English    Türkçe    فارسی   

4
2486-2535

 • با کمال تیرگی حق واقعات ** می‌نمودت تا روی راه نجات
 • Canın kapkara olmakla beraber Allah, kurtuluş yolunu bulasın diye sana rüyalar göstermiştir.
 • باز گفتن موسی علیه‌السلام اسرار فرعون را و واقعات او را ظهر الغیب تابخبیری حق ایمان آورد یا گمان برد
 • Musa aleyhisselâm'ın Firavun'un sırlarını söylemesi, Allah’ın bildiğine inanması yahut hiç olmazsa galiba biliyor diye şüpheye düşmesi için gaybdan haber vererek gördüğü rüyaları söylemesi
 • ز آهن تیره بقدرت می‌نمود ** واقعاتی که در آخر خواست بود
 • Allah, sonunda olacak şeyleri kudretiyle kapkara demirde gösterdi.
 • تا کنی کمتر تو آن ظلم و بدی ** آن همی‌دیدی و بتر می‌شدی
 • Bu suretle senin daha az kötülük etmeni diledi... Fakat sen, hep bunları gördüğün halde daha beter oluyordun!
 • نقشهای زشت خوابت می‌نمود ** می‌رمیدی زان و آن نقش تو بود
 • Sana rüyada kötü şeyler gösterdi. Onlardan ürktün, hâlbuki o kötü şeyler, senin suretindi.
 • هم‌چو آن زنگی که در آیینه دید ** روی خود را زشت و بر آیینه رید 2490
 • Hani aynaya bakınca yüzünü çirkin görüp aynayı pisleyen Zenci gibi!
 • که چه زشتی لایق اینی و بس ** زشتیم آن تواست ای کور خس
 • Tükürmüş de sen çirkinsin, lâyığın ancak bu demiş, ayna da çirkinliğim, senin çirkinliğim a kör ve aşağılık adam!
 • این حدث بر روی زشتت می‌کنی ** نیست بر من زانک هستم روشنی
 • Bu pisliği de kendi çirkin yüzüne bulaştırdın, bana değil. Çünkü ben apaydınım demiş!
 • گاه می‌دیدی لباست سوخته ** گه دهان و چشم تو بر دوخته
 • Sen gâh elbiseni yanmış gördün; gâh ağzın tutulmuş, gözün kör olmuş gördün.
 • گاه حیوان قاصد خونت شده ** گه سر خود را به دندان دده
 • Gâh bir canavar, kanına kastetti. Gâh yırtıcı biç hayvan, başını ısırdı!
 • گه نگون اندر میان آبریز ** گه غریق سیل خون‌آمیز تیز 2495
 • Kendini gâh lâğıma baş aşağı düşüyorsun gördün. Gâh kanlı sellerde gark olmuşsun gördün.
 • گه ندات آمد ازین چرخ نقی ** که شقیی و شقیی و شقی
 • Bazen rüyada bu tertemiz gökyüzünden sana "Kötüsün, kötüsün, kötü" diye ses geldi.
 • گه ندات آمد صریحا از جبال ** که برو هستی ز اصحاب الشمال
 • Bazen dağlardan apaçık "Hadi git be. Sen, ashabı şimaldensin" sesini duydun!
 • گه ندا می‌آمدت از هر جماد ** تا ابد فرعون در دوزخ فتاد
 • Bazen her cansız şeyden "Firavun, ebediyen cehenneme düştü gitti" sadasını işittin!
 • زین بترها که نمی‌گویم ز شرم ** تا نگردد طبع معکوس تو گرم
 • Bundan beter rüyalar da gördün... Fakat utancından söyleyemiyorum ki ters tabiatın büsbütün tersleşmesin, kızmayasın!
 • اندکی گفتم به تو ای ناپذیر ** ز اندکی دانی که هستم من خبیر 2500
 • Ey öğüt kabul etmeyen, azıcığını söylüyorum sana., bu azıcığı duy da bil ki ben biliyorum.
 • خویشتن را کور می‌کردی و مات ** تا نیندیشی ز خواب و واقعات
 • Gördüğün rüyaları ve başına gelecek işleri düşünmemek için kendini ölü ve kör ettin!
 • چند بگریزی نک آمد پیش تو ** کوری ادراک مکراندیش تو
 • Ne vakte dek kaçaksın? İşte hileler düzen anlayışının körlüğü, önüne geldi, çattı!
 • بیان آنک در توبه بازست
 • Tövbe kapısı açıktır.
 • هین مکن زین پس فراگیر احتراز ** که ز بخشایش در توبه‌ست باز
 • Kendine gel, bundan böyle çekin artık. Çünkü Allah keremiyle tövbe kapısı açıktır.
 • توبه را از جانب مغرب دری ** باز باشد تا قیامت بر وری
 • Tövbenin batı tarafında bir kapısı vardır, kıyamete kadar açıktır.
 • تا ز مغرب بر زند سر آفتاب ** باز باشد آن در از وی رو متاب 2505
 • O kapı, güneş batıdan doğuncaya dek açık kalacaktır, o kapıdan yüz çevirme!
 • هست جنت را ز رحمت هشت در ** یک در توبه‌ست زان هشت ای پسر
 • Cennetin Allah rahmetiyle sekiz tane kapısı var... Oğul, o sekiz kapıdan biri de tövbe kapısıdır.
 • آن همه گه باز باشد گه فراز ** وآن در توبه نباشد جز که باز
 • Öbürlerinin hepsi de bazen açılır, bozan kapanır. Fakat tövbe kapısı hep açıktır.
 • هین غنیمت دار در بازست زود ** رخت آنجا کش به کوری حسود
 • Bunu ganimet bil. Kapı açık, kasetçinin körlüğüne rağmen derhal pılını pırtını oraya çek!
 • گفتن موسی علیه‌السلام فرعون را کی از من یک پند قبول کن و چهار فضیلت عوض بستان
 • Musa aleyhîsselâm'ın Firavun'a "Benden bir öğüt kabul et, karşılık olarak dört fazilet kazan" demesi.
 • هین ز من بپذیر یک چیز و بیار ** پس ز من بستان عوض آن را چهار
 • Kendine gel de benden bir öğüt kabul et, karşılık olarak dört şey al!
 • گفت ای موسی کدامست آن یکی ** شرح کن با من از آن یک اندکی 2510
 • Firavun, o bir öğüt, hangi öğüt? O tek öğüdü bana birazcık anlat dedi.
 • گفت آن یک که بگویی آشکار ** که خدایی نیست غیر کردگار
 • Musa dedi ki: O tek öğüt şu: Apaçık söyle, deki Allah tektir, ondan başka tapacak yoktur!
 • خالق افلاک و انجم بر علا ** مردم و دیو و پری و مرغ را
 • Göklerin, yıldızların, insanlarla şeytanların cin ve perilerin, kuşların yüce yaratıcısıdır.
 • خالق دریا و دشت و کوه و تیه ** ملکت او بی‌حد و او بی‌شبیه
 • Denizin, ovanın, dağın, çölün yaratıcısı odur... Ülkenin sının yoktur, kendisinin benzeri yoktur!
 • گفت ای موسی کدامست آن چهار ** که عوض بدهی مرا بر گو بیار
 • Firavun, ey Musa dedi. Buna karşılık bana vereceğin o dört şey nedir? Onları da söyle de
 • تا بود کز لطف آن وعده‌ی حسن ** سست گردد چارمیخ کفر من 2515
 • 2515.O güzel vadin lütfiyle kâfirliğimin çarmıhı gevşesin!
 • بوک زان خوش وعده‌های مغتنم ** برگشاید قفل کفر صد منم
 • Belki bir ganimet olarak elde edeceğim o hoş vaatler yüzünden yüz harmanlık küfür kilidim açılır.
 • بوک از تاثیر جوی انگبین ** شهد گردد در تنم این زهر کین
 • Belki bal ırmağının tesiriyle bedenimdeki şu kin zehiri ballaşır.
 • یا ز عکس جوی آن پاکیزه شیر ** پرورش یابد دمی عقل اسیر
 • Yahut o tertemiz süt ırmağının aksiyle esir aklım bir an olsun beslenir.
 • یا بود کز عکس آن جوهای خمر ** مست گردم بو برم از ذوق امر
 • Yahut o şarap ırmaklarının aksiyle sarhoş olanlar da Allah emrinin zevkinden bir koku alırım...
 • یا بود کز لطف آن جوهای آب ** تازگی یابد تن شوره‌ی خراب 2520
 • Yahut da ırmakların letafetinden çorak ve yıkık bedenim tazeleşir.
 • شوره‌ام را سبزه‌ای پیدا شود ** خارزارم جنت ماوی شود
 • Çorak bedenimde bir yeşillik meydana gelir dikenliklerim, Cenneti Me'va kesilir!
 • بوک از عکس بهشت و چار جو ** جان شود از یاری حق یارجو
 • Belki cennetin ve dört ırmağın aksiyle can, Allah, yardımına mazhar olur da sevgiliyi aramaya koyulur.
 • آنچنان که از عکس دوزخ گشته‌ام ** آتش و در قهر حق آغشته‌ام
 • Nitekim cehennemin aksiyle de ateş kesilmişim. Hak kahrıyla karışmışım!
 • گه ز عکس مار دوزخ هم‌چو مار ** گشته‌ام بر اهل جنت زهربار
 • Cehennem yılanının aksiyle yılana dönmüşüm. Cennet ehline zehirler yağdırmada, onları dalayıp-durmadayım!
 • گه ز عکس جوشش آب حمیم ** آب ظلمم کرده خلقان را رمیم 2525
 • Gâh cehennemdeki kaynar suyun kaynamasının, köpürmesinin tesiriyle zulüm suyum, halkı çürütür, eritir!
 • من ز عکس زمهریرم زمهریر ** یا ز عکس آن سعیرم چون سعیر
 • Ben zemherinin aksiyle zemheri olmuşum. Yahut da cehennemin aksiyle cehenneme benzemişim!
 • دوزخ درویش و مظلومم کنون ** وای آنک یابمش ناگه زبون
 • Şimdi yoksul ve mazlumlara cehennemim. Vay onu zebun bulursam!
 • شرح کردن موسی علیه‌السلام آن چهار فضیلت را جهت پای مزد ایمان فرعون
 • Musa aleyhisselâm'ın, Firavun'un imanına karşılık olan o dört fazileti anlatması
 • گفت موسی که اولین آن چهار ** صحتی باشد تنت را پایدار
 • Musa dedi ki: O dördün birincisi, bedenin ebedi olarak sıhhatte kalır.
 • این علل‌هایی که در طب گفته‌اند ** دور باشد از تنت ای ارجمند
 • Tıp bilgisinde söylenen illetler, ey akıllı er, bedeninden uzaklaşır.
 • ثانیا باشد ترا عمر دراز ** که اجل دارد ز عمرت احتراز 2530
 • İkincisi, ömrün uzun olur. Ecel, ömründen çekinir!
 • وین نباشد بعد عمر مستوی ** که بناکام از جهان بیرون روی
 • İyi bir ömür sürdükten sonra âlemden, muradına erişmeden gitmezsin.
 • بلک خواهان اجل چون طفل شیر ** نه ز رنجی که ترا دارد اسیر
 • Hatta süt emer çocuğun süt istemesi gibi eceli istersin. Fakat seni esir eden bir zahmet, bir dert yüzünden değil.
 • مرگ‌جو باشی ولی نه از عجز رنج ** بلک بینی در خراب خانه گنج
 • Ölümü ararsın ama bir eziyete uğrayıp âciz kaldığından değil de evin harabesinde defineyi gördüğünden!
 • پس به دست خویش گیری تیشه‌ای ** می‌زنی بر خانه بی‌اندیشه‌ای
 • Bunun üzerine kazmayı eline alır da hiç düşünmeksizin evi yıkmaya başlarsın.
 • که حجاب گنج بینی خانه را ** مانع صد خرمن این یک دانه را 2535
 • Çünkü evi, definenin perdesi görürsün. Bilir, anlarsın ki bu bir tek tane, yüzlerce harmana mâni olmaktadır.