English    Türkçe    فارسی   

4
652-701

 • ای تو بنده‌ی این جهان محبوس جان ** چند گویی خویش را خواجه‌ی جهان
 • Hakikatte sen, bu âlemin esirisin, canın, bu cihan hapsine düşmüştür... Öyle olduğu halde niceye, bir kendine cihan sahibi deyip duracaksın?
 • دلداری کردن و نواختن سلیمان علیه‌السلام مر آن رسولان را و دفع وحشت و آزار از دل ایشان و عذر قبول ناکردن هدیه شرح کردن با ایشان
 • Süleyman aleyhisselâm’ın elçilerin gönlünü alması, onlara iltifatta bulunması, gönüllerindeki ürkekliği gidermesi ve hediyeleri kabul etmediğinden özür dileyip, kabul etmemesinin sebeplerini anlatması
 • ای رسولان می‌فرستمتان رسول ** رد من بهتر شما را از قبول
 • Ey, elçiler, tez sizi elçi olarak gönderiyorum... bu hediyeleri reddetmem, sizin için kabul etmemden yeğdir.
 • پیش بلقیس آنچ دیدیت از عجب ** باز گویید از بیابان ذهب
 • Belkıs’ın yanına gidince gördüğünüz şaşılacak şeyleri, altın ovasını hep söyleyin.
 • تا بداند که به زر طامع نه‌ایم ** ما زر از زرآفرین آورده‌ایم 655
 • Söyleyin de benim altına tamah etmediğimi, altını yaratandan altın elde ettiğimi anlasın.
 • آنک گر خواهد همه خاک زمین ** سر به سر زر گردد و در ثمین
 • O Allah, öyle bir Allah’tır ki dilerse bütün yeryüzünü baştanbaşa altın ve değeri biçilmez inci haline getirir.
 • حق برای آن کند ای زرگزین ** روز محشر این زمین را نقره گین
 • Ey altını seçen, onu seven, onun için Allah mahşer gününde bu yeryüzünü gümüşten halk edecektir.
 • فارغیم از زر که ما بس پر فنیم ** خاکیان را سر به سر زرین کنیم
 • Biz altına aldırış bile etmeyiz... Sanatlarımız çok bizim; bütün yeryüzündekileri altın haline getiririz biz!
 • از شما کی کدیه‌ی زر می‌کنیم ** ما شما را کیمیاگر می‌کنیم
 • Sizden altın mı isteriz biz? Biz sizi kimyager yaparız.
 • ترک آن گیرید گر ملک سباست ** که برون آب و گل بس ملکهاست 660
 • Sebe mülkü bile olsa vazgeçin o dünya mülkünden... Suyun toprağın dışında nice mülkler var!
 • تخته‌بندست آن که تختش خوانده‌ای ** صدر پنداری و بر در مانده‌ای
 • Senin taht dediğin şey, tahtadan yapılma tuzaktır... Konduğun yeri başköşe sanmışsın ama kapıda kala kalmışsın!
 • پادشاهی نیستت بر ریش خود ** پادشاهی چون کنی بر نیک و بد
 • Sen daha kendi sakalına hüküm yürütemiyor, ona bile padişahlık edemiyorsun; artık nasıl olurda iyiye, kötüye padişahlık yapmaya, hüküm yürütmeye kalkışırsın?
 • بی‌مراد تو شود ریشت سپید ** شرم دار از ریش خود ای کژ امید
 • İstemediğin halde sakalın ağarıyor... gayri ey eğri ümitli, sakalından utan!
 • مالک الملک است هر کش سر نهد ** بی‌جهان خاک صد ملکش دهد
 • Asıl o Allah mülk ve saltanat sahibindir, kendisine baş eğene bu topraktan yaratılan dünya şöyle dursun, yüzlerce mülk, yüzlerce saltanat ihsan eder.
 • لیک ذوق سجده‌ای پیش خدا ** خوشتر آید از دو صد دولت ترا 665
 • Fakat Allah tapısında bir secde, sana iki yüz devlet ve saltanattan daha hoş gelir.
 • پس بنالی که نخواهم ملکها ** ملک آن سجده مسلم کن مرا
 • Ben ne mal isterim, ne mülk... Ne devlet isterim, ne saltanat... Bana o secde devletini ihsan et, yeter diye ağlayıp sızlanmaya başlarsın!
 • پادشاهان جهان از بدرگی ** بو نبردند از شراب بندگی
 • Cihan padişahları, kötülüklerinden dolayı kulluk şarabından bir koku bile almamışlar.
 • ورنه ادهم‌وار سرگردان و دنگ ** ملک را برهم زدندی بی‌درنگ
 • Yoksa onlar da Edhem gibi, hemencecik coşarlar, sarhoş olurlar, dünya saltanatını vurup kırarlardı!
 • لیک حق بهر ثبات این جهان ** مهرشان بنهاد بر چشم و دهان
 • Fakat Allah, bu âlem dursun, mamur olsun diye gözlerini ağızlarını kapamıştır.
 • تا شود شیرین بریشان تخت و تاج ** که ستانیم از جهانداران خراج 670
 • Bu suretle de onlara taht ve taç tatlı gelir, âlemdeki halktan haraç alalım derler...
 • از خراج ار جمع آری زر چو ریگ ** آخر آن از تو بماند مردریگ
 • Fakat haraç ala ala kum gibi altın yığsın yine ölür, geberirsin, onlar senden arta kalır!
 • همره جانت نگردد ملک و زر ** زر بده سرمه ستان بهر نظر
 • Mal, mülk, devlet ve altın, canına yoldaş olmaz... Sen altın ver de görüşünün kuvvetlenmesi için sürme al!
 • تا ببینی کین جهان چاهیست تنگ ** یوسفانه آن رسن آری به چنگ
 • Bu sürmeyi çek de şu âlemin daracık bir kuyu olduğunu gör; Yusufcasına ipe el at!
 • تا بگوید چون ز چاه آیی به بام ** جان که یا بشرای هذا لی غلام
 • Kuyudan çıkıp dama yücelince görenler, müjde, işte bize bir köle desinler!
 • هست در چاه انعکاسات نظر ** کمترین آنک نماید سنگ زر 675
 • Kuyuda göz, akisler yapar, insana hayaller görünür... Onların en bayağısı şudur: Taş altın şeklinde görünür!
 • وقت بازی کودکان را ز اختلال ** می‌نماید آن خزفها زر و مال
 • Oyun zamanı çocuklarda kızışırlar... O taş topaç kırıklarını altın ve mal görürler ya.
 • عارفانش کیمیاگر گشته‌اند ** تا که شد کانها بر ایشان نژند
 • Fakat Allah arifleri kimyager olmuşlardır da onlara madenler bile değersiz görünür artık!
 • دیدن درویش جماعت مشایخ را در خواب و درخواست کردن روزی حلال بی‌مشغول شدن به کسب و از عبادت ماندن و ارشاد ایشان او را و میوه‌های تلخ و ترش کوهی بر وی شیرین شدن به داد آن مشایخ
 • Dervişin, şeyhleri rüyada görüp kazanmaya uğraşmadan ve ibadetten kalmadan helâl bir rızık dilemesi, onlarında onu irşâd etmeleri, dağdaki acı ve ekşi meyvelerin, şeyhlerin himmetiyle dervişe tatlı gelmesi
 • آن یکی درویش گفت اندر سمر ** خضریان را من بدیدم خواب در
 • Dervişin biri hikâye etti: Ben rüyada Hızır’a mensup olan erenleri gördüm.
 • گفتم ایشان را که روزی حلال ** از کجا نوشم که نبود آن وبال
 • Onlara: “Helâl olan ve hiç vebali bulunmayan rızkı nereden elde edeyim?” dedim.
 • مر مرا سوی کهستان راندند ** میوه‌ها زان بیشه می‌افشاندند 680
 • Beni dağlara ormanlara götürdüler... Ormanlarda meyveleri silktiler.
 • که خدا شیرین بکرد آن میوه را ** در دهان تو به همتهای ما
 • Allah, himmetimizle bunları sana tatlı etti...
 • هین بخور پاک و حلال و بی‌حساب ** بی صداع و نقل و بالا و نشیب
 • Hemen ye bunlar temiz, helâl ve sayısız... Aynı zamanda uğraşmaksızın, başın ağrımadan, yükünü çekmeden, yukarı aşağı koşmadan elde edilen rızıklardır dediler.
 • پس مرا زان رزق نطقی رو نمود ** ذوق گفت من خردها می‌ربود
 • Onları yedim, sözümde öyle bir feyiz, öyle bir tesir hâsıl oldu ki sözlerim, akılları hayran etmeye başladı.
 • گفتم این فتنه‌ست ای رب جهان ** بخششی ده از همه خلقان نهان
 • Rabbim dedim, bu bir imtihan... Sen bana bütün halktan gizli bir ihsanda bulun!
 • شد سخن از من دل خوش یافتم ** چون انار از ذوق می‌بشکافتم 685
 • Söz söyleyemez bir hale geldim... Hoş bir gönle sahip oldum; zevkimden nar gibi yarıldım!
 • گفتم ار چیزی نباشد در بهشت ** غیر این شادی که دارم در سرشت
 • Dedim ki içimdeki bu zevk yok mu ya... Cennette bundan başka bir zevk olmasa bile,
 • هیچ نعمت آرزو ناید دگر ** زین نپردازم به حور و نیشکر
 • Başka bir nimet istemem... Bunu bırakıp da ceviz ve şeker yemeğe girişmem!
 • مانده بود از کسب یک دو حبه‌ام ** دوخته در آستین جبه‌ام
 • Kazancımdan elimde bir iki habbe kalmıştı. Onları cübbemin yenine dikmiştim.
 • نیت کردن او کی این زر بدهم بدان هیزم‌کش چون من روزی یافتم به کرامات مشایخ و رنجیدن آن هیزم‌کش از ضمیر و نیت او
 • Dervişin bu parayı şu oduncuya vereyim, çünkü ben şeyhlerin kerametiyle rızık elde ettim demesi, oduncunun, dervişin bu niyetini anlayıp incinmesi
 • آن یکی درویش هیزم می‌کشید ** خسته و مانده ز بیشه در رسید
 • Dervişin biri de odunculuk etmekteydi... Yorgun argın ormandan geldi.
 • پس بگفتم من ز روزی فارغم ** زین سپس از بهر رزقم نیست غم 690
 • Onu görünce dedim ki: Artık benim rızıkla işim yok... Bundan sonra rızık için gam yemiyorum.
 • میوه‌ی مکروه بر من خوش شدست ** رزق خاصی جسم را آمد به دست
 • Kötü meyveler bana güzel ve hoş gelmekte... Hususi bir rızka nail oldum ben.
 • چونک من فارغ شدستم از گلو ** حبه‌ای چندست این بدهم بدو
 • Mademki boğaz derdinden kurtuldum, birkaç habbem var, onları şuna vereyim...
 • بدهم این زر را بدین تکلیف‌کش ** تا دو سه روزک شود از قوت خوش
 • Şu oduncuya bağışlayayım da o da iki üç günceğiz rızık derdinden kurtulsun!
 • خود ضمیرم را همی‌دانست او ** زانک سمعش داشت نور از شمع هو
 • Oduncu içinden geçeni anlıyormuş meğerse... Çünkü kulağı, Allah nuruyla nurlanmış!
 • بود پیشش سر هر اندیشه‌ای ** چون چراغی در درون شیشه‌ای 695
 • Her düşünce, ona göre bir şişe içindeki kandil gibi. Hepsini görüyormuş!
 • هیچ پنهان می‌نشد از وی ضمیر ** بود بر مضمون دلها او امیر
 • İçten geçen ondan saklanamıyor... O, bütün gönüllerden geçenlere emîr kesilmiş!
 • پس همی منگید با خود زیر لب ** در جواب فکرتم آن بوالعجب
 • O sırrına şaşılacak er, benim bu düşünceme karşı ağzının içinden söylenip durmaktaydı.
 • که چنین اندیشی از بهر ملوک ** کیف تلقی الرزق ان لم یرزقوک
 • Padişahlar hakkında böyle düşünüyorsun ha... Onlar, sana rızık vermeseler nasıl rızıklanacaksın ki demekteydi.
 • من نمی‌کردم سخن را فهم لیک ** بر دلم می‌زد عتابش نیک نیک
 • Ben sözünü anlayamıyordum ama azarlanması gönlüme iyice aksediyordu.
 • سوی من آمد به هیبت هم‌چو شیر ** تنگ هیزم را ز خود بنهاد زیر 700
 • Derken aslan gibi heybetle önüme geldi, sırtındaki odun demetini yere bıraktı.
 • پرتو حالی که او هیزم نهاد ** لرزه بر هر هفت عضو من فتاد
 • Odunları yere korken halindeki heybetten yedi azami bir titremedir aldı!