English    Türkçe    فارسی   

5
1458-1507

 • از هوای مشتری و گرم‌دار  ** بی بصیرت پا نهاده در فشار 
 • Müşteri bulma havasına kapılmış, hararetli bir halde, fakat gözü kapalı olarak işe girişmiş.
 • ماه نادیده نشانها می‌دهد  ** روستایی را بدان کژ می‌نهد 
 • Ayı görmeden nişaneleri söylemede, köylüyü bu suretle aykırı bir anlayışa sürmede.
 • از برای مشتری در وصف ماه  ** صد نشان نادیده گوید بهر جاه  1460
 • Müşteri bulmak için, mevki kazanmak için ayı görmediği halde ondan yüzlerce nişane vermede.
 • مشتری کو سود دارد خود یکیست  ** لیک ایشان را درو ریب و شکیست 
 • Kâr veren müşteri, tektir. Fakat onlar, bu müşteri hakkında şüphe ve zan içindedirler.
 • از هوای مشتری بی‌شکوه  ** مشتری را باد دادند این گروه 
 • Hiçbir ululuğu, hiçbir değeri olmayan müşteriye hava satar bu adamlar.
 • مشتری ماست الله اشتری  ** از غم هر مشتری هین برتر آ 
 • Bizim müşterimiz Tanrıdır, “Allah satın alır.” Artık sende her müşterinin derdine düşme, kurtul bu işten.
 • مشتریی جو که جویان توست  ** عالم آغاز و پایان توست 
 • Seni arayan müşteriyi ara, senin başlangıcını ve sonunu bilen müşteriyi bul.
 • هین مکش هر مشتری را تو به دست  ** عشق‌بازی با دو معشوقه بدست  1465
 • Kendine gel. Her müşteriye el atma. İki sevgiliyi sevmek kötüdür.
 • زو نیابی سود و مایه گر خرد  ** نبودش خود قیمت عقل و خرد 
 • O, satın alsa bile ondan kar elde edemezsin. Onda akla fikre değer verme kabiliyeti yoktur.
 • نیست او را خود بهای نیم نعل  ** تو برو عرضه کنی یاقوت و لعل 
 • O, yarım nal parasına bile sahip değilken sen tutuyor, ona yakut ve lâl gösteriyorsun.
 • حرص کورت کرد و محرومت کند  ** دیو هم‌چون خویش مرجومت کند 
 • Şeytan, nasıl kendisini taslanmış bir hale getirmişse hırs da tıpkı onun gibi seni kör etmiş, her şeyden mahrum bırakmıştır.
 • هم‌چنانک اصحاب فیل و قوم لوط  ** کردشان مرجوم چون خود آن سخوط 
 • O, azapçı Şeytan, Fil ashabı ile Lut kavmini nasıl taşlatmışsa onları da tıpkı öyle taşlatmış, helak etmiştir.
 • مشتری را صابران در یافتند  ** چون سوی هر مشتری نشتافتند  1470
 • Müşteriyi, sabredenler bulurlar. Çünkü onlar, her müşteriye koşmazlar.
 • آنک گردانید رو زان مشتری  ** بخت و اقبال و بقا شد زو بری 
 • Kim o müşteriden yüz çevirirse o adamdan baht da yüz çevirir, ikbal de, ebedilik de.
 • ماند حسرت بر حریصان تا ابد  ** هم‌چو حال اهل ضروان در حسد 
 • Darvan’lilar nasıl haset yüzünden ebedi olarak hasrette kaldılarsa, haris olanlar da ebediyen hasrette kalmışlardır.
 • قصه‌ی اهل ضروان و حسد ایشان بر درویشان کی پدر ما از سلیمی اغلب دخل باغ را به مسکینان می‌داد چون انگور بودی عشر دادی و چون مویز و دوشاب شدی عشر دادی و چون حلوا و پالوده کردی عشر دادی و از قصیل عشر دادی و چون در خرمن می‌کوفتی از کفه‌ی آمیخته عشر دادی و چون گندم از کاه جدا شدی عشر دادی و چون آرد کردی عشر دادی و چون خمیر کردی عشر دادی و چون نان کردی عشر دادی لاجرم حق تعالی در آن باغ و کشت برکتی نهاده بود کی همه اصحاب باغها محتاج او بدندی هم به میوه و هم به سیم و او محتاج هیچ کس نی ازیشان فرزندانشان خرج عشر می‌دیدند منکر و آن برکت را نمی‌دیدند هم‌چون آن زن بدبخت که کدو را ندید و خر را دید 
 • Darvan'lıların Babamız, bönlüğünden bahçenin hasılatından çoğunu yoksullara verirdi. Üzüm oldu mu, onda birini, kuru üzüm yapıldı mı onda birini, helva ve paluze pişirildi mi onda birini, harman toplanıp başaklar yığın yapıldı mı onda birini, harman döğüldü mü onda birini, samanla karışık buğdayın onda birini, buğday samandan ayrıldı mı onda birini, öğütülüp un oldu mu onda birini, hamur yoğruldu mu onda birini, ekmek yapıldı mı yine onda birini verirdi deyip yoksullara haset etmeleri. Ulu Tanrı, bu yüzden o bahçeye, tarlaya bir bereket vermişti ki bütün bahçe sahipleri, o bahçeyle tarlanın sahibine muhtaç olurlar, hem meyve, hem de para isterlerdi. Halbuki o bahçe ve tarla sahibi, onların hiçbirine muhtaç olmazdı. Adamın oğulları, tekrar tekrar onda bir verişi görüyorlardı da, o bereketi görmüyorlardı, hani o kadın gibi... Eşeğin aletini gördü de kabağı göremediydi ya!
 • بود مردی صالحی ربانیی  ** عقل کامل داشت و پایان دانیی 
 • Temiz bir Tanrı adamı vardı. Aklı, her şeye erer, işin sonunu görürdü.
 • در ده ضروان به نزدیک یمن  ** شهره اندر صدقه و خلق حسن 
 • Yemen ülkesine yakın Darvan şehrindendi, sadaka vermekle, güzel huylu olmakla şöhret kazanmıştı.
 • کعبه‌ی درویش بودی کوی او  ** آمدندی مستمندان سوی او  1475
 • Civarı yoksullarla Kâbe kesilmişti. Bir şey umanlar hep onun civarına gelirlerdi.
 • هم ز خوشه عشر دادی بی‌ریا  ** هم ز گندم چون شدی از که جدا 
 • Riyasız olarak mahsulünün onda birini verir, buğday samandan ayrıldı mi tekrar,
 • آرد گشتی عشر دادی هم از آن  ** نان شدی عشر دگر دادی ز نان 
 • Öğütülüp un haline geldi mi, ekmek pişirildi mi yine onda birini verirdi.
 • عشر هر دخلی فرو نگذاشتی  ** چارباره دادی زانچ کاشتی 
 • Her elde ettiğinin onda birini verir, ektiğinin öşrünü dört kere yoksullara dağıtırdı.
 • بس وصیتها بگفتی هر زمان  ** جمع فرزندان خود را آن جوان 
 • O, yiğit her zaman bütün oğullarına vasiyetlerde bulunur;
 • الله الله قسم مسکین بعد من  ** وا مگیریدش ز حرص خویشتن  1480
 • Tanrı hakkı için, Tanrı hakkı için benden sonra hırsınıza uyup yoksulların hakkını vermemezlikte bulunmayın.
 • تا بماند بر شما کشت و ثمار  ** در پناه طاعت حق پایدار 
 • Bu onda birleri verin de Tanrı koruması ile mahsulünüz elinizde kalsın.
 • دخلها و میوه‌ها جمله ز غیب  ** حق فرستادست بی‌تخمین و ریب 
 • Tahmine şüpheye hacet yok, mahsulleri gayp âleminden veren de Tanrıdır, meyveleri veren de.
 • در محل دخل اگر خرجی کنی  ** درگه سودست سودی بر زنی 
 • Gelir zamanında harcedersen bu harcetmen, kar kazancıdır, kar edersin.
 • ترک اغلب دخل را در کشت‌زار  ** باز کارد که ویست اصل ثمار 
 • Köylünün çoğu tarlasından elde ettiği tohumu yine eker.
 • بیشتر کارد خورد زان اندکی  ** که ندارد در بروییدن شکی  1485
 • Yediğinden fazlasını yine tohumluk yapar. Çünkü tekrar mahsul elde edeceğinden şüphe etmez.
 • زان بیفشاند به کشتن ترک دست  ** که آن غله‌ش هم زان زمین حاصل شدست 
 • Tohumu, o yerden elde ettiği için yine o yere saçmaktan çekinmez.
 • کفشگر هم آنچ افزاید ز نان  ** می‌خرد چرم و ادیم و سختیان 
 • Kunduracı da ekmeğinden arttırdığı parayla gön ve sahtiyan satın alır.
 • که اصول دخلم اینها بوده‌اند  ** هم ازینها می‌گشاید رزق بند 
 • Elime ne geçiyorsa bunlardan geçiyor. Kapalı rızkım bunlarla açılıyor der.
 • دخل از آنجا آمدستش لاجرم  ** هم در آنجا می‌کند داد و کرم 
 • Eline geçen para o yüzden geçtiğinden parasını ona sarf eder.
 • این زمین و سختیان پرده‌ست و بس  ** اصل روزی از خدا دان هر نفس  1490
 • Fakat bu yer ve deri, ancak perdedir. Asıl rızkı, her an Tanrıdan bil.
 • چون بکاری در زمین اصل کار  ** تا بروید هر یکی را صد هزار 
 • Elde ettiğin karı, elde ettiğin yere ekersen birine karşılık yüz bin elde edersin.
 • گیرم اکنون تخم را گر کاشتی  ** در زمینی که سبب پنداشتی 
 • Tutalım şimdi sebep sandığın yere tohumu ektin.
 • چون دو سه سال آن نروید چون کنی  ** جز که در لابه و دعا کف در زنی 
 • İki üç yıl o tohum bitmez, mahsul vermezse ne yaparsın? Tanrıya yalvarmadan el açıp dua etmeden başka elinden ne gelir?
 • دست بر سر می‌زنی پیش اله  ** دست و سر بر دادن رزقش گواه 
 • Tanrı huzurunda elini başına vurursun. Bu el ve baş, bu çırpınış, rızkı onun verdiğine tanıktır.
 • تا بدانی اصل اصل رزق اوست  ** تا همو را جوید آنک رزق‌جوست  1495
 • Bu suretle anlar bilirsin ki rızkın aslının aslı, odur. Rızık arayan da onu arar.
 • رزق از وی جو مجو از زید و عمرو  ** مستی از وی جو مجو از بنگ و خمر 
 • Rızkı ondan ara, Zeyd’den, Amr’dan değil. Sarhoşluğu ondan iste esrardan, şaraptan değil.
 • توانگری زو خو نه از گنج و مال  ** نصرت از وی خواه نه از عم و خال 
 • Zenginliği defineden, hazineden, maldan mülkten değil, ondan dile. Yardımı amcadan, dayıdan değil ondan iste.
 • عاقبت زینها بخواهی ماندن  ** هین کرا خواهی در آن دم خواندن 
 • Çünkü sonunda bütün bunları bırakıp gideceksin. Kendine gel de o zaman kimi çağırıyor, kimden imdat istiyordun, bir düşün!
 • این دم او را خوان و باقی را بمان  ** تا تو باشی وارث ملک جهان 
 • Şimdi de onu çağır, ondan başkalarını bırak. bırak da cihan mülküne varis ol.
 • چون یفر المرء آید من اخیه  ** یهرب المولود یوما من ابیه  1500
 • Bir zaman gelecek ki “adam, kardeşinden kaçacak”, oğul babasından ürkecek.
 • زان شود هر دوست آن ساعت عدو  ** که بت تو بود و از ره مانع او 
 • O anda her dost, düşman kesilecek. Çünkü onlar, senin putundu, yoluna mani oluyordu.
 • روی از نقاش رو می‌تافتی  ** چون ز نقشی انس دل می‌یافتی 
 • Yüzünü nakkaştan çevirmiştin ve nakşa tutmuştun. Çünkü gönlün, o suretle hoşlanıyor, o nakışla avunuyordu.
 • این دم ار یارانت با تو ضد شوند  ** وز تو برگردند و در خصمی روند 
 • Şimdi de dostların seninle zıt olurlar, senden yüz çevirip sana düşmanlığa kalkışırlarsa,
 • هین بگو نک روز من پیروز شد  ** آنچ فردا خواست شد امروز شد 
 • Hemencecik de ki: İşte, günün aydın oldu. Yarın olacak şey bu günden oluverdi.
 • ضد من گشتند اهل این سرا  ** تا قیامت عین شد پیشین مرا  1505
 • Buradakiler hep bana zıt oldular. Kıyamette böyle olacaktı ya, bu hal, bana daha önce gelip çattı.
 • پیش از آنک روزگار خود برم  ** عمر با ایشان به پایان آورم 
 • Günümü onlarla geçirmeden, ömrümü onlarla bitirmeden ne olduklarını anladım.
 • کاله‌ی معیوب بخریده بدم  ** شکر کز عیبش بگه واقف شدم 
 • Eğer bu hal olmasaydı ayıplı bir kumaş satın almış olacaktın. Şükürler olsun ki o kumasın ayıplı olduğunu daha önceden öğrendin.