English    Türkçe    فارسی   

4
2468-2517

 • ور ازین افزون ترا همت بود ** از مراقب کار بالاتر رود
 • Himmetin bundan fazla olursa dikkatle işin, daha yücelir!
 • بیان آنک تن خاکی آدمی هم‌چون آهن نیکو جوهر قابل آینه شدن است تا درو هم در دنیا بهشت و دوزخ و قیامت و غیر آن معاینه بنماید نه بر طریق خیال
 • İnsanın topraktan yaratılan bedenî, cevheri iyi bir demire benzer, ayna olmaya kabiliyeti vardır, onda dünyada da cennet, cehennem, kıyamet vesaire görünür, hem de apaçık ve doğru olarak, hayal yoluyla değil!
 • پس چو آهن گرچه تیره‌هیکلی ** صیقلی کن صیقلی کن صیقلی
 • Sen de görünüşte kapkara bir demire benzersin ama kendini cilala, cilala!
 • تا دلت آیینه گردد پر صور ** اندرو هر سو ملیحی سیمبر 2470
 • Bu suretle de gönlün, suretlerle dolu bir ayna kesilsin; ona her cihetten gümüş bedenli bir güzel aksetsin!
 • آهن ار چه تیره و بی‌نور بود ** صیقلی آن تیرگی از وی زدود
 • Demir gerçi karadır, nursuzdur... Fakat cilalamak, ondaki karalığı giderir.
 • صیقلی دید آهن و خوش کرد رو ** تا که صورتها توان دید اندرو
 • Demir cilalanır, yüzünü güzelleştirir. Bu suretle suretler onda görünebilir.
 • گر تن خاکی غلیظ و تیره است ** صیقلش کن زانک صیقل گیره است
 • Topraktan yaratılan beden kabadır, karadır ama cila kabul eder, onu cilala!
 • تا درو اشکال غیبی رو دهد ** عکس حوری و ملک در وی جهد
 • Cilala da onda gayb şekilleri yüz göstersin. Huri ve melek akisleri görünsün!
 • صیقل عقلت بدان دادست حق ** که بدو روشن شود دل را ورق 2475
 • Allah, bil ki sana bir akıl cilâsı vermiştir... Onunla gönül yaprağı arınır, aydınlanır.
 • صیقلی را بسته‌ای ای بی‌نماز ** وآن هوا را کرده‌ای دو دست باز
 • A binamaz, cilâlanmayı bırakmışsın da heva ve hevesinin iki elini de açmışsın!
 • گر هوا را بند بنهاده شود ** صیقلی را دست بگشاده شود
 • Heva ve heves kapandı mı cilacının eli açılır.
 • آهنی که آیینه غیبی بدی ** جمله صورتها درو مرسل شدی
 • Gayb aynası olan demirde bütün suretler görünür.
 • تیره کردی زنگ دادی در نهاد ** این بود یسعون فی الارض الفساد
 • İçini kararttın, paslattın, işte "Yeryüzünde fesada çalışırlar" ayetinin manası budur!
 • تاکنون کردی چنین اکنون مکن ** تیره کردی آب را افزون مکن 2480
 • Şimdiye kadar böyle hareket ettin durdun, artık böyle harekette bulunma. Suyu kararttın, daha ziyade karartma!
 • بر مشوران تا شود این آب صاف ** واندرو بین ماه و اختر در طواف
 • Bulandırma da bu su durulsun. O suyun içinde ay ve yıldızları tavaf eder gör!
 • زانک مردم هست هم‌چون آب جو ** چون شود تیره نبینی قعر او
 • Çünkü insan, ırmak suyuna benzer. Bulandı mı artık onun dibini göremezsin!
 • قعر جو پر گوهرست و پر ز در ** هین مکن تیره که هست او صاف حر
 • Irmağın dibi incilerle, mercanlarla dopdolu. Sakın bulandırma, o saf ve durudur.
 • جان مردم هست مانند هوا ** چون بگرد آمیخت شد پرده‌ی سما
 • İnsanların canı havaya benzer. Tozla karıştı mı gökyüzünde perde olur, gökyüzünü göstermez.
 • مانع آید او ز دید آفتاب ** چونک گردش رفت شد صافی و ناب 2485
 • Güneşin görünmesine mâni olur... Fakat tozu gitti mi saf ve parlak bir hale gelir.
 • با کمال تیرگی حق واقعات ** می‌نمودت تا روی راه نجات
 • Canın kapkara olmakla beraber Allah, kurtuluş yolunu bulasın diye sana rüyalar göstermiştir.
 • باز گفتن موسی علیه‌السلام اسرار فرعون را و واقعات او را ظهر الغیب تابخبیری حق ایمان آورد یا گمان برد
 • Musa aleyhisselâm'ın Firavun'un sırlarını söylemesi, Allah’ın bildiğine inanması yahut hiç olmazsa galiba biliyor diye şüpheye düşmesi için gaybdan haber vererek gördüğü rüyaları söylemesi
 • ز آهن تیره بقدرت می‌نمود ** واقعاتی که در آخر خواست بود
 • Allah, sonunda olacak şeyleri kudretiyle kapkara demirde gösterdi.
 • تا کنی کمتر تو آن ظلم و بدی ** آن همی‌دیدی و بتر می‌شدی
 • Bu suretle senin daha az kötülük etmeni diledi... Fakat sen, hep bunları gördüğün halde daha beter oluyordun!
 • نقشهای زشت خوابت می‌نمود ** می‌رمیدی زان و آن نقش تو بود
 • Sana rüyada kötü şeyler gösterdi. Onlardan ürktün, hâlbuki o kötü şeyler, senin suretindi.
 • هم‌چو آن زنگی که در آیینه دید ** روی خود را زشت و بر آیینه رید 2490
 • Hani aynaya bakınca yüzünü çirkin görüp aynayı pisleyen Zenci gibi!
 • که چه زشتی لایق اینی و بس ** زشتیم آن تواست ای کور خس
 • Tükürmüş de sen çirkinsin, lâyığın ancak bu demiş, ayna da çirkinliğim, senin çirkinliğim a kör ve aşağılık adam!
 • این حدث بر روی زشتت می‌کنی ** نیست بر من زانک هستم روشنی
 • Bu pisliği de kendi çirkin yüzüne bulaştırdın, bana değil. Çünkü ben apaydınım demiş!
 • گاه می‌دیدی لباست سوخته ** گه دهان و چشم تو بر دوخته
 • Sen gâh elbiseni yanmış gördün; gâh ağzın tutulmuş, gözün kör olmuş gördün.
 • گاه حیوان قاصد خونت شده ** گه سر خود را به دندان دده
 • Gâh bir canavar, kanına kastetti. Gâh yırtıcı biç hayvan, başını ısırdı!
 • گه نگون اندر میان آبریز ** گه غریق سیل خون‌آمیز تیز 2495
 • Kendini gâh lâğıma baş aşağı düşüyorsun gördün. Gâh kanlı sellerde gark olmuşsun gördün.
 • گه ندات آمد ازین چرخ نقی ** که شقیی و شقیی و شقی
 • Bazen rüyada bu tertemiz gökyüzünden sana "Kötüsün, kötüsün, kötü" diye ses geldi.
 • گه ندات آمد صریحا از جبال ** که برو هستی ز اصحاب الشمال
 • Bazen dağlardan apaçık "Hadi git be. Sen, ashabı şimaldensin" sesini duydun!
 • گه ندا می‌آمدت از هر جماد ** تا ابد فرعون در دوزخ فتاد
 • Bazen her cansız şeyden "Firavun, ebediyen cehenneme düştü gitti" sadasını işittin!
 • زین بترها که نمی‌گویم ز شرم ** تا نگردد طبع معکوس تو گرم
 • Bundan beter rüyalar da gördün... Fakat utancından söyleyemiyorum ki ters tabiatın büsbütün tersleşmesin, kızmayasın!
 • اندکی گفتم به تو ای ناپذیر ** ز اندکی دانی که هستم من خبیر 2500
 • Ey öğüt kabul etmeyen, azıcığını söylüyorum sana., bu azıcığı duy da bil ki ben biliyorum.
 • خویشتن را کور می‌کردی و مات ** تا نیندیشی ز خواب و واقعات
 • Gördüğün rüyaları ve başına gelecek işleri düşünmemek için kendini ölü ve kör ettin!
 • چند بگریزی نک آمد پیش تو ** کوری ادراک مکراندیش تو
 • Ne vakte dek kaçaksın? İşte hileler düzen anlayışının körlüğü, önüne geldi, çattı!
 • بیان آنک در توبه بازست
 • Tövbe kapısı açıktır.
 • هین مکن زین پس فراگیر احتراز ** که ز بخشایش در توبه‌ست باز
 • Kendine gel, bundan böyle çekin artık. Çünkü Allah keremiyle tövbe kapısı açıktır.
 • توبه را از جانب مغرب دری ** باز باشد تا قیامت بر وری
 • Tövbenin batı tarafında bir kapısı vardır, kıyamete kadar açıktır.
 • تا ز مغرب بر زند سر آفتاب ** باز باشد آن در از وی رو متاب 2505
 • O kapı, güneş batıdan doğuncaya dek açık kalacaktır, o kapıdan yüz çevirme!
 • هست جنت را ز رحمت هشت در ** یک در توبه‌ست زان هشت ای پسر
 • Cennetin Allah rahmetiyle sekiz tane kapısı var... Oğul, o sekiz kapıdan biri de tövbe kapısıdır.
 • آن همه گه باز باشد گه فراز ** وآن در توبه نباشد جز که باز
 • Öbürlerinin hepsi de bazen açılır, bozan kapanır. Fakat tövbe kapısı hep açıktır.
 • هین غنیمت دار در بازست زود ** رخت آنجا کش به کوری حسود
 • Bunu ganimet bil. Kapı açık, kasetçinin körlüğüne rağmen derhal pılını pırtını oraya çek!
 • گفتن موسی علیه‌السلام فرعون را کی از من یک پند قبول کن و چهار فضیلت عوض بستان
 • Musa aleyhîsselâm'ın Firavun'a "Benden bir öğüt kabul et, karşılık olarak dört fazilet kazan" demesi.
 • هین ز من بپذیر یک چیز و بیار ** پس ز من بستان عوض آن را چهار
 • Kendine gel de benden bir öğüt kabul et, karşılık olarak dört şey al!
 • گفت ای موسی کدامست آن یکی ** شرح کن با من از آن یک اندکی 2510
 • Firavun, o bir öğüt, hangi öğüt? O tek öğüdü bana birazcık anlat dedi.
 • گفت آن یک که بگویی آشکار ** که خدایی نیست غیر کردگار
 • Musa dedi ki: O tek öğüt şu: Apaçık söyle, deki Allah tektir, ondan başka tapacak yoktur!
 • خالق افلاک و انجم بر علا ** مردم و دیو و پری و مرغ را
 • Göklerin, yıldızların, insanlarla şeytanların cin ve perilerin, kuşların yüce yaratıcısıdır.
 • خالق دریا و دشت و کوه و تیه ** ملکت او بی‌حد و او بی‌شبیه
 • Denizin, ovanın, dağın, çölün yaratıcısı odur... Ülkenin sının yoktur, kendisinin benzeri yoktur!
 • گفت ای موسی کدامست آن چهار ** که عوض بدهی مرا بر گو بیار
 • Firavun, ey Musa dedi. Buna karşılık bana vereceğin o dört şey nedir? Onları da söyle de
 • تا بود کز لطف آن وعده‌ی حسن ** سست گردد چارمیخ کفر من 2515
 • 2515.O güzel vadin lütfiyle kâfirliğimin çarmıhı gevşesin!
 • بوک زان خوش وعده‌های مغتنم ** برگشاید قفل کفر صد منم
 • Belki bir ganimet olarak elde edeceğim o hoş vaatler yüzünden yüz harmanlık küfür kilidim açılır.
 • بوک از تاثیر جوی انگبین ** شهد گردد در تنم این زهر کین
 • Belki bal ırmağının tesiriyle bedenimdeki şu kin zehiri ballaşır.