English    Türkçe    فارسی   

4
914-963

 • گفت گرچه نیست آن سگ بر قوام ** لیک ما را استخوان لطفیست عام
 • O köpek, doğru özlü değil ama bizim kemik verişimiz umumî bir lütûftur, demiştir!
 • قصه‌ی یاری خواستن حلیمه از بتان چون عقیب فطام مصطفی را علیه‌السلام گم کرد و لرزیدن و سجده‌ی بتان و گواهی دادن ایشان بر عظمت کار مصطفی صلی‌الله علیه و سلم
 • Halime’nin Mustafa aleyhisselâm’ı sütten kesince kaybetmesi ve putlardan yardım istemesi, putların titreyip secdeye kapanmaları, Mustafa sallallahu aleyhi vesellem’in ululuğuna şahadet etmeleri
 • قصه‌ی راز حلیمه گویمت ** تا زداید داستان او غمت 915
 • Sana Halime’nin gizli hikâyesini söyleyeyim de gönlünden gam gitsin!
 • مصطفی را چون ز شیر او باز کرد ** بر کفش برداشت چون ریحان و ورد
 • Mustafa’yı sütten kesince fesleğen ve gül gibi elini alıp bağrına basarak...
 • می‌گریزانیدش از هر نیک و بد ** تا سپارد آن شهنشه را به جد
 • Her iyi ve kötüden kaçırıp esirgeyerek o padişahlar padişahını atasına teslim etmek üzere Mekke’ye geldi.
 • چون همی آورد امانت را ز بیم ** شد به کعبه و آمد او اندر حطیم
 • O emaneti, zayi etmeden korkarak Kâbe’ye geldi, Hatîm’e girdi.
 • از هوا بشنید بانگی کای حطیم ** تافت بر تو آفتابی بس عظیم
 • Fakat bu sırada havadan “Ey Hatîm, sana pek büyük bir güneş doğdu...
 • ای حطیم امروز آید بر تو زود ** صد هزاران نور از خورشید جود 920
 • Ey Hatîm, bugün sana cömertlik güneşinden yüz binlerce nur isabet ediverdi...
 • ای حطیم امروز آرد در تو رخت ** محتشم شاهی که پیک اوست بخت
 • Ey Hatîm, bugün sana, talih ve bahtın, ardında çavuş olduğu ulular ulusu bir padişah gelip kondu...
 • ای حطیم امروز بی‌شک از نوی ** منزل جانهای بالایی شوی
 • Şüphe yok ki yeni baştan yücelikler âlemine mensup canların konağı olacaksın...
 • جان پاکان طلب طلب و جوق جوق ** آیدت از هر نواحی مست شوق
 • Tertemiz canlar her yandan bölük bölük, takım takım, şevklerinden sarhoş olarak sana gelecekler” diye ses geliyordu.
 • گشت حیران آن حلیمه زان صدا ** نه کسی در پیش نه سوی قفا
 • Halime bu sese şaşırıp kaldı... ne önde kimse vardı, ne artta!
 • شش جهت خالی ز صورت وین ندا ** شد پیاپی آن ندا را جان فدا 925
 • Altı cihette de kimse yoktu... fakat bu canlar feda olası ses, ardı ardına gelip durmaktaydı.
 • مصطفی را بر زمین بنهاد او ** تا کند آن بانگ خوش را جست و جو
 • Halime, o güzel ses nereden geliyor, kim söylüyor diye araştırmak üzere Mustafa’yı yere bıraktı.
 • چشم می‌انداخت آن دم سو به سو ** که کجا است این شه اسرارگو
 • Her tarafa göz gezdirdi... o sırlar açan, gizli şeyler söyleyen padişah nerede diye her tarafa baktı.
 • کین چنین بانگ بلند از چپ و راست ** می‌رسد یا رب رساننده کجاست
 • Yarabbi, böyle yüce bir ses sağdan, soldan gelmede... Fakat söyleyen kim? diyordu.
 • چون ندید او خیره و نومید شد ** جسم لرزان هم‌چو شاخ بید شد
 • Kimseyi göremeyince şaşırdı, ümidi kesildi, söyleyeni bulamayacağını anladı... Söğüt dalı gibi her tarafı tir tir titriyordu.
 • باز آمد سوی آن طفل رشید ** مصطفی را بر مکان خود ندید 930
 • Tekrar o aklı başında olan çocuğu bıraktığı yere döndü... Bir de ne baksın, Mustafa, koyduğu yerde yok!
 • حیرت اندر حیرت آمد بر دلش ** گشت بس تاریک از غم منزلش
 • Büsbütün şaşırdı... Konağı dertlerle karardı âdeta!
 • سوی منزلها دوید و بانگ داشت ** که کی بر دردانه‌ام غارت گماشت
 • Şu yana, bu yana koşup bağırmaya, bir tanecik incimi kim aldı benim diye feryat etmeye başladı.
 • مکیان گفتند ما را علم نیست ** ما ندانستیم که آنجا کودکیست
 • Mekkeliler biz bilmiyoruz... Hatta orada bir çocuk olduğunu bile görmedik dediler.
 • ریخت چندان اشک و کرد او بس فغان ** که ازو گریان شدند آن دیگران
 • Halime öyle bir feryat edip ağlamaya başladı ki onun ağlamasını görüp başkaları da ağladılar!
 • سینه کوبان آن چنان بگریست خوش ** که اختران گریان شدند از گریه‌اش 935
 • Göğsünü döverek öyle yanık yanık ağlıyordu ki ağlamasına bakıp yıldızlar bile ağlamaya koyuldular!
 • حکایت آن پیر عرب کی دلالت کرد حلیمه را به استعانت به بتان
 • Halime’yi, yardım istemek üzere putlara götüren ihtiyar Arap
 • پیرمردی پیشش آمد با عصا ** کای حلیمه چه فتاد آخر ترا
 • Bu sırada ihtiyar bir adam, elindeki sopasını kaka kaka çıkageldi. Dedi ki: “A Halime, başına ne geldi senin?
 • که چنین آتش ز دل افروختی ** این جگرها را ز ماتم سوختی
 • Neden böyle ağlıyor, yasla ciğerler dağlıyorsun?”
 • گفت احمد را رضیعم معتمد ** پس بیاوردم که بسپارم به جد
 • Halime “Ben Ahmed’in inanılır, güvenilir sütninesiyim... Onu atasına teslim etmek üzere getirdim.
 • چون رسیدم در حطیم آوازها ** می‌رسید و می‌شنیدم از هوا
 • Fakat Hatîme gelince kulağıma havadan sesler gelmeye başladı.
 • من چو آن الحان شنیدم از هوا ** طفل را بنهادم آنجا زان صدا 940
 • Gökten gelen o sesleri duyunca çocuğu oraya bıraktım...
 • تا ببینم این ندا آواز کیست ** که ندایی بس لطیف و بس شهیست
 • Bu sözleri kim söylüyor, göreyim dedim... Çünkü pek lâtif, pek güzel bir sesti o.
 • نه از کسی دیدم بگرد خود نشان ** نه ندا می منقطع شد یک زمان
 • Ne etrafımda kimseyi gördüm, ne de bir an o ses kesildi.
 • چونک واگشتم ز حیرتهای دل ** طفل را آنجا ندیدم وای دل
 • Şaşırıp kaldım, şaşkınlıkla şuraya buraya giderken bir de baktım ki çocuk, koyduğum yerde yok... Eyvahlar olsun, yazık oldu bana!”
 • گفتش ای فرزند تو انده مدار ** که نمایم مر ترا یک شهریار
 • İhtiyar, “Meraklanma, kederlenme... Ben sana bir padişah göstereyim.
 • که بگوید گر بخواهد حال طفل ** او بداند منزل و ترحال طفل 945
 • O sana çocuğun ne olduğunu, nereye gittiğini, nerede bulunduğunu söyler” dedi.
 • پس حلیمه گفت ای جانم فدا ** مر ترا ای شیخ خوب خوش‌ندا
 • Halime, canım feda olsun sana ey güzel yüzlü, tatlı sözlü ihtiyar!
 • هین مرا بنمای آن شاه نظر ** کش بود از حال طفل من خبر
 • Hadi, hemen bana o yüce bakışlı padişahı göster de çocuğun halinden haber alayım, dedi.
 • برد او را پیش عزی کین صنم ** هست در اخبار غیبی مغتنم
 • İhtiyar, Halime’yi Uzza’nın yanına götürdü... Dedi ki: “Bu put, kayıpları haber vermede tecrübe edilmiştir.
 • ما هزاران گم شده زو یافتیم ** چون به خدمت سوی او بشتافتیم
 • Biz, ona tapı kılarak vardık mı binlerce kaybımızı bulmuştur.”
 • پیر کرد او را سجود و گفت زود ** ای خداوند عرب ای بحر جود 950
 • İhtiyar, puta secde edip derhal “Ey Arabın velinimeti, ey cömertlik denizi!
 • گفت ای عزی تو بس اکرامها ** کرده‌ای تا رسته‌ایم از دامها
 • Ey uzza! Sen bize nice lütuflarda bulundun da biz tuzaklardan kurtulduk.
 • بر عرب حقست از اکرام تو ** فرض گشته تا عرب شد رام تو
 • Lütufların yüzünden Arap’ta hakkın var... Arab’ın sana ram olması farz olmuştur.
 • این حلیمه‌ی سعدی از اومید تو ** آمد اندر ظل شاخ بید تو
 • Sad kabilesinden olan Halime, derdine derman olacağını umarak senin gölgene gelip sığındı.
 • که ازو فرزند طفلی گم شدست ** نام آن کودک محمد آمدست
 • Onun bir küçük çocuğu kaybolmuş... Adı Muhammed’miş!” dedi.
 • چون محمد گفت آن جمله بتان ** سرنگون گشت و ساجد آن زمان 955
 • Arap, Muhammed der demez derhal bütün putlar yere kapandılar, secde ettiler.
 • که برو ای پیر این چه جست و جوست ** آن محمد را که عزل ما ازوست
 • “A ihtiyar, Muhammed’i ne çeşit arayış bu? Biz onun yüzünden işten kalacak, hor hakir olacağız!
 • ما نگون و سنگسار آییم ازو ** ما کساد و بی‌عیار آییم ازو
 • Biz onun yüzünden yüz üstü düşeceğiz, taşlanacağız... Onun yüzünden kârımıza kesat gelecek, ayarımız mahvolacak!
 • آن خیالاتی که دیدندی ز ما ** وقت فترت گاه گاه اهل هوا
 • Fetret zamanında hevâ ve heves ehlinin arada bir bizden gördükleri o hayaller,
 • گم شود چون بارگاه او رسید ** آب آمد مر تیمم را درید
 • Onun devri gelince yok olacak... Su görününce teyemmümün hükmü kalmayacak!
 • دور شو ای پیر فتنه کم فروز ** هین ز رشک احمدی ما را مسوز 960
 • A ihtiyar, uzaklaş bizden sınama ateşini alevlendirme; Ahmed’in kıskançlığıyla bizi yakma!
 • دور شو بهر خدا ای پیر تو ** تا نسوزی ز آتش تقدیر تو
 • Allah aşkına uzaklaş ey ihtiyar... Uzaklaş da takdir ateşi, seni de bizimle beraber yakmasın!
 • این چه دم اژدها افشردنست ** هیچ دانی چه خبر آوردنست
 • Biliyor musun ki bu, âdeta ejderhanın kuyruğunu sıkmaktır... hiç biliyor musun, bu ne çeşit haber getiriştir?
 • زین خبر جوشد دل دریا و کان ** زین خبر لرزان شود هفت آسمان
 • Bu haberden denizin de yüreği coşar, madenin de... Bu haberden yedi kat gök bile tir tir titrer!” dediler.