English    Türkçe    فارسی   

4
562-611

 • پس نثاری کرده باشی بهر خود ** چونک هر سرمایه‌ی تو صد شود
 • O saçtığın incileri kendin için saçtın demektir... Çünkü her çeşit sermaye yüz misli artar!
 • قصه‌ی هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوی سلیمان علیه‌السلام
 • Belkis’in Sebe şehrinden Süleyman aleyhisselâm’a hediye göndermesi
 • هدیه‌ی بلقیس چل استر بدست ** بار آنها جمله خشت زر بدست
 • Belkıs’ın hediyesi kırk katır yükü altın kerpiçti.
 • چون به صحرای سلیمانی رسید ** فرش آن را جمله زر پخته دید
 • Hediyeleri getirenler, Süleyman’ın saray meydanına girince bir de gördüler ki yer, tamamı ile halis altınla döşenmiş!
 • بر سر زر تا چهل منزل براند ** تا که زر را در نظر آبی نماند 565
 • Altın üstünde tam kırk konaklık yol aldılar... Artık altın gözlerine su gibi bile görünmüyordu, o kadar ehemmiyetsiz bir hale gelmişti.
 • بارها گفتند زر را وا بریم ** سوی مخزن ما چه بیگار اندریم
 • Defalarca bu altınları, getirdiğimiz yere götürelim... Biz ne olmayacak iş yapıyoruz;
 • عرصه‌ای کش خاک زر ده دهیست ** زر به هدیه بردن آنجا ابلهیست
 • Toprağı bile halis altın olan bir yere hediye olarak altın götürmek aptallıktır dediler.
 • ای ببرده عقل هدیه تا اله ** عقل آنجا کمترست از خاک راه
 • Ey Allah’a aklı hediye götüren, akıl, orada yoldaki topraktan da aşağıdır!
 • چون کساد هدیه آنجا شد پدید ** شرمساریشان همی واپس کشید
 • Hediyenin makbule geçmeyeceğini anladıklarından utangaçlıkları, âdeta onları gerisin geriye itmekteydi!
 • باز گفتند ار کساد و ار روا ** چیست بر ما بنده فرمانیم ما 570
 • Sonra yine dediler ki: İster makbule geçsin, ister geçmesin... Bize ne? Biz emir kuluyuz!
 • گر زر و گر خاک ما را بردنیست ** امر فرمان‌ده به جا آوردنیست
 • Altın olsun toprak olsun... Biz, götürmeye mecburuz... Buyruk verenin buyruğunu yerine getirmek mecburiyetindeyiz.
 • گر بفرمایند که واپس برید ** هم به فرمان تحفه را باز آورید
 • Geri götürün derlerse yine fermana uyar, getirdiğimiz hediyeyi geri götürürüz!
 • خنده‌ش آمد چون سلیمان آن بدید ** کز شما من کی طلب کردم ثرید
 • Süleyman, hediye getirenleri ve getirdikleri hediyeyi görünce gülmeye başladı. “Ben, sizden tirit istedim mi ki?
 • من نمی‌گویم مرا هدیه دهید ** بلک گفتم لایق هدیه شوید
 • Ben, bana hediye verin demedim; hediyeye layık olun dedim.
 • که مرا از غیب نادر هدیه‌هاست ** که بشر آن را نیارد نیز خواست 575
 • Bana gayb âleminden eşi görülmedik hediyeler gelmekte... Öyle hediyeler ki insan, onları istemeye niyetlense aklına bile getiremez!
 • می‌پرستید اختری کو زر کند ** رو باو آرید کو اختر کند
 • Siz, yer altındaki madeni altın haline getiren bir yıldıza, güneşe tapıyorsunuz... o yıldızı yaratana yüz tutun!
 • می‌پرستید آفتاب چرخ را ** خوار کرده جان عالی‌نرخ را
 • Değeri yüce olan canınızı hor hakir ederek gökteki güneşe tapıyorsunuz.
 • آفتاب از امر حق طباخ ماست ** ابلهی باشد که گوییم او خداست
 • Güneş Allah emriyle bizim aşçımızdır, çiyleri pişirir... Artık ona Allah dersen aptallıktır bu!
 • آفتابت گر بگیرد چون کنی ** آن سیاهی زو تو چون بیرون کنی
 • Güneş tutulursa ne yaparsın? Ondaki o karaltıyı nasıl giderirsin?
 • نه به درگاه خدا آری صداع ** که سیاهی را ببر وا ده شعاع 580
 • Nihayet yine Allah tapısına yüz vurup ya Rabbi. O karaltıyı gider, yine ona nurunu ver demez misin?
 • گر کشندت نیم‌شب خورشید کو ** تا بنالی یا امان خواهی ازو
 • Gece yarısı seni öldürmeye kalkışsalar ağlayıp yalvaracağım yahut aman dileyeceğim güneş nerede?
 • حادثات اغلب به شب واقع شود ** وان زمان معبود تو غایب بود
 • Hadiselerin çoğu da hep geceleyin olur... Hâlbuki geceleyin taptığın Allah ortada yoktur.
 • سوی حق گر راستانه خم شوی ** وا رهی از اختران محرم شوی
 • Allah’a gönül doğruluğu ile eğilirsen yıldızlardan kurtulur, Allah’a mahrem olursun!
 • چون شوی محرم گشایم با تو لب ** تا ببینی آفتابی نیم‌شب
 • Mahrem oldun mu sana ağız açar, sırları söylerim... Bu suretle gece yarısı bir güneş görürsün sen!
 • جز روان پاک او را شرق نه ** در طلوعش روز و شب را فرق نه 585
 • Onun, temiz ruhtan başka doğuşu... Yok doğmasında da geceyle gündüz farkı olamaz.
 • روز آن باشد که او شارق شود ** شب نماند شب چو او بارق شود
 • Gündüz, onun doğduğu zamana derler... Geceleyin doğdu, parladı mı ortada gece kalmaz.
 • چون نماید ذره پیش آفتاب ** هم‌چنانست آفتاب اندر لباب
 • Bu görünen güneş, o güneşin önünde adeta güneşe karşı zerre nasıl görünürse öyle görünür!
 • آفتابی را که رخشان می‌شود ** دیده پیشش کند و حیران می‌شود
 • Âlemi aydınlatan, parlatan bu güneşin gözü, o güneşi görünce kamaşır şaşırır kalır!
 • هم‌چو ذره بینیش در نور عرش ** پیش نور بی حد موفور عرش
 • Arşın nuruna... Arşın o sonsuz ve hadsiz ışığına karşı bu güneşi bir zerre gibi görürsün!
 • خوار و مسکین بینی او را بی‌قرار ** دیده را قوت شده از کردگار 590
 • Göze Allah’tan bir kuvvet gelince zahiri güneşi hor ve yoksul görür, bayağı bulursun!
 • کیمیایی که ازو یک ماثری ** بر دخان افتاد گشت آن اختری
 • Allah, öyle bir kimyagerdir ki onun bir tesiriyle duman, yıldız haline gelmiştir...
 • نادر اکسیری که از وی نیم تاب ** بر ظلامی زد به گردش آفتاب
 • Öyle bir görülmedik iksiri vardır ki karanlığı güneş haline getirmiştim.
 • بوالعجب میناگری کز یک عمل ** بست چندین خاصیت را بر زحل
 • Bir acayip sanatkârdır ki bir sanatıyla zühale bu kadar hassa vermiştir...
 • باقی اخترها و گوهرهای جان ** هم برین مقیاس ای طالب بدان
 • Artık sen öbür can yıldızlarıyla can incilerini de var, buna kıyas et!
 • دیده‌ی حسی زبون آفتاب ** دیده‌ی ربانیی جو و بیاب 595
 • Duygu gözü, güneşe zebundur; ilahi bir göz ara, ilahi bir göz bul da,
 • تا زبون گردد به پیش آن نظر ** شعشعات آفتاب با شرر
 • Onun bakışına karşı şimşekler saçan güneşin nurları zebun olsun!
 • که آن نظر نوری و این ناری بود ** نار پیش نور بس تاری بود
 • O bakış nura mensuptur, bu bakış, nâra... Ateş, nura karşı adamakıllı kara görünür!
 • کرامات و نور شیخ عبدالله مغربی قدس الله سره
 • Allah sırrını kutlasın, Şeyh Abdullah-ı Mağribi’nin kerametleri
 • گفت عبدالله شیخ مغربی ** شصت سال از شب ندیدم من شبی
 • Şeyh Abdullah-ı Mağribi dedi ki: “Altmış yıldır ben gece nedir, görmedim.
 • من ندیدم ظلمتی در شصت سال ** نه به روز و نه به شب نه ز اعتلال
 • Bu altmış yıl içinde ne gündüz, ne de gece... Hiçbir sebeple bir karanlığa düşmedim.”
 • صوفیان گفتند صدق قال او ** شب همی‌رفتیم در دنبال او 600
 • Sofiler de şeyhin sözünün doğruluğunu söylemişler, demişlerdi ki: “Geceleri ardında giderdik.”
 • در بیابانهای پر از خار و گو ** او چو ماه بدر ما را پیش‌رو
 • Dikenlerle, çukurlarla dolu olan çöllerde yürürdük... O, dolunay gibi önümüzde giderdi.
 • روی پس ناکرده می‌گفتی به شب ** هین گو آمد میل کن در سوی چپ
 • Yüzünü geriye çevirmeden gece vakti, “Dikkat edin, önünüzde çukur var, sola doğru yürüyün” derdi.
 • باز گفتی بعد یک دم سوی راست ** میل کن زیرا که خاری پیش پاست
 • Bir an sonra da “Sağa gidin, ayağımızın altında diken var” diye seslenirdi.
 • روز گشتی پاش را ما پای‌بوس ** گشته و پایش چو پاهای عروس
 • Gündüz olur, biz ayağını öperdik... Görürdük ki ayakları gelin ayağı gibi!
 • نه ز خاک و نه ز گل بر وی اثر ** نه از خراش خار و آسیب حجر 605
 • Ne topraktan eser var, ne çamurdan... Ne diken yırtmış, ne taş yaralamış!
 • مغربی را مشرقی کرده خدای ** کرده مغرب را چو مشرق نورزای
 • Allah, Mağribî’yi maşrıkî etmişti... Batıyı ona doğu gibi nurlar saçan bir hale getirmişti!
 • نور این شمس شموسی فارس است ** روز خاص و عام را او حارس است
 • Bu serkeş güneşin nuru, aşk meydanının öyle bir atıdır ki halkın ileri gidenlerinin gününü de o korur, geri kalanların gününü de o!
 • چون نباشد حارس آن نور مجید ** که هزاران آفتاب آرد پدید
 • O yüce nur nasıl korumaz ki binlerce güneşi izhar eden odur.
 • تو به نور او همی رو در امان ** در میان اژدها و کزدمان
 • Sen onun nuru ile emniyet içinde yürüye dur... Ejderhalar, akrepler arasında yol almaya bak!
 • پیش پیشت می‌رود آن نور پاک ** می‌کند هر ره‌زنی را چاک‌چاک 610
 • O pak nur, senin önünde gider durur... Her yol vuranı tutar, paramparça eder!
 • یوم لا یخزی النبی راست دان ** نور یسعی بین ایدیهم بخوان
 • “Allah, kıyamet gününde Peygamberini utandırmaz” ayetini doğru bil; “Müminlerin nurları, önlerinde ve sağlarında yürür yollarını aydınlatır” ayetini oku!