English    Türkçe    فارسی   

6
1449-1498

 • چون برون شد این خیالات از میان  ** گشت نامعقول تو بر تو عیان 
 • Bu hayaller, ortadan kalktı mı akla sığmaz şeylerin apaçık görünür sana!
 • لیس للماضین هم الموت انما لهم حسره الموت 
 • “Geçip gitmiş olanlara ölüm yüzünden elem ve sıkıntı yoktur; onlar ancak ellerinde olanı kaybettiler, ona acınırlar”
 • راست گفتست آن سپهدار بشر  ** که هر آنک کرد از دنیا گذر  1450
 • 1450.İnsanların başbuğu doğru söylemiştir: “Dünyadan geçip giden kişinin
 • نیستش درد و دریغ و غبن موت  ** بلک هستش صد دریغ از بهر فوت 
 • Ölüm yüzünden bir derdi, bir acısı yoktur.Elindekini kaçırdığından dolayı, yüzlerce acıya düşer.”
 • که چرا قبله نکردم مرگ را  ** مخزن هر دولت و هر برگ را 
 • Neden her devletin , her nimetin mahzeni olan ölümü kıble edinmedim?
 • قبله کردم من همه عمر از حول  ** آن خیالاتی که گم شد در اجل 
 • Şaşkınlığımdan bütün ömrümce hayalleri kıble edindim, onlar da ecel gelince kaybolup gittiler der.
 • حسرت آن مردگان از مرگ نیست  ** زانست کاندر نقشها کردیم ایست 
 • ölenlerin hasreti ölüm değildir. Neden suretlere kapıldık? Diye acınırlar.
 • ما ندیدیم این که آن نقش است و کف  ** کف ز دریا جنبد و یابد علف  1455
 • Bunların bir suretten, köpükten ibaret olduğunu görmedik. Halbuki köpük, denizden doğar, denizde gelişir ve hareket eder.
 • چونک بحر افکند کفها را به بر  ** تو بگورستان رو آن کفها نگر 
 • Deniz , köpükleri karaya attı mı mezarlığa git de o köpükleri seyret!
 • پس بگو کو جنبش و جولانتان  ** بحر افکندست در بحرانتان 
 • Nerde sizin hareketiniz, oynaşmanız? Deniz sizi mahvolmaya mı terk etti de.
 • تا بگویندت به لب نی بل به حال  ** که ز دریا کن نه از ما این سال 
 • Onlar sana dille,dudakla değil de hal diliyle bu soruyu bize sorma, denize sor desinler.
 • نقش چون کف کی بجنبد بی ز موج  ** خاک بی بادی کجا آید بر اوج 
 • Köpük gibi olan suret de dalga olmadan nasıl oynar? Yel olmadıkça toprak nasıl olur da havalanır?
 • چون غبار نقش دیدی باد بین  ** کف چو دیدی قلزم ایجاد بین  1460
 • Suret tozunu gördün ya, yeli de gör. Köpüğü gördün ya , icat denizini de seyret.
 • هین ببین کز تو نظر آید به کار  ** باقیت شحمی و لحمی پود و تار 
 • Gör, gör ki sende yalnız bu görüş, bu bakış işe yarar.Bundan ötesini sorarsan yağsın, etsin, ilik ve sinirden ibaretsin.
 • شحم تو در شمعها نفزود تاب  ** لحم تو مخمور را نامد کباب 
 • Fakat yağın mumları ışıklandırmaya yaramaz. Etin , sarhoşa kebap olmaz.
 • در گداز این جمله تن را در بصر  ** در نظر رو در نظر رو در نظر 
 • Bütün bu bedenini bakışta erit, bakışa yürü, bakışa git, bakışa var!
 • یک نظر دو گز همی‌بیند ز راه  ** یک نظر دو کون دید و روی شاه 
 • Bir vardır, iki fersahlık yolu görür; bir bakış vardır, iki âlemi görür, padişahın yüzünü de.
 • در میان این دو فرقی بی‌شمار  ** سرمه جو والله اعلم بالسرار  1465
 • Bu ikisinin arasında sayıya sığmaz fark var.Gizli şeyleri Allah bilir ama gözüne bir sürme ara.
 • چون شنیدی شرح بحر نیستی  ** کوش دایم تا برین بحر ایستی 
 • Yokluk denizini anlattık, duydun ya. Çalış da daima bu denizde ol.
 • چونک اصل کارگاه آن نیستیست  ** که خلا و بی‌نشانست و تهیست 
 • Çünkü tezgâhın aslı yokluk âlemidir;orada hiçbir şey yoktur, bomboştur, oranın nişanesi bulunmaz.
 • جمله استادان پی اظهار کار  ** نیستی جویند و جای انکسار 
 • Bütün ustalar, işlerini göstermek için yokluğu ve sınıklık yurdunu ararlar.
 • لاجرم استاد استادان صمد  ** کارگاهش نیستی و لا بود 
 • Ustaların ustası Allah’nın da tezgâhı yokluktur.
 • هر کجا این نیستی افزون‌ترست  ** کار حق و کارگاهش آن سرست  1470
 • Nerde yokluk fazlaysa orası Allah tezgâhıdır, Allah işi oradadır.
 • نیستی چون هست بالایین طبق  ** بر همه بردند درویشان سبق 
 • Yokluk , en yüksek derece olduğundan yoksullar, oraya vardılar, ödülü aldılar.
 • خاصه درویشی که شد بی جسم و مال  ** کار فقر جسم دارد نه سال 
 • Hele bedenini, malını yok etmiş derviş, hepsinden ileridir. Fakat iş beden yokluğundadır, dilencilikte değil.
 • سایل آن باشد که مال او گداخت  ** قانع آن باشد که جسم خویش باخت 
 • Dilenci, malı bitmiş kişidir; kanaat sahibi ise, bedenine kıyan kişi.
 • پس ز درد اکنون شکایت بر مدار  ** کوست سوی نیست اسپی راهوار 
 • Artık dertten şikâyet etme. Çünkü dert , insanı yokluğa sürüp götüren rahvan bir attır.
 • این قدر گفتیم باقی فکر کن  ** فکر اگر جامد بود رو ذکر کن  1475
 • Ben bu kadarını söyledim, ötesini sen düşün. Fikrin donmuşsa , düşünemiyorsan yürü, zikret.
 • ذکر آرد فکر را در اهتزاز  ** ذکر را خورشید این افسرده ساز 
 • Zikir, fikri titretir, harekete getirir. Zikri bu donmuş fikre güneş yap.
 • اصل خود جذبه است لیک ای خواجه‌تاش  ** کار کن موقوف آن جذبه مباش 
 • İşin aslı cezp eder. Fakat kardeş , işten kalıp o cezbeyi bekleme.
 • زانک ترک کار چون نازی بود  ** ناز کی در خورد جانبازی بود 
 • Çünkü işi bırakmak , nazlanmaya benzer. Canıyla oynayan hiç nazlanabilir mi?
 • نه قبول اندیش نه رد ای غلام  ** امر را و نهی را می‌بین مدام 
 • Oğul,ne kabul edilmeyi düşün, ne reddedilmeyi. Sen daima emri, nehyi gör, gözet.
 • مرغ جذبه ناگهان پرد ز عش  ** چون بدیدی صبح شمع آنگه بکش  1480
 • Derken cezbe kuşu , birden bire çerden çöpten yapılmış yuvasından uçar, görünüverir. Onu gördün mü sabah oldu demektir, mumu o vakit söndür.
 • چشمها چون شد گذاره نور اوست  ** مغزها می‌بیند او در عین پوست 
 • Gözler , perdeleri delip hakikati görmeye başladı mı bu nur, onun nurudur artık. Bu nura sahip olan , dışa bakar, içi görür.
 • بیند اندر ذره خورشید بقا  ** بیند اندر قطره کل بحر را 
 • Zerrede ebedî varlık güneşini görür, katrada bütün denizi.
 • بار دیگر رجوع کردن به قصه‌ی صوفی و قاضی 
 • Yine sofi hikâyesi,sofiyle kadı
 • گفت صوفی در قصاص یک قفا  ** سر نشاید باد دادن از عمی 
 • Sofi dedi ki: Kafaya yenen bir sille yüzünden körcesine baş vermeye gelmez.
 • خرقه‌ی تسلیم اندر گردنم  ** بر من آسان کرد سیلی خوردنم 
 • Teslim hırkasını giyinmişim, bana sille yemek kolay gelir.
 • دید صوفی خصم خود را سخت زار  ** گفت اگر مشتش زنم من خصم‌وار  1485
 • Düşmanını pek arık gördü, ben de düşmanca bir yumruk vursam.
 • او به یک مشتم بریزد چون رصاص  ** شاه فرماید مرا زجر و قصاص 
 • Kalay gibi eriyip akıverecek. Derken padişah kısas emredecek.
 • خیمه ویرانست و بشکسته وتد  ** او بهانه می‌جود تا در فتد 
 • Zaten çadır harap, direk kırık, yıkılmaya bahane arıyor.
 • بهر این مرده دریغ آید دریغ  ** که قصاصم افتد اندر زیر تیغ 
 • Bu ölü herif için kılıç altına gitmek, kısasa razı olmak yazıktır doğrusu, yazık dedi.
 • چون نمی‌توانست کف بر خصم زد  ** عزمش آن شد کش سوی قاضی برد 
 • Onu dövemediğinden kadıya götürmeyi kurdu.
 • که ترازوی حق است و کیله‌اش  ** مخلص است از مکر دیو و حیله‌اش  1490
 • Çünkü kadı, Allahnın terazisidir. Kilesine şeytan hilesi giremez.
 • هست او مقراض احقاد و جدال  ** قاطع جن دو خصم و قیل و قال 
 • O, hasetlerin, çekişlerin makasıdır. İki düşmanın savaşını, dedikodusunu keser.
 • دیو در شیشه کند افسون او  ** فتنه‌ها ساکن کند قانون او 
 • Afsunu ,şeytanı şişeye hapseder. Kanunu, fitneleri yatıştırır.
 • چون ترازو دید خصم پر طمع  ** سرکشی بگذارد و گردد تبع 
 • Tamahkâr düşman teraziyi görünce serkeşliği bırakır, onun hükmüne uyar.
 • ور ترازو نیست گر افزون دهیش  ** از قسم راضی نگردد آگهیش 
 • Fakat terazi olmazsa çok bile versen payına razı olmaz.
 • هست قاضی رحمت و دفع ستیز  ** قطره‌ای از بحر عدل رستخیز  1495
 • Kadı rahmettir, savaşı defeder, kıyametteki adalet denizinden bir katradır o.
 • قطره گرچه خرد و کوته‌پا بود  ** لطف آب بحر ازو پیدا بود 
 • Karta, küçük ve ayağı kısa bile olsa denizin letafeti, ondan belli olur.
 • از غبار ار پاک داری کله را  ** تو ز یک قطره ببینی دجله را 
 • Gözündeki tozu temizledin mi bir katra’dan Dicle’yi görebilirsin.
 • جزوها بر حال کلها شاهدست  ** تا شفق غماز خورشید آمدست 
 • Cüzüler küllerin haline tanıktır. Gün battıktan sonra batıda beliren kızıllık, güneşin varlığını bildirir.