English    Türkçe    فارسی   

4
3347-3396

 • گر ازین سایه روی سوی منی ** زود طاغی گردی و ره گم کنی
 • Bu gölgeyi bırakır da benlik tarafına gidersen çabucak asi olur, azar, yolunu kaybeder gidersin!
 • بیان آنک یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله چون نبی نیستی ز امت باش چونک سلطان نه‌ای رعیت باش پس رو خاموش باش از خود زحمتی و رایی متراش
 • “Ey inanlar,Tanrı ve rasulü hükmetmeden önce bir işe hükmetmeyin,kesip atmayın”âyeti.Peygamber değilsen ümmet ol..Padişah değilsen tebaa ol!
 • پس برو خاموش باش از انقیاد ** زیر ظل امر شیخ و اوستاد
 • Şu halde yürü şeyhin, emrinin gölgesi altına git; sus emre uy!
 • ورنه گر چه مستعد و قابلی ** مسخ گردی تو ز لاف کاملی
 • Böyle yapmadın mı istidat ve kabiliyet sahibi bile olsan kâmilik davasına kalkıştığından değişir, çarpılır, istidat ve kabiliyetini kaybedersin!
 • هم ز استعداد وا مانی اگر ** سر کشی ز استاد راز و با خبر 3350
 • Sır bilen ve haberdar olan üstada serkeşlik edersen istidattan da olursun!
 • صبر کن در موزه دوزی تو هنوز ** ور بوی بی‌صبر گردی پاره‌دوز
 • Şimdilik ayakkabı dikiciliğine razı ol, sabret... yoksa sabretmezsen yamacı, eskici olur kalırsın!
 • کهنه‌دوزان گر بدیشان صبر و حلم ** جمله نودوزان شدندی هم به علم
 • Eskicilerde sabır ve hilm olsaydı hepsi de öğrenir, yeni ayakkabı diker, ayakkabıcı olurlardı.
 • بس بکوشی و بخر از کلال ** هم تو گویی خویش کالعقل عقال
 • Çok çalışır, çok didinirsen nihayet usanır da sen kendin, akıl bir bağmış meğerse dersin!
 • هم‌چو آن مرد مفلسف روز مرگ ** عقل را می‌دید بس بی‌بال و برگ
 • Felsefeye kapılan adam gibi hani... o da ölüm gününde aklı, kolsuz kanatsız gördü de,
 • بی‌غرض می‌کرد آن دم اعتراف ** کز ذکاوت راندیم اسپ از گزاف 3355
 • Kararsızca itiraf etti o zaman... dedi ki: Zeka ile atımızı saçma ve asılsız yerlere sürdük!
 • از غروری سر کشیدیم از رجال ** آشنا کردیم در بحر خیال
 • Gururlandık aldandık da erlerden baş çektik... hayal denizinde yüzdük durduk.
 • آشنا هیچست اندر بحر روح ** نیست اینجا چاره جز کشتی نوح
 • Halbuki ruh dininizde yüzgeçlik hiçmiş... burada Nuh’un gemisine girmekten başka bir çare yokmuş.
 • این چنین فرمود این شاه رسل ** که منم کشتی درین دریای کل
 • O peygamberler padişahı da böyle buyurdu: Bu kül denizinde, bu okyanusta gemi benim!
 • یا کسی کو در بصیرتهای من ** شد خلیفه‌ی راستی بر جای من
 • Yahut da benim can gözüme varis olan, doğrulukta benim yerime geçen halifemdir.
 • کشتی نوحیم در دریا که تا ** رو نگردانی ز کشتی ای فتی 3360
 • Yiğit, gemiden yüz döndürmemem gerek... işte biz, denizdeki Nuh gemisiyiz!
 • هم‌چو کنعان سوی هر کوهی مرو ** از نبی لا عاصم الیوم شنو
 • Kenan gibi her dağa gitme... Kuran’dan “Bu gün kurtuluş yoktur “ayetini duy!
 • می‌نماید پست این کشتی ز بند ** می‌نماید کوه فکرت بس بلند
 • Gözün bağlı da bu gemi, onun için sana aşağı, düşünce dağın da pek yüksek görünmede!
 • پست منگر هان و هان این پست را ** بنگر آن فضل حق پیوست را
 • Aman ha aman bu alçacık gemiye hor bakma... Tanrının buna gelip duran ihsanına bak.
 • در علو کوه فکرت کم نگر ** که یکی موجش کند زیر و زبر
 • Düşünce dağının yüceliğine de pek bakma... çünkü onu bir dalga altüst ediverir!
 • گر تو کنعانی نداری باورم ** گر دو صد چندین نصیحت پرورم 3365
 • Eğer Kenan’san, sana bunun gibi iki yüz nasihat versem yine bana inanmazsın!
 • گوش کنعان کی پذیرد این کلام ** که برو مهر خدایست و ختام
 • Bu sözü Kenan’ın kulağı nereden kabul edecek? Onu Tanrı mühürlemiş gitmiş.
 • کی گذارد موعظه بر مهر حق ** کی بگرداند حدث حکم سبق
 • Tanrının mühürlediği kulağa öğüt mü girer? Sonradan olan şey, ezeli hükmü nasıl değiştirir?
 • لیک می‌گویم حدیث خوش‌پیی ** بر امید آنک تو کنعان نه‌ای
 • Fakat Kenan değilsin ümidi ile yine sana bir hoş söz söyleyeyim:
 • آخر این اقرار خواهی کرد هین ** هم ز اول روز آخر را ببین
 • Nihayet bunu ikrar edeceksin, bari kendine gel de ilk güne bak, son günü gör!
 • می‌توانی دید آخر را مکن ** چشم آخربینت را کور کهن 3370
 • Son günü görebilirsin sen... yalnız sonu gören gözünü yıpratma, kör etme.
 • هر که آخربین بود مسعودوار ** نبودش هر دم ز ره رفتن عثار
 • Kim kutlucasına işin sonunu görürse hiçbir an yolda sürçmez.
 • گر نخواهی هر دمی این خفت‌خیز ** کن ز خاک پایی مردی چشم تیز
 • Her an bu düşüp kalkmayı istemiyorsan bir erin ayak bastığı toprağı gözüne çek.
 • کحل دیده ساز خاک پاش را ** تا بیندازی سر اوباش را
 • Onun ayağının bastığı toprağı gözüne sürme yap da bu külhaniliği başından at!
 • که ازین شاگردی و زین افتقار ** سوزنی باشی شوی تو ذوالفقار
 • Çünkü bu şakirtlikte, bu yokluğa düşmeyle iğne bile olsan Zülfikar kesilirsin.
 • سرمه کن تو خاک هر بگزیده را ** هم بسوزد هم بسازد دیده را 3375
 • Her seçilmiş erin ayak bastığı toprağı gözüne sürme gibi çek; o toprak, gözünü hem yakar, hem aydınlatır.
 • چشم اشتر زان بود بس نوربار ** کو خورد از بهر نور چشم خار
 • Deve gözü ışılansın diye diken yer de onun için gözü nurlar saçar!
 • قصه‌ی شکایت استر با شتر کی من بسیار در رو می‌افتم در راه رفتن تو کم در روی می‌آیی این چراست و جواب گفتن شتر او را
 • Katırın deveye “Ben yol yürürken yüzüstü düşü düşü veriyorum,halbuki sen az düşüyorsun,bu neden diye sorması,devenin cevabı
 • اشتری را دید روزی استری ** چونک با او جمع شد در آخری
 • Katırın biri bir gün bir deveyle buluştu... ikisi de bir ahıra düştüler.
 • گفت من بسیار می‌افتم برو ** در گریوه و راه و در بازار و کو
 • Katır dedi ki: “Ben tepede, düzde, pazarda, köyde çok düşüyorum.
 • خاصه از بالای که تا زیر کوه ** در سر آیم هر زمانی از شکوه
 • Hele dağ terekesinden aşağı inerken her zaman korkumdan tepe taklak kapanırım.
 • کم همی‌افتی تو در رو بهر چیست ** یا مگر خود جان پاکت دولتیست 3380
 • Sense yüz üstü pek az düşersin... bu neden? Yoksa senin arı canın devletlik mi ki?
 • در سر آیم هر دم و زانو زنم ** پوز و زانو زان خطا پر خون کنم
 • Ben her an tepesi üstü düşer, dizimi vurur, yüzümü, dizimi kanlara bularım!
 • کژ شود پالان و رختم بر سرم ** وز مکاری هر زمان زخمی خورم
 • Palanım, yüküm baş aşağı olur; kiracıdan da daima dayak yerim.
 • هم‌چو کم عقلی که از عقل تباه ** بشکند توبه بهر دم در گناه
 • Hani az akıllı adam gibi... o da aklının kıtlığından günahından tövbe eder... her an da tövbesini bozar.
 • مسخره‌ی ابلیس گردد در زمن ** از ضعیفی رای آن توبه‌شکن
 • O tövbe bozan reyindeki, azmindeki gevşekliğinin yüzünden zamanede İblise maskara olur.
 • در سر آید هر زمان چون اسپ لنگ ** که بود بارش گران و راه سنگ 3385
 • Her an yükü ağır olan ve taşlık yolda gitmeye savaşan topal beygir gibi tepesi üstüne düşer.
 • می‌خورد از غیب بر سر زخم او ** از شکست توبه آن ادبارخو
 • O ters huylu, tövbesini bozduğu için kafasına gaybtan tokatlar yer durur.
 • باز توبه می‌کند با رای سست ** دیو یک تف کرد و توبه‌ش را سکست
 • Sonra tekrar gevşek azmiyle tövbe eder... fakat Şeytan “Ne yaptın?” der demez tövbesini bozar.
 • ضعف اندر ضعف و کبرش آنچنان ** که به خواری بنگرد در واصلان
 • Pek zayıftır... fakat kendisini öyle ulu görür, öyle kibirlenir ki Tanrıya ulaşanlara bile hor bakar!
 • ای شتر که تو مثال مومنی ** کم فتی در رو و کم بینی زنی
 • Ey deve, sense mümine benzersin; yüz üstü az düşer, burnunu az vurursun!
 • تو چه داری که چنین بی‌آفتی ** بی‌عثاری و کم اندر رو فتی 3390
 • Sende ne var ki afete uğramıyorsun... sürçmüyor, yüz üstü az düşüyorsun?
 • گفت گر چه هر سعادت از خداست ** در میان ما و تو بس فرقهاست
 • Deve dedi ki: “Her kutluluk Tanrıdandır ama benimle senin aranda çok fark var!
 • سر بلندم من دو چشم من بلند ** بینش عالی امانست از گزند
 • Benim başım yüce, iki gözüm yücelerini görüyor... yüce görüş sahibini zarardan korur.
 • از سر که من ببینم پای کوه ** هر گو و هموار را من توه توه
 • Ben dağın başındayken dağın eteğini görürüm... her çukuru, her düzü kat, kat görürüm.
 • هم‌چنانک دید آن صدر اجل ** پیش کار خویش تا روز اجل
 • Nitekim o ulu er de eceline kadar başına ne gelecekse gördü.
 • آنچ خواهد بود بعد بیست سال ** داند اندر حال آن نیکو خصال 3395
 • Yirmi yıl sonra neler olacak o iyi huylu bütün bunları bilir.
 • حال خود تنها ندید آن متقی ** بلک حال مغربی و مشرقی
 • Hattâ o takva sahibi yalnız kendi halini görmez... batıdakilerin halini de görür, doğudakilerin halini de!