English    Türkçe    فارسی   

4
2627-2676

 • گفت با هامان مگو این راز را ** کور کمپیری چه داند باز را
 • Asiye dedi ki: Bu sırrı Haman'a söyleme. Kör kocakarı, doğanın kıymetini ne bilir?
 • قصه‌ی باز پادشاه و کمپیر زن
 • Padişahın doğanıyla kocakarı
 • باز اسپیدی به کمپیری دهی ** او ببرد ناخنش بهر بهی
 • Bir akdoğanı kocakarının birine verirsen iyilik olsun diye pençelerindeki tırnakları keser!
 • ناخنی که اصل کارست و شکار ** کور کمپیری ببرد کوروار
 • Hâlbuki asıl iş gördüğü, avlandığı uzvu, tırnaklandır. Kör kocakarıcağız körcesine o tırnakları kesiverir!
 • که کجا بودست مادر که ترا ** ناخنان زین سان درازست ای کیا 2630
 • Anan neredeymiş ki der, a ulu yavrum, tırnakların böyle uzamış senin?
 • ناخن و منقار و پرش را برید ** وقت مهر این می‌کند زال پلید
 • Kötü kocakarı, doğanın tırnağını, gagasını kanatlarını keser... Sevgi çağında işte bunları, yapar!
 • چونک تتماجش دهد او کم خورد ** خشم گیرد مهرها را بر درد
 • Doğanın önüne tutmaç kor da o, az yedi mi kızar, sevgiyi yırtar, atar!
 • که چنین تتماج پختم بهر تو ** تو تکبر می‌نمایی و عتو
 • Senin için böyle bir tutmaç pişirdim de sen ululuk gösteriyor, haddini bilmiyorsun ha!
 • تو سزایی در همان رنج و بلا ** نعمت و اقبال کی سازد ترا
 • Sen o eziyetlere, belâlara lâyıksın, devletin, ikbalin kadrini nerden bileceksin sen? der.
 • آن تتماجش دهد کین را بگیر ** گر نمی‌خواهی که نوشی زان فطیر 2635
 • Tutmaç yemiyorsan bari al, bunu iç diye doğana tutmaç suyu verir.
 • آب تتماجش نگیرد طبع باز ** زال بترنجد شود خشمش دراز
 • Hâlbuki doğan, tutmaç suyundan hoşlanmaz, içmez, kocakarı büsbütün kızar.
 • از غضب شربای سوزان بر سرش ** زن فرو ریزد شود کل مغفرش
 • Kızgınlıkla o sıcak çorbayı doğanın başından aşağı döker, hayvanın başını yakar, kel eder!
 • اشک از آن چشمش فرو ریزد ز سوز ** یاد آرد لطف شاه دل‌فروز
 • Canı yanar, o teessürle gönüller parlatan padişahın lütfunu anarak ağlamaya başlar;
 • زان دو چشم نازنین با دلال ** که ز چهره‌ی شاد دارد صد کمال
 • Padişahın çehresinden yüzlerce kemale nail olan o nazenin, o işveli gözlerinden yaşlar döker!
 • چشم مازاغش شده پر زخم زاغ ** چشم نیک از چشم بد با درد و داغ 2640
 • Mâzâgal basar sırrına nail olan gözleri o karganın açtığı yaralarla dolar, güzel göz, zaten kötü göz yüzünden dertlere, elemlere uğrar!
 • چشم دریا بسطتی کز بسط او ** هر دو عالم می‌نماید تار مو
 • Hâlbuki o öyle engin bir gözdür ki iki âlem bile ona bir kıl kadar görünmektedir.
 • گر هزاران چرخ در چشمش رود ** هم‌چو چشمه پیش قلزم گم شود
 • Gözüne binlerce gökyüzü görünse kaynağın denizin yanında kayboluşu gibi kaybolur!
 • چشم بگذشته ازین محسوسها ** یافته از غیب‌بینی بوسها
 • O göz, bu duygu âlemine ait şeylerden geçti mi gayb âlemini görür de bu kabiliyet yüzünden öpülür durur!
 • خود نمی‌یابم یکی گوشی که من ** نکته‌ای گویم از آن چشم حسن
 • Zaten bir kulak bulamıyorum ki o güzel göze ait bir nükte söyleyeyim!
 • می‌چکید آن آب محمود جلیل ** می‌ربودی قطره‌اش را جبرئیل 2645
 • O gözden ulu ve kutlu yaşlar süzülse Cebrail, katrasını kapardı.
 • تا بمالد در پر و منقال خویش ** گر دهد دستوریش آن خوب کیش
 • O güzel gidişli dilber, müsaade ederse bu kaptığı katrayı kanadına, gagasına sürerdi!
 • باز گوید خشم کمپیر ار فروخت ** فر و نور و علم و صبرم را نسوخت
 • Doğan der ki: Kocakarının kızgınlığı alevlendi ama kuvvetimi, nurumu, sabrımı ve ilmimi yakmadı ya!
 • باز جانم باز صد صورت تند ** زخم بر ناقه نه بر صالح زند
 • Can doğanım, yüzlerce suret dokur, durur, deveyi yaralar, Salih'i değil!
 • صالح از یک‌دم که آرد با شکوه ** صد چنان ناقه بزاید متن کوه
 • Salih, ululukla bir nefes aldı, bir dua etti mi dağdan, o çeşit yüzlerce deve doğar!
 • دل همی گوید خموش و هوش دار ** ورنه درانید غیرت پود و تار 2650
 • Gönül der ki: Sus, aklını başına al... Yoksa gayret, varlık nescini çeker, yırtar!
 • غیرتش را هست صد حلم نهان ** ورنه سوزیدی به یک دم صد جهان
 • Fakat ne çare., padişahlık gururu, öğüt dinletmiyordu; nihayet öğüdü gönlünden koparıp attı.
 • نخوت شاهی گرفتش جای پند ** تا دل خود را ز بند پند کند
 • Allah gayretinin yüzlerce gizli hilmi vardır... Yoksa bir anda yüzlerce cihanı yakardı!
 • که کنم بار رای هامان مشورت ** کوست پشت ملک و قطب مقدرت
 • Mutlaka Haman'la görüşüp danışmam lâzım... Ülke ona dayanmaktadır, ben onunla kuvvet, kudret bulmaktayım, dedi.
 • مصطفی را رای‌زن صدیق رب ** رای‌زن بوجهل را شد بولهب
 • Mustafa'nın meşveret ettiği zat, Allah Sıddıkıydi. EbucehFe fikir veren Ebuleheb'di!
 • عرق جنسیت چنانش جذب کرد ** کان نصیحتها به پیشش گشت سرد 2655
 • Cinsiyet, onu öyle bir çekti ki o nasihatler, kulağına bile giremedi.
 • جنس سوی جنس صد پره پرد ** بر خیالش بندها را بر درد
 • Her şey, kendi cinsinden olana yüzlerce kanatla uçar gider, ona ulaşma hayaliyle bağlarını yırtıp yürür!
 • قصه‌ی آن زن کی طفل او بر سر ناودان غیژید و خطر افتادن بود و از علی کرم‌الله وجهه چاره جست
 • Çocuğu, kayıp oluk üstüne giden ve tehlikeye düşen kadının, Allah yüzünü ululasın, Ali'ye gelerek çare araması
 • یک زنی آمد به پیش مرتضی ** گفت شد بر ناودان طفلی مرا
 • Murtaza'nın yanına bir kadın gelip dedi ki; Çocuğum, oluğun üstüne kaydı.
 • گرش می‌خوانم نمی‌آید به دست ** ور هلم ترسم که افتد او به پست
 • Çağırsam ele geçmez. Bıraksam düşüp helak olacağından korkuyorum.
 • نیست عاقل تا که دریابد چون ما ** گر بگویم کز خطر سوی من آ
 • Akıllı değil ki tehlikeden kurtul, yanıma gel diyeyim de anlasın.
 • هم اشارت را نمی‌داند به دست ** ور بداند نشنود این هم به دست 2660
 • Elle işaret etsem anlamaz, anlasa bile kötülük şu ki dinlemez!
 • بس نمودم شیر و پستان را بدو ** او همی گرداند از من چشم و رو
 • Mememi, südumu gösterdim ama benden gözünü, yüzünü çevirip duruyor!
 • از برای حق شمایید ای مهان ** دستگیر این جهان و آن جهان
 • Allah hakkı için ey ulular, siz, bu âlemde de âcizlerin ellerinden tutan, onlara yardım eden erlersiniz, o âlemde de!
 • زود درمان کن که می‌لرزد دلم ** که بدرد از میوه‌ی دل بسکلم
 • Benim derdime tez bir derman bul ki gönlümün mey vasini kaybedeceğim diye yüreğim titremede!
 • گفت طفلی را بر آور هم به بام ** تا ببیند جنس خود را آن غلام
 • Ali dedi ki: dama bir çocuk çıkar., çocuğun, kendi cinsini görünce,
 • سوی جنس آید سبک زان ناودان ** جنس بر جنس است عاشق جاودان 2665
 • Derhal oluktan dama gelir., cins, cinsine ebedî olarak âşıktır.
 • زن چنان کرد و چو دید آن طفل او ** جنس خود خوش خوش بدو ورد آورد
 • Kadın öyle yaptı, çocuğu, o çocuğu görünce ona yüz tuttu;
 • سوی بام آمد ز متن ناودان ** جاذب هر جنس را هم جنس دان
 • Oluktan dama geldi. Her cins, kendi cinsinden olanları çeker, bunu böyle bil!
 • غژغژان آمد به سوی طفل طفل ** وا رهید او از فتادن سوی سفل
 • Çocuk, sürtüne sürtüne öbür çocuğun bulunduğu tarafa geldi ve aşağıya düşme tehlikesinden kurtuldu.
 • زان بود جنس بشر پیغامبران ** تا بجنسیت رهند از ناودان
 • Peygamberler de, kullan oluktan kurtarmak için insan olarak gönderilmişlerdir.
 • پس بشر فرمود خود را مثلکم ** تا به جنس آیید و کم گردید گم 2670
 • Peygamber, ben de sizin gibi insanım... Kendi cinsinize gelin kaybolmayın buyurdu.
 • زانک جنسیت عجایب جاذبیست ** جاذبش جنسست هر جا طالبیست
 • Çünkü cinsiyetin acayip bir çekiciliği vardır, nerde birisini ve bir şeyi ariyan varsa onu aratan, o yana çeken cinsiyettir.
 • عیسی و ادریس بر گردون شدند ** با ملایک چونک هم‌جنس آمدند
 • Isa ve İdris, meleklerle aynı cinstendiler; onun için gökyüzüne çıktılar.
 • باز آن هاروت و ماروت از بلند ** جنس تن بودند زان زیر آمدند
 • Harut'la Marut'sa ten cinsindendiler; yücelerden aşağıya indiler.
 • کافران هم جنس شیطان آمده ** جانشان شاگرد شیطانان شده
 • Kâfirler, şeytanlarla aynı cinsindendir. Canları, şeytanların şakirdi olmuştur.
 • صد هزاران خوی بد آموخته ** دیده‌های عقل و دل بر دوخته 2675
 • Şeytanlardan yüzbinlerce kötü huylar öğrenmişler, akıl ve gönül gözünü kapamışlardır.
 • کمترین خوشان به زشتی آن حسد ** آن حسد که گردن ابلیس زد
 • Onların kötü huylarından en ehemmiyetsizi hasettir, hani iblis'in boynunu vuran haset!