English    Türkçe    فارسی   

4
3310-3359

 • خود خرد آنست کو از حق چرید ** نه خرد کان را عطارد آورید 3310
 • Akıl zaten ona derler ki Tanrı yaylasında yayılmış, Tanrı nimetlerini yemiş olsun... Utaritten gelen akla akıl demezler!
 • بیان آنک عقل جزوی تا بگور بیش نبیند در باقی مقلد اولیا و انبیاست
 • Aklı cüz’i mezara kadar olan şeyleri görür.. öbür kısım da velilerle peygamberleri taklideder.
 • پیش‌بینی این خرد تا گور بود ** وآن صاحب دل به نفخ صور بود
 • Bu aklın ileri görüşü,mezara kadardır... fakat gönül sahibinin aklı sur üfürülünceye dek olacak şeyleri görür.
 • این خرد از گور و خاکی نگذرد ** وین قدم عرصه‌ی عجایب نسپرد
 • Bu akıl, mezardan, topraktan ileriye geçemez... bu ayak, şaşılacak şeylerin bulunduğu sahaya gidemez.
 • زین قدم وین عقل رو بیزار شو ** چشم غیبی جوی و برخوردار شو
 • Bu ayaktan, bu akıldan bez, yürü... kendine gaybı görür bir göz ara da berhudar ol.
 • هم‌چو موسی نور کی یابد ز جیب ** سخره‌ی استاد و شاگردان کتاب
 • Üstada bağlanan kitap şakirdi olan kişi, Musa gibi yeninden, yakasından parlayacak nuru nereden bulacak?
 • زین نظر وین عقل ناید جز دوار ** پس نظر بگذار و بگزین انتظار 3315
 • Bu bakış, bu akıl, adama ancak baş dönmesi verir... bırak görüşü artık da bekle bakalım!
 • از سخن‌گویی مجویید ارتفاع ** منتظر را به ز گفتن استماع
 • Söz söylemeden yücelik aramayın... bekleyen kişiye dinlemek söylemekten yeğdir.
 • منصب تعلیم نوع شهوتست ** هر خیال شهوتی در ره بتست
 • Belletme mevkii de bir nevi şehvettir ve her çeşit şehvet, yolda puttur.
 • گر بفضلش پی ببردی هر فضول ** کی فرستادی خدا چندین رسول
 • Her fuzuli kişi, Tanrının fazlına, ihsanına erişebilseydi Tanrı, bunca peygamber yollar mıydı?
 • عقل جزوی هم‌چو برقست و درخش ** در درخشی کی توان شد سوی وخش
 • Cüz-i akıl, şimşek ve aydınlık gibidir... şimşeğin verdiği aydınlıkla vahye erişebilir misin hiç?
 • نیست نور برق بهر رهبری ** بلک امریست ابر را که می‌گری 3320
 • Şimşeğin ışığı yol göstermeye yaramaz... o ağla diye buluta bir emirdir!
 • برق عقل ما برای گریه است ** تا بگرید نیستی در شوق هست
 • Bizim akıl şimşeğimiz de ağlamak içindir... yokluğun, varlık iştiyaki ile ağlamasına yarar.
 • عقل کودک گفت بر کتاب تن ** لیک نتواند به خود آموختن
 • Çocuğun aklı, yazı yazanların etrafında dön dolaş der ama insan, kendi kendine bir şey belleyemez.
 • عقل رنجور آردش سوی طبیب ** لیک نبود در دوا عقلش مصیب
 • Hastanın aklı hastayı doktora çeker, götürür ama kendisi, derdine derman olamaz!
 • نک شیاطین سوی گردون می‌شدند ** گوش بر اسرار بالا می‌زدند
 • İşte bak... şeytanlar gökyüzüne çıkmak ister, kulaklarını yukarı âlemdeki surlara dikerler.
 • می‌ربودند اندکی زان رازها ** تا شهب می‌راندشان زود از سما 3325
 • O sırlardan az bir miktarını çalarken hemen gökten şahaplar gelir, onları sürer.
 • که روید آنجا رسولی آمدست ** هر چه می‌خواهید زو آید به دست
 • Gidin de onlara; gidin... yeryüzüne peygamber gelmiştir; ne istiyorsanız ondan isteyin, ondan elde edin.
 • گر همی‌جویید در بی‌بها ** ادخلوا الابیات من ابوابها
 • Değer biçilmez inciler istiyorsanız “Evlere kapılarından girin!”
 • می‌زن آن حلقه‌ی در و بر باب بیست ** از سوی بام فلکتان راه نیست
 • Kapı halkasını dövün, kapıda durun... gökyüzü damından sizlere yol yok!
 • نیست حاجتتان بدین راه دراز ** خاکیی را داده‌ایم اسرار راز
 • İhtiyacınızı bu uzun yoldan gideremezsiniz... biz, sırların sırlarını topraktan yaratılan kulumuza verdik.
 • پیش او آیید اگر خاین نیید ** نیشکر گردید ازو گرچه نیید 3330
 • Hain değilseniz onun huzuruna gelin... boş kamışsanız bile onun himmetiyle şeker kamışı olun!
 • سبزه رویاند ز خاکت آن دلیل ** نیست کم از سم اسپ جبرئیل
 • O kılavuz, senin toprağından yeşillikler bitirir... bu, Cebrail’in atının nalından uzak bir iş değil!
 • سبزه گردی تازه گردی در نوی ** گر توخاک اسپ جبریلی شوی
 • Bir Cebrail’in atının ayağına toprak olursan yeşillik kesilir, yenilenir tazelenirsin!
 • سبزه‌ی جان‌بخش که آن را سامری ** کرد در گوساله تا شد گوهری
 • Samiri, buzağı hamuruna canlar bağışlayan yeşilliği koydu da o yeşillik, altından yapılan o buzağıda bir inci haline geldi, buzağı adeta canlandı!
 • جان گرفت و بانگ زد زان سبزه او ** آنچنان بانگی که شد فتنه‌ی عدو
 • Canlandı da içindeki o yeşillik öyle bir ses verdi ki düşmanlara bir sınama oldu!
 • گر امین آیید سوی اهل راز ** وا رهید از سر کله مانند باز 3335
 • Sır ehline emin olarak gelirseniz doğan gibi başınıza geçirilen külâhtan kurtulursunuz.
 • سر کلاه چشم‌بند گوش‌بند ** که ازو بازست مسکین و نژند
 • Doğanı miskin ve çaresiz bir hâle getiren ve gözünü, kulağını örten üsküf,
 • زان کله مر چشم بازان را سدست ** که همه میلش سوی جنس خودست
 • Doğanın bütün meyli, kendi cinsine olduğundan gözünü bağlamak, kendi cinsini göstermemek içindir.
 • چون برید از جنس با شه گشت یار ** بر گشاید چشم او را بازدار
 • Fakat doğan, kendi cinsinden vazgeçti de padişaha dost oldu mu doğancı, onun gözünü açar, başından üsküfünü çıkarır.
 • راند دیوان را حق از مرصاد خویش ** عقل جزوی را ز استبداد خویش
 • Tanrı da şeytanları, gözetleme yerinden...aklı cüz-iyi kendi müstakil reyinden,
 • که سری کم کن نه‌ای تو مستبد ** بلک شاگرد دلی و مستعد 3340
 • Pek başbuğluk davasında bulunma... sen, reyinde müstakil değilsin, ancak gönlün şakirdisin ve istidadın var diye sürer!
 • رو بر دل رو که تو جزو دلی ** هین که بنده‌ی پادشاه عادلی
 • Der ki: Yürü gönüle git... çünkü sen gönlün cüzüsün; kendine gel, sen âdil padişahın kulusun!
 • بندگی او به از سلطانیست ** که انا خیر دم شیطانیست
 • Ona kulluk etmek, sultanlıktan iyidir... çünkü “Ben ondan hayırlıyım” sözü, şeytan sözüdür.
 • فرق بین و برگزین تو ای حبیس ** بندگی آدم از کبر بلیس
 • Be aşağılık, Âdem’in kulluğu ile İblis’in kibrine bak da aradaki farkı gör.
 • گفت آنک هست خورشید ره او ** حرف طوبی هر که ذلت نفسه
 • Âdem’in kulluğunu seç. Yol güneşi olan peygamber bile “Nefsini aşağılayan kişiye ne mutlu” dedi.
 • سایه‌ی طوبی ببین وخوش بخسپ ** سر بنه در سایه بی‌سرکش بخسپ 3345
 • Tuba gölgesini gör de güzelce uyu... o gölgeye baş koy da serkeşlik etmeden uykuya dal!
 • ظل ذلت نفسه خوش مضجعیست ** مستعد آن صفا و مهجعیست
 • Nefsi aşağılama gölgesi, güzel bir yatılacak yerdir... o arılığa istidadı olana hoş bir uyku verir.
 • گر ازین سایه روی سوی منی ** زود طاغی گردی و ره گم کنی
 • Bu gölgeyi bırakır da benlik tarafına gidersen çabucak asi olur, azar, yolunu kaybeder gidersin!
 • بیان آنک یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله چون نبی نیستی ز امت باش چونک سلطان نه‌ای رعیت باش پس رو خاموش باش از خود زحمتی و رایی متراش
 • “Ey inanlar,Tanrı ve rasulü hükmetmeden önce bir işe hükmetmeyin,kesip atmayın”âyeti.Peygamber değilsen ümmet ol..Padişah değilsen tebaa ol!
 • پس برو خاموش باش از انقیاد ** زیر ظل امر شیخ و اوستاد
 • Şu halde yürü şeyhin, emrinin gölgesi altına git; sus emre uy!
 • ورنه گر چه مستعد و قابلی ** مسخ گردی تو ز لاف کاملی
 • Böyle yapmadın mı istidat ve kabiliyet sahibi bile olsan kâmilik davasına kalkıştığından değişir, çarpılır, istidat ve kabiliyetini kaybedersin!
 • هم ز استعداد وا مانی اگر ** سر کشی ز استاد راز و با خبر 3350
 • Sır bilen ve haberdar olan üstada serkeşlik edersen istidattan da olursun!
 • صبر کن در موزه دوزی تو هنوز ** ور بوی بی‌صبر گردی پاره‌دوز
 • Şimdilik ayakkabı dikiciliğine razı ol, sabret... yoksa sabretmezsen yamacı, eskici olur kalırsın!
 • کهنه‌دوزان گر بدیشان صبر و حلم ** جمله نودوزان شدندی هم به علم
 • Eskicilerde sabır ve hilm olsaydı hepsi de öğrenir, yeni ayakkabı diker, ayakkabıcı olurlardı.
 • بس بکوشی و بخر از کلال ** هم تو گویی خویش کالعقل عقال
 • Çok çalışır, çok didinirsen nihayet usanır da sen kendin, akıl bir bağmış meğerse dersin!
 • هم‌چو آن مرد مفلسف روز مرگ ** عقل را می‌دید بس بی‌بال و برگ
 • Felsefeye kapılan adam gibi hani... o da ölüm gününde aklı, kolsuz kanatsız gördü de,
 • بی‌غرض می‌کرد آن دم اعتراف ** کز ذکاوت راندیم اسپ از گزاف 3355
 • Kararsızca itiraf etti o zaman... dedi ki: Zeka ile atımızı saçma ve asılsız yerlere sürdük!
 • از غروری سر کشیدیم از رجال ** آشنا کردیم در بحر خیال
 • Gururlandık aldandık da erlerden baş çektik... hayal denizinde yüzdük durduk.
 • آشنا هیچست اندر بحر روح ** نیست اینجا چاره جز کشتی نوح
 • Halbuki ruh dininizde yüzgeçlik hiçmiş... burada Nuh’un gemisine girmekten başka bir çare yokmuş.
 • این چنین فرمود این شاه رسل ** که منم کشتی درین دریای کل
 • O peygamberler padişahı da böyle buyurdu: Bu kül denizinde, bu okyanusta gemi benim!
 • یا کسی کو در بصیرتهای من ** شد خلیفه‌ی راستی بر جای من
 • Yahut da benim can gözüme varis olan, doğrulukta benim yerime geçen halifemdir.