English    Türkçe    فارسی   

4
2722-2771

 • وعده‌های آن کلیم‌الله را ** گفت و محرم ساخت آن گمراه را
 • Allah Kelim' inin vaatlerini anlattı, o sapığı kendisine mahrem etti!
 • مشورت کردن فرعون با وزیرش هامان در ایمان آوردن به موسی علیه‌السلام
 • Firavun'un, Musa aleyhiselâm'a iman etme hususunda veziri Haman'a danışması
 • گفت با هامان چون تنهااش بدید ** جست هامان و گریبان را درید
 • Firavun, Haman'ı tenha bulunca bunları anlattı. Haman, sıçrayıp yakasını yırttı.
 • بانگها زد گریه‌ها کرد آن لعین ** کوفت دستار و کله را بر زمین
 • O melun naralar attı, ağladı... Kavuğunu, sarığını yere attı.
 • که چگونه گفت اندر روی شاه ** این چنین گستاخ آن حرف تباه 2725
 • 2725.Dedi ki: Böyle küstahça ve abes sözleri nasıl, oldu da padişahın yüzüne karşı söyledi?
 • جمله عالم را مسخر کرده تو ** کار را با بخت چون زر کرده تو
 • Sen, bütün âlemi hükmüne almış, işini, bahtın yardımı ile altın haline getirmişsin.
 • از مشارق وز مغارب بی‌لجاج ** سوی تو آرند سلطانان خراج
 • Padişahlar, inatsız, ısrarsız doğudan da sana vergi getirmedeler, batıdan da!
 • پادشاهان لب همی مالند شاد ** بر ستانه‌ی خاک تو این کیقباد
 • Ey ulu padişah, bütün padişahlar, sevinçle senin kapının eşiğini öpüyorlar!
 • اسپ یاغی چون ببیند اسپ ما ** رو بگرداند گریزد بی عصا
 • Düşmanın atı, atımızı gördü mü sopa görmeden yüz çevirmede!
 • تاکنون معبود و مسجود جهان ** بوده‌ای گردی کمینه‌ی بندگان 2730
 • Şimdiye dek âlemin tapındığı, secde ettiği sendin., şimdi kulların en aşağısı mı olacaksın?
 • در هزار آتش شدن زین خوشترست ** که خداوندی شود بنده‌پرست
 • Bir efendinin kula tapmasındansa binlerce defa ateşe atılması daha hoş!
 • نه بکش اول مرا ای شاه چین ** تا نبیند چشم من بر شاه این
 • Hayır buna imkân yok! Ey Çin ülkesini bile hükmü altına alan padişahım, önce beni öldür de seni bu halde görmeyeyim!
 • خسروا اول مرا گردن بزن ** تا نبیند این مذلت چشم من
 • Padişahım, önce benim boynumu vur da bu alçalmayı gözlerim görmesin!
 • خود نبودست و مبادا این چنین ** که زمین گردون شود گردون زمین
 • Böyle bir şey olmamıştır ya, fakat olmasın da! Yer, gök olacak, gökyüzü yer ha!
 • بندگان‌مان خواجه‌تاش ما شوند ** بی‌دلان‌مان دلخراش ما شوند 2735
 • Kullarımız, bizimle kapı yoldaşı olacaklar, esirlerimiz, gönüllerimizi yaralayacak, öyle mi?
 • چشم‌روشن دشمنان و دوست کور ** گشت ما را پس گلستان قعر گور
 • Düşmanların gözleri aydın olacak da dost körleşecek. Sonra da bize mezarın dibi, gül bahçesi kesilecek ha!
 • تزییف سخن هامان علیه‌اللعنه
 • Allah lanet etsin, Haman'ın sözlerinin bayağılığı
 • دوست از دشمن همی نشناخت او ** نرد را کورانه کژ می‌باخت او
 • Hamam, dostla düşmanı tanımıyor, tavlayı körcesine ters oynuyordu.
 • دشمن تو جز تو نبود این لعین ** بی‌گناهان را مگو دشمن به کین
 • A melun, senin düşmanın senden başkası değil., kinine uyup da suçsuzlara düşman deme!
 • پیش تو این حالت بد دولتست ** که دوادو اول و آخر لتست
 • Sence bu körü hal devlettir... Yani evveli "Dev-koş", sonu da "Let- dayak ye!"
 • گر ازین دولت نتازی خز خزان ** این بهارت را همی آید خزان 2740
 • Bu devletten sürüne sürtüne kaçmazsan şu baharın daima güz olur gider!
 • مشرق و مغرب چو تو بس دیده‌اند ** که سر ایشان ز تن ببریده‌اند
 • Doğu ve batı, senin gibi niceleri görmüştür, sonunda hepsinin de başı, bedeninden kesilmiş gitmiştir!
 • مشرق و مغرب که نبود بر قرار ** چون کنند آخر کسی را پایدار
 • Doğuyla batının bile kararı yokken nasıl olur da bir adamı ebedî edebilirler?
 • تو بدان فخر آوری کز ترس و بند ** چاپلوست گشت مردم روز چند
 • Korkudan, zindana girmekten ürkme yüzünden halk, sana birkaç günceğiz yaltaklandı, onunla öğünüyorsun ha!
 • هر کرا مردم سجودی می‌کنند ** زهر اندر جان او می‌آکنند
 • Fakat halk, kime secde ederse onun canını zehirliyor demektir.
 • چونک بر گردد ازو آن ساجدش ** داند او کان زهر بود و موبدش 2745
 • 2745.Bir kere devlet, yüz çevirdi, bir kere bahtı döndü mü kendisine secde edenin kendisini zehirlediğini o da anlar, bilgi sahibi olan adam da!
 • ای خنک آن را که ذلت نفسه ** وای آنک از سرکشی شد چون که او
 • Ne mutlu ona ki nefsini aşağılatmıştır. Vay o kişiye ki serkeşlikle dağ gibi başkaldırmıştır!
 • این تکبر زهر قاتل دان که هست ** از می پر زهر شد آن گیج مست
 • Bu ululuk, bil ki zehirli bir şaraptır, o şarapla aptal kişi sarhoş olur.
 • چون می پر زهر نوشد مدبری ** از طرب یکدم بجنباند سری
 • Bir devletsiz, zehirli şarabı içti mi bir zamancağız neşeden başını sallar ama
 • بعد یک‌دم زهر بر جانش فتد ** زهر در جانش کند داد و ستد
 • Bir an sonra zehir, canına tesir eder; can verip can almaya başlar!
 • گر نذاری زهری‌اش را اعتقاد ** کو چه زهر آمد نگر در قوم عاد 2750
 • Onun zehirli olduğuna inanmıyorsan bak da gör; Ad kavmine o zehir neler etti?
 • چونک شاهی دست یابد بر شهی ** بکشدش یا باز دارد در چهی
 • Bir padişah, başka bir padişahı tuttu mu ya öldürür, ya bir zindana hapseder!
 • ور بیابد خسته‌ی افتاده را ** مرهمش سازد شه و بدهد عطا
 • Fakat bir düşkün dertliyi görse derdine merhem bulur, ona ihsanlarda bulunur!
 • گر نه زهرست آن تکبر پس چرا ** کشت شه را بی‌گناه و بی‌خطا
 • O ululanma zehir değilse neden padişah, onu suçsuz, hatasız öldürüyor?
 • وین دگر را بی ز خدمت چون نواخت ** زین دو جنبش زهر را شاید شناخت
 • Öbürüne de, kendisine bir kullukta bulunmadığı halde neden iltifat ediyor? Bu iki harekete bakıp zehiri anlamak mümkündür!
 • راه‌زن هرگز گدایی را نزد ** گرگ گرگ مرده را هرگز گزد 2755
 • Yol kesen, asla bir yoksulu dövüp vurmaz. Kurt ölü kurdu katiyen ısırmaz!
 • خضر کشتی را برای آن شکست ** تا تواند کشتی از فجار رست
 • Hızır, gemiyi kötü kişilerin ellerinden kurtarabilmek için deldi, kırdı.
 • چون شکسته می‌رهد اشکسته شو ** امن در فقرست اندر فقر رو
 • Mademki kırık gemi kurtuluyor, sen de kırıl! Emniyet, yoksulluktadır, yürü, yoksul ol!
 • آن کهی کو داشت از کان نقد چند ** گشت پاره پاره از زخم کلند
 • Madeni olan ve madende birkaç parası bulunan dağ, külünk, kazma yaralarıyla paramparça oldu.
 • تیغ بهر اوست کو را گردنیست ** سایه که افکندست بر وی زخم نیست
 • Kılıç, boynu olanın boynunu keser, gölge, yerlere döşenmiştir; o hiç yaralanmaz!
 • مهتری نفطست و آتش ای غوی ** ای برادر چون بر آذر می‌روی 2760
 • Ululuk, fazla ateştir a azgın... Kardeş, kendini ateşe nasıl atıyorsun ki?
 • هر چه او هموار باشد با زمین ** تیرها را کی هدف گردد ببین
 • Yerle bir olan, bak hele, oklara hedef olur mu hiç?
 • سر بر آرد از زمین آنگاه او ** چون هدفها زخم یابد بی رفو
 • Fakat yerden başkaldırdı mı o zaman hedefler gibi çaresiz yaralanır!
 • نردبان خالق این ما و منیست ** عاقبت زین نردبان افتادنیست
 • Bu bizlik, benlik, halkın merdivenidir, halk, nihayet bu merdivenden düşer!
 • هر که بالاتر رود ابله‌ترست ** که استخوان او بتر خواهد شکست
 • Kim merdivenin daha üstüne çıkarsa daha aptaldır. Çünkü düşünce onun kemikleri daha beter kırılır!
 • این فروعست و اصولش آن بود ** که ترفع شرکت یزدان بود 2765
 • Bunlar fer'i lerdir. Asıllarıyla şudur: Yücelik, Allah' ya şirk koşmadır!
 • چون نمردی و نگشتی زنده زو ** یاغیی باشی به شرکت ملک‌جو
 • Ölmedin de onunla ditilmedin mi ona ortak olmaya, ülke ve devlet kazanmaya savaşan bir düşmansın!
 • چون بدو زنده شدی آن خود ویست ** وحدت محضست آن شرکت کیست
 • Fakat onunla dirildin mi, zaten dirilen odur... Bu, tam birliktir; nerde şerik oluş?
 • شرح این در آینه‌ی اعمال جو ** که نیابی فهم آن از گفت و گو
 • Fakat bunu işlerinin aynasında gör. Çünkü bunu sözle, dedikoduyla anlayamazsın!
 • گر بگویم آنچ دارم در درون ** بس جگرها گردد اندر حال خون
 • İçimdekini söylersem çok ciğerleri kan kesiliverir!
 • بس کنم خود زیرکان را این بس است ** بانگ دو کردم اگر در ده کس است 2770
 • Artık bu kadarını kâfi göreyim, zaten anlayanlara bu, yeter... Köyde kimse varsa iki kere seslendim işte!
 • حاصل آن هامان بدان گفتار بد ** این چنین راهی بر آن فرعون زد
 • Hâsılı Haman, o kötü sözlerle böyle bir yolu Firavun' a kesti!