English    Türkçe    فارسی   

4
3854-3855

  • آینه کو عیب رو دارد نهان ** از برای خاطر هر قلتبان
  • Yüzün ayıbını, her kaltabanın hatırı için gizleyip göstermeyen ayna.
  • آینه نبود منافق باشد او ** این چنین آیینه تا توانی مجو 3855
  • Ayna değildir münâfıktır...  kudretin yeterse böyle ayna arama sen!