English    Türkçe    فارسی   

4
3482-3531

 • از چه پس بی‌پاسخست این نقش نیک ** که نمی‌گوید سلامم را علیک
 • Neden bu güzel resim, sorularına cevap vermiyor... neden verdiğim selâmı almıyor?
 • می‌نجنباند سر و سبلت ز جود ** پاس آنک کردمش من صد سجود
 • Ben, ona yüzlerce secde ettiğim halde neden o, bir lûtfedip başını, sakalını oynatmıyor dersin?
 • حق اگر چه سر نجنباند برون ** پاس آن ذوقی دهد در اندرون
 • Tanrı da dış âlemde görünmez, baş oynatmaz ama buna karşılık içine öyle bir zevk verir ki,
 • که دو صد جنبیدن سر ارزد آن ** سر چنین جنباند آخر عقل و جان 3485
 • O zevk, iki yüz baş sallamaya değer... işte akıl ve can böyle baş sallar!
 • عقل را خدمت کنی در اجتهاد ** پاس عقل آنست که افزاید رشاد
 • Çalışıp çabalar akla hizmet edersen aklın sana yapacağı şey şudur: Seni doğru yola ulaştırır; bu yola ulaşma vesilelerini arttırır.
 • حق نجنباند به ظاهر سر ترا ** لیک سازد بر سران سرور ترا
 • Tanrı sana açıkça baş sallamaz ama seni başlara başbuğ yapar!
 • مر ترا چیزی دهد یزدان نهان ** که سجود تو کنند اهل جهان
 • Tanrı, sana gizlice öyle bir şey verir ki bütün dünyadakiler sana secde ederler.
 • آنچنان که داد سنگی را هنر ** تا عزیز خلق شد یعنی که زر
 • Nitekim bir taşa da değer verdi mi o taş, yani altın, halka göre yüce olur.
 • قطره‌ی آبی بیابد لطف حق ** گوهری گردد برد از زر سبق 3490
 • Bir katra su, tanrı lûtfuna nail olur da inci kesilir, altını bile geçer.
 • جسم خاکست و چو حق تابیش داد ** در جهان‌گیری چو مه شد اوستاد
 • Beden topraktır, fakat Tanrı ona bir ışık verdi mi âlemi kaplamada, dünyayı zapt etmede ay gibi üstat olur.
 • هین طلسمست این و نقش مرده است ** احمقان را چشمش از ره برده است
 • Kendine gel... bu hükümdarlar, bir tılsımdan, ölü bir resimden ibarettirler. Fakat bakar gibi görünürler de ahmakların yollarını keserler.
 • می‌نماید او که چشمی می‌زند ** ابلهان سازیده‌اند او را سند
 • Bakar, göz kırpar gibi görünürler de aptallar, onlara bir varlık verir, onları delil edinirler!
 • در خواستن قبطی دعای خیر و هدایت از سبطی و دعا کردن سبطی قبطی را به خیر و مستجاب شدن از اکرم الاکرمین وارحم الراحمین
 • Kıpti’nin,İsrailoğlundan hayır dua dilemesi,İsrailoğlunun da Kıpti’ye hayır duada bulunması,duasının kerem sahiplerinin kerem sahibi,merhametlilerin merhametlisi Tanrı tarafından kabul edilmesi
 • گفت قبطی تو دعایی کن که من ** از سیاهی دل ندارم آن دهن
 • Kıpti dedi ki: Sen bana bir duada bulun... çünkü benim gönlüm kapkara, bu yüzden de o ağız yok!
 • که بود که قفل این دل وا شود ** زشت را در بزم خوبان جا شود 3495
 • Dua et de belki bu gönlün kilidi açılır... çirkin, güzeller meclisinde yer alır.
 • مسخی از تو صاحب خوبی شود ** یا بلیسی باز کروبی شود
 • Çarpılmış kişi dua bereketiyle güzelleşir... yahut da bir şeytan, yeniden melek olur!
 • یا بفر دست مریم بوی مشک ** یابد و تری و میوه شاخ خشک
 • Yahut da kuru dal, Meryem’in elindeki kuvvetle misler kokar, yaş bir hale gelir, meyve verir!
 • سبطی آن دم در سجود افتاد و گفت ** کای خدای عالم جهر و نهفت
 • İsrailoğlu o anda secdeye kapandı da dedi ki: Ey Tanrı, ey aşikâr ve gizli işleri bilen!
 • جز تو پیش کی بر آرد بنده دست ** هم دعا و هم اجابت از توست
 • Kul, senden başka kimin huzurunda el kavuşturur? Dua da senden, duayı kabul etmede senden!
 • هم ز اول تو دهی میل دعا ** تو دهی آخر دعاها را جزا 3500
 • Önce duaya meyil veren de sensin... sonradan duayı kabul eden de sen!
 • اول و آخر توی ما در میان ** هیچ هیچی که نیاید در بیان
 • Evvel de sensin, âhır da sen... bizse arada söze bile gelmeyecek hiçin hiçi!   
 • این چنین می‌گفت تا افتاد طشت ** از سر بام و دلش بیهوش گشت
 • Böyle söylenip dururken nihayet leğeni damdan düştü... gönlü kendinden geçti.
 • باز آمد او به هوش اندر دعا ** لیس للانسان الا ما سعی
 • Dua ederken tekrar kendisine geldi... "İnsan, ancak çalıştığını elde eder!"
 • در دعا بود او که ناگه نعره‌ای ** از دل قبطی بجست و غره‌ای
 • O dua ile meşgulken Kıpti'nin yüreği coştu. Ansızın bir nara attı, bir kükredi.
 • که هلا بشتاب و ایمان عرضه کن ** تا ببرم زود زنار کهن 3505
 • Dedi ki: "Durma, hemen bana iman ederken ne diyeceğini öğret de derhal eski zünnarımı keseyim!
 • آتشی در جان من انداختند ** مر بلیسی را به جان بنواختند
 • Canıma bir ateştir saldılar... bir şeytana , candan bir iltifattır ettiler.
 • دوستی تو و از تو ناشکفت ** حمدلله عاقبت دستم گرفت
 • Senin dostunum seni görmeden duramam... Allahya hamt olsun bu dostluk, nihayet elimi tuttu.
 • کیمیایی بود صحبتهای تو ** کم مباد از خانه‌ی دل پای تو
 • Sohbetlerin bir kimya idi herhalde... gönül evinden ayağın eksik olmasın!
 • تو یکی شاخی بدی از نخل خلد ** چون گرفتم او مرا تا خلد برد
 • Sen cennet fidanından bir daldın... ona yapıştım da beni cennete dek götürdü.
 • سیل بود آنک تنم را در ربود ** برد سیلم تا لب دریای جود 3510
 • Bedenimi kapıp götüren bir seldi... bu sel, beni de lûtuf ve ihsan denizinin kıyısına dek iletti.
 • من به بوی آب رفتم سوی سیل ** بحر دیدم در گرفتم کیل کیل
 • Su ümidiyle sele doğru gittim; fakat denizi gördüm, kile kile inciler elde ettim."
 • طاس آوردش که اکنون آب‌گیر ** گفت رو شد آبها پیشم حقیر
 • İsrailoğlu ona hadi, şimdi su al diye tas getirdi. Kıpti dedi ki: Yürü git sular gözümde hor hakîr oldu.
 • شربتی خوردم ز الله اشتری ** تا به محشر تشنگی ناید مرا
 • Allah müminleri satın aldı sırrından bir şerbet içtim ki artık kıyamete kadar susamam ben!
 • آنک جوی و چشمه‌ها را آب داد ** چشمه‌ای در اندرون من گشاد
 • Irmaklara kaynaklara su ihsan eden, içimde bir kaynaktır coşturdu!
 • این جگر که بود گرم و آب‌خوار ** گشت پیش همت او آب خوار 3515
 • Ciğerim susuzluktan yanıp kavrulmakta, su istemekteydi... şimdi öyle bir himmete nail oldu ki suyu hakir görmede!
 • کاف کافی آمد او بهر عباد ** صدق وعده‌ی کهیعص
 • Kaf hâ yâ ayn sâd vadindeki doğruluğa delil olarak Allah, Kâfi adının "Kef"i oldu.
 • کافیم بدهم ترا من جمله خیر ** بی‌سبب بی‌واسطه‌ی یاری غیر
 • Kâfiyim, sana bütün hayırları, sebepsiz, başkasının yardımını vasıta etmeden veririm.
 • کافیم بی‌نان ترا سیری دهم ** بی‌سپاه و لشکرت میری دهم
 • Kâfiyim, seni ekmeksiz tutuyorum... ordusuz, askersiz sana beylik, padişahlık ihsan ederim...
 • بی‌بهارت نرگس و نسرین دهم ** بی‌کتاب و اوستا تلقین دهم
 • Bahar olmadığı halde sana nergis ve ağustos gülü verir; kitapsız ustasız sana bilgiler belletirim...
 • کافیم بی داروت درمان کنم ** گور را و چاه را میدان کنم 3520
 • Kâfiyim, ilaçsız sıhhat verir; mezarı, kuyuyu meydan haline getiririm...
 • موسیی را دل دهم با یک عصا ** تا زند بر عالمی شمشیرها
 • Musa'ya bütün âlemin başına indirsin diye bir sopa verir; kuvvet kudret bağlarım...
 • دست موسی را دهم یک نور و تاب ** که طپانچه می‌زند بر آفتاب
 • Musa'nın eline bir nur, bir parlaklık veririm ki güneşe bile tokat atar!
 • چوب را ماری کنم من هفت سر ** که نزاید ماده مار او را ز نر
 • Sopayı yedi başlı yılan haline getiririm... hem öyle bir yılan ki erkek bir yılanın belinden gelmemiş, dişi bir yılandan doğmamış.
 • خون نیامیزم در آب نیل من ** خود کنم خون عین آبش را به فن
 • Nil suyuna kan karıştırmam; kudretimle suyunu kan haline getiririm.
 • شادیت را غم کنم چون آب نیل ** که نیابی سوی شادیها سبیل 3525
 • Nil suyu gibi neşeni gam haline getiririm de bir daha neşeye yol bulamazsın.
 • باز چون تجدید ایمان بر تنی ** باز از فرعون بیزاری کنی
 • Sonra tekrar imanını yeniledim mi yine Firavundan bezersin.
 • موسی رحمت ببینی آمده ** نیل خون بینی ازو آبی شده
 • Görürsün ki rahmet Musa'sı gelmiş... kan gibi görünen Nil, onun yüzünden su olmuş!
 • چون سر رشته نگه داری درون ** نیل ذوق تو نگردد هیچ خون
 • İçten ipin ucunu bırakmazsan zevk Nil'in hiç kan kesilmez.
 • من گمان بردم که ایمان آورم ** تا ازین طوفان خون آبی خورم
 • Ben, iman edeyim de bu kan tufanından bir su içeyim diyordum.
 • من چه دانستم که تبدیلی کند ** در نهاد من مرا نیلی کند 3530
 • Ben ne bilirdim ki Allah beni değiştirecek, gönlümü başka bir hale koyacak da beni Nil yapacak!
 • سوی چشم خود یکی نیلم روان ** برقرارم پیش چشم دیگران
 • Başkalarının gözünde eskisi gibiyim ama benim gözüme akıp duran bir Nil görünmede!