English    Türkçe    فارسی   

4
3406-3455

 • تو ز اولاد زنایی بی‌گمان ** تیر کژ پرد چو بد باشد کمان
 • Sense şüphe yok ki zinadan olmasın... yay kötü oldu mu ok eğri gider!”
 • تصدیق کردن استر جوابهای شتر را و اقرار کردن بفضل او بر خود و ازو استعانت خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق و نواختن شتر او را و ره نمودن و یاری دادن پدرانه و شاهانه
 • Katırın,devenin cevaplarını tasdik edip onun üstünlüğünü ikrar etmesi,ondan yardım dileyip doğru bir yürekle ona sığınması,devenin katıra iltifatı,yol göstermesi ve babacasına,padişahcasına ona yardım etmesi
 • گفت استر راست گفتی ای شتر ** این بگفت و چشم کرد از اشک پر
 • Katır doğru dedin ey deve dedi... bu sözü söyler söylemez de gözleri yaşlarla doldu.
 • ساعتی بگریست و در پایش فتاد ** گفت ای بگزیده‌ی رب العباد
 • Bir müddet ağladı, devenin ayağına kapandı; dedi ki: Ey kulların Tanrısınca seçilmiş er,
 • چه زیان دارد گر از فرخندگی ** در پذیری تو مرا دربندگی
 • Lûtfetsen de beni kulluğa kabul etsen ne ziyana girersin?
 • گفت چون اقرار کردی پیش من ** رو که رستی تو ز آفات زمن 3410
 • Deve, mademki huzurumda ikrar ettin dedi... yürü, zamanenin âfetlerinden kurtuldun.
 • دادی انصاف و رهیدی از بلا ** تو عدو بودی شدی ز اهل ولا
 • İnsafa geldin, belâdan halâs oldun; düşmandın muhabbet ehline katıldın!
 • خوی بد در ذات تو اصلی نبود ** کز بد اصلی نیاید جز جحود
 • Kötü huy zaten senin aslında yoktu... aslı kötü olandan inattan, kötülükten başka bir şey gelmez.
 • آن بد عاریتی باشد که او ** آرد اقرار و شود او توبه‌جو
 • Fakat aslında kötülük olmayan ve iğreti olarak kötü huylara sahip olan, kötülüğünü ikrar eder, tövbe etmeyi diler.
 • هم‌چو آدم زلتش عاریه بود ** لاجرم اندر زمان توبه نمود
 • Âdem peygamber gibi. Onun işlediği o pek ehemmiyetsiz suç da iğretiydi de derhal tövbe etti.
 • چونک اصلی بود جرم آن بلیس ** ره نبودش جانب توبه‌ی نفیس 3415
 • Fakat İblisin suçu, asli olduğundan canım tövbeye yol yoktu ona.
 • رو که رستی از خود و از خوی بد ** واز زبانه‌ی نار و از دندان دد
 • Yürü, kendinden de kurtuldun, kötü huydan da, cehennem alevinden de halâs oldun, yırtıcı hayvanların dişlerinden de!
 • رو که اکنون دست در دولت زدی ** در فکندی خود به بخت سرمدی
 • Yürü, şimdicik devleti elde ettin, kendini ebedi bir kutluluğa attın.
 • ادخلی تو فی عبادی یافتی ** ادخلی فی جنتی در بافتی
 • “Kullarımın arasına katıl” devletine eriştin, “Cennetime gir” kumaşını dokudun!
 • در عبادش راه کردی خویش را ** رفتی اندر خلد از راه خفا
 • Kulları arasına girmeye yol buldun, gizli bir yolda ebedi cennete sokuldun.
 • اهدنا گفتی صراط مستقیم ** دست تو بگرفت و بردت تا نعیم 3420
 • “Bize doğru yolu göster” dedin; doğru yolda elini tuttu seni ta cennete kadar götürdü.
 • نار بودی نور گشتی ای عزیز ** غوره بودی گشتی انگور و مویز
 • Ey aziz kişi, ateştin, nur oldun... koruktun yaş ve kuru üzüm oldun.
 • اختری بودی شدی تو آفتاب ** شاد باشد الله اعلم بالصواب
 • Tanrı doğrusunu daha iyi bilir ya, yıldızdın güneş kesildin...neşelen artık!
 • ای ضیاء الحق حسام‌الدین بگیر ** شهد خویش اندر فکن در حوض شیر
 • Ey Hak ziyası Hüsamettin, balını tut, süt havuzuna at da,
 • تا رهد آن شیر از تغییر طعم ** یابد از بحر مزه تکثیر طعم
 • O süt, bozulmadan kurtulsun... lezzet denizinde lezzeti büsbütün fazlalaşsın.
 • متصل گردد بدان بحر الست ** چونک شد دریا ز هر تغییر رست 3425
 • Elest denizinde ulaşsın. Deniz oldu mu her türlü bozulmadan kurtuldu demektir.
 • منفذی یابد در آن بحر عسل ** آفتی را نبود اندر وی عمل
 • Süt, bal denizine akacak bir yol bulursa da artık hiçbir âfete uğramaz, ekşiyip kesilmez.
 • غره‌ای کن شیروار ای شیر حق ** تا رود آن غره بر هفتم طبق
 • Ey Tanrı aslanı, aslancasına bir kükre de o kükreyiş ta yedinci göğe çıksın!
 • چه خبر جان ملول سیر را ** کی شناسد موش غره‌ی شیر را
 • Fakat usanmış bıkmış canın ne haberi olur ki? Fare, aslan kükreyişini ne bilsin?
 • برنویس احولا خود با آب زر ** بهر هر دریادلی نیکوگهر
 • Gönlü deniz gibi engin ve yaradılışı iyi olanların istifadesi için ahvalini altın suyu ile yaz!
 • آب نیلست این حدیث جان‌فزا ** یا ربش در چشم قبطی خون نما 3430
 • Bu cana canlar katan söz, Nil suyudur... Yarabbi sen onu Kipti’nin gözüne kan göster!
 • لابه کردن قبطی سبطی را کی یک سبو بنیت خویش از نیل پر کن و بر لب من نه تا بخورم به حق دوستی و برادری کی سبو کی شما سبطیان بهر خود پر می‌کنید از نیل آب صاف است و سبوکی ما قبطیان پر می‌کنیم خون صاف است
 • Kıpti’nin, Beni İsrail kabîlelerinden birine mensup olan bir adama “Dostluk ve kardeşlik hatırı için kendi niyetine Nil’den bir testi doldur,dudağıma dayada içeyim.Çünkü siz İsrailoğulları,kaplarınızı kendiniz için doldurdunuz mu arı duru su oluyor,biz Kıpti’ler doldurduk mu kan kesiliyor”diye yalvarması
 • من شنیدم که در آمد قبطیی ** از عطش اندر وثاق سبطیی
 • Duydum ki bir kıpti, susuzluktan bunalıp İsrail oğullarının birisinin evine geldi;
 • گفت هستم یار و خویشاوند تو ** گشته‌ام امروز حاجتمند تو
 • Dedi ki: Seninle dostum, arkadaşım... bugün de bir hacetim var, senden istemeye geldim.
 • زانک موسی جادوی کرد و فسون ** تا که آب نیل ما را کرد خون
 • Çünkü Musa büyücülük, afsunculuk etti... nihayet Nilin suyu bize kan kesildi.
 • سبطیان زو آب صافی می‌خورند ** پیش قبطی خون شد آب از چشم‌بند
 • İsrail oğulları alınca duru su oluyor, içiyorlar... halbuki Kıpti’nin gözü bağlanmış, ona kan oluyor.
 • قبط اینک می‌مرند از تشنگی ** از پی ادبار خود یا بدرگی 3435
 • Kıpti kavmi işte buracıkta susuzluktan ölüp gidiyor. Bu, ya bahtsızlığından, ya kendi kötülüğünden!
 • بهر خود یک طاس را پر آب کن ** تا خورد از آبت این یار کهن
 • Kendin için bir tas su doldur da bu eski dost suyundan içsin senin!
 • چون برای خود کنی آن طاس پر ** خون نباشد آب باشد پاک و حر
 • Çünkü o, kendin için doldursan kan olmaz temiz ve duru su olur!
 • من طفیل تو بنوشم آب هم ** که طفیلی در تبع به جهد ز غم
 • Ben de sana tâbi olarak su içmiş olayım... tâbi olan kişi, tâbi olduğu kişinin lûtfuyle dertten kurtulur.
 • گفت ای جان و جهان خدمت کنم ** پاس دارم ای دو چشم روشنم
 • İsrail oğlu peki canım efendim dedi... sana bir hizmet edeyim, istediğini yapayım a gözümün nuru!
 • بر مراد تو روم شادی کنم ** بنده‌ی تو باشم آزادی کنم 3440
 • Senin muradına gideyim, seni sevindireyim... kulun, kölen olayım da hürlük edeyim!
 • طاس را از نیل او پر آب کرد ** بر دهان بنهاد و نیمی را بخورد
 • Tası Nil’den doldurdu, ağzına dayadı, yarısını içti.
 • طاس را کژ کرد سوی آب‌خواه ** که بخور تو هم شد آن خون سیاه
 • Sonra tası su isteyene doğru eğdi, sen de iç dedi... su derhal kara kan kesildi.
 • باز ازین سو کرد کژ خون آب شد ** قبطی اندر خشم و اندر تاب شد
 • Tekrar kendi tarafına eğdi, kan su oldu... Kıpti kızdı alevlendi.
 • ساعتی بنشست تا خشمش برفت ** بعد از آن گفتش کای صمصام زفت
 • Bir müddet oturdu... hiddeti geçince dedi ki: Ey ulu kılıç,
 • ای برادر این گره را چاره چیست ** گفت این را او خورد کو متقیست 3445
 • Ey kardeş, şu düğümün açılmasına çare nedir?İsrail oğlu dedi ki: Bunu takva sahibi içer.
 • متقی آنست کو بیزار شد ** از ره فرعون و موسی‌وار شد
 • Takva sahibi da Firavun’un gittiği yoldan usanan, Musa’laşan kişidir.
 • قوم موسی شو بخور این آب را ** صلح کن با مه ببین مهتاب را
 • Musa’ya uy, Musa kavmi ol da bu suyu iç... ayla uzlaş da ay ışığını gör.
 • صدهزاران ظلمتست از خشم تو ** بر عبادالله اندر چشم تو
 • Tanrı kullarına kızgınlığından gözünde yüz binlerce karanlık var!
 • خشم بنشان چشم بگشا شاد شو ** عبرت از یاران بگیر استاد شو
 • Kızgınlığını yatıştır da gözlerini aç, neşelen... dostlarından ibret al da üstat ol!
 • کی طفیل من شوی در اغتراف ** چون ترا کفریست هم‌چون کوه قاف 3450
 • Sende Kaf dağı gibi küfür varken nasıl olur da Nil’den avucuna su almada bana tabi olabilirsin sen?
 • کوه در سوراخ سوزن کی رود ** جز مگر که آن رشته‌ی یکتا شود
 • Dağ iğne deliğinden geçer mi hiç? Geçer... ancak tek bir iplik haline gelirse!
 • کوه را که کن به استغفار و خوش ** جام مغفوران بگیر و خوش بکش
 • Dağı tövbenle saman çöpü haline getir de suçları bağışlananların kadehini güzelce al, hoş bir hal de çek gitsin.
 • تو بدین تزویر چون نوشی از آن ** چون حرامش کرد حق بر کافران
 • Fakat bu hileyle onu nasıl içebilirsin ki Tanrı, onu kafirlere hâram etmiştir.
 • خالق تزویر تزویر ترا ** کی خرد ای مفتری مفترا
 • A iftiralara uğramış iftiracı, hileyi düzeni yaratan Tanrı, nasıl olur da senin hilene, düzenine kapılır?
 • آل موسی شو که حیلت سود نیست ** حیله‌ات باد تهی پیمودنیست 3455
 • Musa kavminden ol... hilenin faydası yok... senin hilen yel ölçmekten ibaret!