English    Türkçe    فارسی   

4
2810-2859

 • این عصایی بود این دم اژدهاست ** تا نگویی دوزخ یزدان کجاست 2810
 • Tanrı’nın cehennemi nerede demeyesin diye bu, bir sopayken şimdi ejderha olmuştur.
 • در بیان آنک شناسای قدرت حق نپرسد کی بهشت و دوزخ کجاست
 • هر کجا خدا دوزخ کند ** اوج را بر مرغ دام و فخ کند
 • Tanrı kudretini bilip tanıyan cennetle cehennem nerede ki diye sormaz.
 • هم ز دندانت برآید دردها ** تا بگویی دوزخست و اژدها
 • Tanrı, nereyi isterse orasını cehennem yapar... gökyüzünün yücelerini kuşa ökse ve tuzak haline getirir.
 • یا کند آب دهانت را عسل ** که بگویی که بهشتست و حلل
 • Dişlerine bir ağrı verir ki bu diş ağrısı cehennem, ejderha dersin. Yahut da tükürdüğünü bal haline kor... bu, cennet ve cennet elbiseleri dersin!
 • از بن دندان برویاند شکر ** تا بدانی قوت حکم قدر
 • Dişlerinin dibinden şeker bitirir... bu suretle kaderin hükmünü anlar bilirsin!
 • پس به دندان بی‌گناهان را مگز ** فکر کن از ضربت نامحترز 2815
 • Şu halde dişlerinle suçsuzları ısırma... çekinemeyeceğin, kurtulamayacağın silleyi düşün.
 • نیل را بر قبطیان حق خون کند ** سبطیان را از بلا محصون کند
 • Tanrı Nil’i Kıpti’lere kan haline getirdi... İsrail oğullarını da belâdan korudu.
 • تا بدانی پیش حق تمییز هست ** در میان هوشیار راه و مست
 • Buna bak da Tanrının yoldaki aklı başında kişiyle sarhoşu ayırt ettiğini anla.
 • نیل تمییز از خدا آموختست ** که گشاد آن را و این را سخت بست
 • Nil bu ayırt edişi Tanrıdan öğrendi de buna ihsanlarda bulundu, öbürünü sıkıca bağladı.
 • لطف او عاقل کند مر نیل را ** قهر او ابله کند قابیل را
 • Tanrı lûtfu, Nil’e akıl verdi... kahrı ise Kabil’i sersemleştirdi.
 • در جمادات از کرم عقل آفرید ** عقل از عاقل به قهر خود برید 2820
 • Keremiyle cansız şeylerde akıl yarattı... kahrı ile akıllının aklını aldı.
 • در جماد از لطف عقلی شد پدید ** وز نکال از عاقلان دانش رمید
 • Lûtfuyla cansız şeyde akıl peydahlandı... kahrı ile bilgi akıllardan kaçtı!
 • عقل چون باران به امر آنجا بریخت ** عقل این سو خشم حق دید و گریخت
 • Emriyle oraya yağmur gibi akıl yağdı... bunun aklıysa Tanrı hışmını görüp kaçtı gitti!
 • ابر و خورشید و مه و نجم بلند ** جمله بر ترتیب آیند و روند
 • Bulut, güneş, ay ve yücelerdeki yıldızlar... hepsi de bir nizamla gelirler, giderler.
 • هر یکی ناید مگر در وقت خویش ** که نه پس ماند ز هنگام و نه پیش
 • Her biri, ancak vaktinde gelir... vaktini ne geciktirir, ne de erken gelip çatar.
 • چون نکردی فهم این را ز انبیا ** دانش آوردند در سنگ و عصا 2825
 • Bunu nasıl oldu da peygamberlerden anlamadın sen?Onlar, taşa sopaya bilgi ihsan ettiler.
 • تا جمادات دگر را بی لباس ** چون عصا و سنگ داری از قیاس
 • Bunları gör de diğer cansız şeyleri de şüphesiz bir halde sopaya, taşa kıyas et!
 • طاعت سنگ و عصا ظاهر شود ** وز جمادات دگر مخبر شود
 • Taşla sopanın itaati meydana çıkar, görünürde öbür cansız şeylerin halinde de haber verir...
 • که ز یزدان آگهیم و طایعیم ** ما همه نی اتفاقی ضایعیم
 • Onlar da “Biz, Tanrı’yı biliriz, ona itaat ederiz... hepimiz de tesadüfen halk edilmiş abes şeyler değiliz” derler.
 • هم‌چو آب نیل دانی وقت غرق ** کو میان هر دو امت کرد فرق
 • Nil suyuna bak da anla... boğarken iki ümmetin arasını ayırt etti ya!
 • چون زمین دانیش دانا وقت خسف ** در حق قارون که قهرش کرد و نسف 2830
 • Yer, nasıl Karun’u kahredip sömürdü; onu nasıl bildiyse Nil’i de öyle bilgi sahibi bil.
 • چون قمر که امر بشنید و شتافت ** پس دو نیمه گشت بر چرخ و شکافت
 • Ay da öyle... emri duyunca derhal gökyüzünde yarıldı, ikiye bölündü ya.
 • چون درخت و سنگ کاندر هر مقام ** مصطفی را کرده ظاهرالسلام
 • Nerede bir ağaç ve taş varsa Mustafa’yı görünce apaçık selâm verdi ya! İşte cansızların hepsini de böyle bil, böyle tanı!
 • جواب دهری کی منکر الوهیت است و عالم را قدیم می‌گوید
 • Tanrı varlığını inkâr eden ve âleme evvel, yok diyen Dehri’ye cevap
 • دی یکی می‌گفت عالم حادثست ** فانیست این چرخ و حقش وارثست
 • Dün birisi, âlem, sonradan yaratıldı... bu gökyüzü fânidir, vârisi Hak’dır diyordu.
 • فلسفیی گفت چون دانی حدوث ** حادثی ابر چون داند غیوث
 • Bir filozof dedi ki: Sonradan yaratıldığını nasıl biliyorsun? Yağmur,bulutun sonradan yaratıldığını nasıl bilir?
 • ذره‌ای خود نیستی از انقلاب ** تو چه می‌دانی حدوث آفتاب 2835
 • Bu değişip duran âlemden sen, bir zerre bile değilsin... öyle olduğu halde güneşin sonradan yaratıldığını ne bilirsin ki?
 • کرمکی کاندر حدث باشد دفین ** کی بداند آخر و بدو زمین
 • Pislik içinde gömülü olan bir kurtcağız, yeryüzünün evvelini, sonunu nereden bilecek?
 • این به تقلید از پدر بشنیده‌ای ** از حماقت اندرین پیچیده‌ای
 • Sen bu sözü babandan duydun... taklitle aptallığından ona sarıldın?
 • چیست برهان بر حدوث این بگو ** ورنه خامش کن فزون گویی مجو
 • Sonradan yaratıldığına delil nedir? söyle; yoksa sus, fazla söylenmeye kalkma!
 • گفت دیدم اندرین بحث عمیق ** بحث می‌کردند روزی دو فریق
 • Adam dedi ki: Bu derin denizde bir gün iki bölük halkın bahse giriştiklerini gördüm.
 • در جدال و در خصام و در ستوه ** گشت هنگامه بر آن دو کس گروه 2840
 • Onlar çekişir bahsederken halk onların başına üşüştü.
 • من به سوی جمع هنگامه شدم ** اطلاع از حال ایشان بستدم
 • Ben de kalabalığın arasına karıştım, onların sözlerini, hallerini anlamak için durdum, bekledim.
 • آن یکی می‌گفت گردون فانیست ** بی‌گمانی این بنا را بانیست
 • Bir bölüğü âlem fânidir... şüphe yok ki bu yapının bir yapıcısı var diyordu.
 • وان دگر گفت این قدیم و بی کیست ** نیستش بانی و یا بانی ویست
 • Öbür bölüğün bu âlem kadimdir, evveli yoktur, yaratıcısı yapıcısı da yoktur... varsa bile kendisidir diyordu.
 • گفت منکر گشته‌ای خلاق را ** روز و شب آرنده و رزاق را
 • Tanrıya inanan, yaratıcıyı inkar ettin... geceyle gündüzü getirip götüren ve rızk veren Tanrıya münkir oldun, dedi.
 • گفت بی برهان نخواهم من شنید ** آنچ گولی آن به تقلیدی گزید 2845
 • Filozof ben dedi... delilsiz sözü dinlemem, taklide ancak ahmak olan kapılır!
 • هین بیاور حجت و برهان که من ** نشنوم بی حجت این را در زمن
 • Hadi delilini göster... yoksa bu âlemde delilsiz söz dinlemem ben!
 • گفت حجت در درون جانمست ** در درون جان نهان برهانمست
 • Mümin dedi ki: Delil, canımdadır... canımın içinde gizli delilim var!
 • تو نمی‌بینی هلال از ضعف چشم ** من همی بینم مکن بر من تو خشم
 • Senin gözün zayıftır, hilâli göremezsin; fakat ben görüyorum, bana kızma.
 • گفت و گو بسیار گشت و خلق گیج ** در سر و پایان این چرخ پسیج
 • Dedikodu uzadıkça uzadı... dinleyenlerde bu bezenmiş âlemin başına, sonuna hayran olup kaldılar.
 • گفت یارا در درونم حجتیست ** بر حدوث آسمانم آیتیست 2850
 • Mümin,dostum dedi... gönlümde bir delil var... bence, bu, âlemin sonradan yaratıldığına bir alâmet!
 • من یقین دارم نشانش آن بود ** مر یقین‌دان را که در آتش رود
 • İyice inanmışım... inancımın nişanesi de şu: İyice inanan ateşe bile girse,
 • در زبان می‌ناید آن حجت بدان ** هم‌چو حال سر عشق عاشقان
 • Aşıklardaki aşk sırrı gibi ona bir ziyan gelmez, yanmaz, mahvolmaz!
 • نیست پیدا سر گفت و گوی من ** جز که زردی و نزاری روی من
 • Sözlerinin sırrı, ancak yüzümün sarılığından, zayıflığından anlaşılır.
 • اشک و خون بر رخ روانه می‌دود ** حجت حسن و جمالش می‌شود
 • Yanaklara akan kanlı göz yaşları, sevgilinin güzelliğine delildir.
 • گفت من اینها ندانم حجتی ** که بود در پیش عامه آیتی 2855
 • Filozof, ben halkın hepsine de delil olamayan bu şeylere ehemmiyet vermem, bunları delil saymam, dedi.
 • گفت چون قلبی و نقدی دم زنند ** که تو قلبی من تکویم ارجمند
 • Mümin dedi ki: Kalp akçe ile halis akçe bahse girişseler... halis akçe, sen kalpsın; ben halisim, iyiyim dese,
 • هست آتش امتحان آخرین ** کاندر آتش در فتند این دو قرین
 • Son sınama ateştir... bu iki arkadaş ateşe düştüler mi?
 • عام و خاص از حالشان عالم شوند ** از گمان و شک سوی ایقان روند
 • Halkın ileri gidenleri de hallerini anlar, alelâde olanları da... herkes, şüpheden kurtulur, onların ne olduklarını iyice anlar bilir.
 • آب و آتش آمد ای جان امتحان ** نقد و قلبی را که آن باشد نهان
 • Canım, su ve ateş de gizli olan halis akçayla kalpı sınamak, için yaratılmıştır.