
 • Âsi, azgın ve pek zalim kul... Kötü işi yüzünden yurttan kaçan kul.
 • خونی و غداری و حق‌ناشناس ** هم برین اوصاف خود می‌کن قیاس
 • Kanlı katil, gaddar, hak bilmez kul... Artık sen bu sıfatlara bak da var kıyas et nesin?
 • در غریبی خوار و درویش و خلق ** که ندانستی سپاس ما و حق
 • Gariplikte hor, yoksul, çıplak bir kul, öyle bir kul ki ne bizim hakkımızı tanır, ne bize şükreder.
 • گفت حاشا که بود با آن ملیک ** در خداوندی کسی دیگر شریک
 • Musa şöyle cevap verdi: Haşa... O padişaha, padişahlıkta kimse şerik olamaz.
 • واحد اندر ملک او را یار نی ** بندگانش را جز او سالار نی 2325
 • Mülk ve devlette tektir, eşi yok. Kullarına ondan başka başbuğ yoktur.
 • نیست خلقش را دگر کس مالکی ** شرکتش دعوی کند جز هالکی
 • Halkına ondan başka kimse sahip değildir. helâke düşmüş kişiden başka kimse ona şeriklik davasına kalkışamaz.
 • نقش او کردست و نقاش من اوست ** غیر اگر دعوی کند او ظلم‌جوست
 • Beni nakşeden, bana bu sureti veren odur; nakkaşım odur benim... Başkası bu dâvaya kalkışırsa zalimdir.
 • تو نتوانی ابروی من ساختن ** چون توانی جان من بشناختن
 • Sen benim kaşımı bile yaratmaya kadir değilsin... Böyleyken nasıl olur da beni yarattığını söyleyebilirsin?
 • بلک آن غدار و آن طاغی توی ** که کنی با حق دعوی دوی
 • Asıl o gaddar, o azgın sensin ki Allah’a şerik olmak davasına düşmüşsün.
 • گر بکشتم من عوانی را به سهو ** نه برای نفس کشتم نه به لهو 2330
 • Ben bir kötü kişiyi öldürdüysem ne nefsime uyduğumdan öldürdüm, ne de eğlence için!
 • من زدم مشتی و ناگاه اوفتاد ** آنک جانش خود نبد جانی بداد
 • Ben bir yumruk indirdim o da derhal ölüverdi... Zaten canı yoktu can verdi geberdi gitti.
 • من سگی کشتم تو مرسل‌زادگان ** صدهزاران طفل بی‌جرم و زیان
 • Ben bir köpek öldürdüm... Fakat sen peygamber oğullarını, yüz binlerce suçsuz, ziyansız çocukları öldürdün ya!
 • کشته‌ای و خونشان در گردنت ** تا چه آید بر تو زین خون خوردنت
 • Onları öldürdün; hepsinin kanı senin boynundadır... Bakalım hele, bu kan içmeden başına neler gelecek?
 • کشته‌ای ذریت یعقوب را ** بر امید قتل من مطلوب را
 • Yakup soyunu öldürdün... Maksadın da hep beni öldürmekti, bunu umuyor, bunu istiyordun sen!
 • کوری تو حق مرا خود برگزید ** سرنگون شد آنچ نفست می‌پزید 2335
 • Allah, seni kör etti de beni seçti... Nefsinin pişirip kotardığı hile, baş aşağı geldi.
 • گفت اینها را بهل بی‌هیچ شک ** این بود حق من و نان و نمک
 • Firavun dedi ki: Bunları bırak hele... Şüphesiz benim hakkım, tuz ekmek hakkı buydu ha!
 • که مرا پیش حشر خواری کنی ** روز روشن بر دلم تاری کنی
 • Beni halkın önünde rezil rüsvay edesin... Aydın günü gönlüme karartasın... Sen de olan hakkıma karşılık yapacağın bu mu senin?
 • گفت خواری قیامت صعب‌تر ** گر نداری پاس من در خیر و شر
 • Musa, kıyamet gününün horluğu daha güçtür... Hayırda, şerde bana riayet etmezsen kıyamette halin bundan beter olur.
 • زخم کیکی را نمی‌توانی کشید ** زخم ماری را تو چون خواهی چشید
 • Bir pirenin acısına tahammülün yok; yılanın acısına nasıl tahammül edeceksin?
 • ظاهرا کار تو ویران می‌کنم ** لیک خاری را گلستان می‌کنم 2340
 • Görünüşte senin işini yıkıyorum ama bir dikeni gül bahçesi haline getiriyorum dedi.
 • بیان آنک عمارت در ویرانیست و جمعیت در پراکندگیست و درستی در شکست‌گیست و مراد در بی‌مرادیست و وجود در عدم است و علی هذا بقیة الاضداد والازواج
 • Yapılma yıkılmadadır; topluluk dağınıklıkta; düzeltme kırılmada… Murat muratsızlıktadır; varlık yoklukta. Her şey, buna benzer. Öbür zıtlar ve eşlerde hep bunlar gibidir.
 • آن یکی آمد زمین را می‌شکافت ** ابلهی فریاد کرد و بر نتافت
 • Birisi geldi yeri bellemeye, sürmeye başladı. Aptalın biri dayanamayıp feryat etti.
 • کین زمین را از چه ویران می‌کنی ** می‌شکافی و پریشان می‌کنی
 • Dedi ki: Bu yeri neden yıkıyorsun... Neden yarıyor dağıtıyorsun?
 • گفت ای ابله برو و بر من مران ** تو عمارت از خرابی باز دان
 • Adam dedi ki: A ahmak, yürü git... Benimle uğraşma! Sen, yapılmayı yıkılmada bil! (189.sayfa-223.sayfaya kadar bulunamadı)
 • کی شود گلزار و گندم‌زار این ** تا نگردد زشت و ویران این زمین
 • Bu yer, böyle çirkin ve yıkık bir hale gelmedikçe nasıl olur da olur da gül bahçesi, buğday tarlası haline gelir.
 • کی شود بستان و کشت و برگ و بر ** تا نگردد نظم او زیر و زبر 2345
 • Düzeni alt üst olmadıkça nasıl olur da bostanlık, ekinlik olur; mahsul ve meyve yetiştirir?
 • تا بنشکافی به نشتر ریش چغز ** کی شود نیکو و کی گردید نغز
 • Yarayı neşterle deşmedikçe iyileşir onulur mu hiç?
 • تا نشوید خلطهاات از دوا ** کی رود شورش کجا آید شفا
 • Ahlatın, ilaçla yıkanmadıkça hastalığın nasıl geçer, nasıl şifa bulursun?
 • پاره پاره کرده درزی جامه را ** کس زند آن درزی علامه را
 • Terzi kumaşı paramparça eder... Bir kimse çıkıp da o sanatını bilen terziye,
 • که چرا این اطلس بگزیده را ** بردریدی چه کنم بدریده را
 • Bu canım atlası neden bu hale getirdin... Neden kestin; ben kesik kumaşı ne yapayım der mi?