English    Türkçe    فارسی   

6
2043-2092

 • جور کفر نوحیان و صبر نوح  ** نوح را شد صیقل مرآت روح 
 • Nuh kavminin cefası ile Nuh’un sabrı, Nuh’a ruh cilâsı oldu.
 • حکایت مرید شیخ حسن خرقانی قدس الله سره 
 • Allah,sırrını kutlasın Şeyh Hasan-ı Harkani’ye ait hikâye
 • رفت درویشی ز شهر طالقان  ** بهر صیت بوالحسین خارقان 
 • Bir derviş, Ebül-Huseyn-i Harkan’ın şöhretini duyup Talkan şehrinden yola çıkmıştı.
 • کوهها ببرید و وادی دراز  ** بهر دید شیخ با صدق و نیاز  2045
 • Dağlar aştı, uzun ovalar geçti. Şeyh’i görmek için özü doğru olarak, Allahya yalvarıp yakararak bunca yol aldı.
 • آنچ در ره دید از رنج و ستم  ** گرچه در خوردست کوته می‌کنم 
 • Yolda gördüğü cefalar, çektiği eziyetler, anlatılmaya değer ama ben kısa kesiyorum.
 • چون به مقصد آمد از ره آن جوان  ** خانه‌ی آن شاه را جست او نشان 
 • O genç, yolu bitirip maksadına ulaştı. O padişahın evini sordu.
 • چون به صد حرمت بزد حلقه‌ی درش  ** زن برون کرد از در خانه سرش 
 • Öğrenip kapısına geldi, yüzlerce saygıyla kapı halkasını vurdu. Şeyhin karısı, kapıdan başını çıkardı.
 • که چه می‌خواهی بگو ای ذوالکرم  ** ژگفت بر قصد زیارت آمدم 
 • Ey kerem sahibi, ne istiyorsun? dedi. Derviş, ziyaret için geldim deyince.
 • خنده‌ای زد زن که خه‌خه ریش بین  ** این سفرگیری و این تشویش بین  2050
 • Kadın kahkahayla gülüp dedi ki: Sakalına bak yahu. Hele şu yolculuğa, şu uğradığın derde bak.
 • خود ترا کاری نبود آن جایگاه  ** که به بیهوده کنی این عزم راه 
 • Yerinde, yurdunda işin yok muydu da beyhude yere yollara düştün?
 • اشتهای گول‌گردی آمدت  ** یا ملولی وطن غالب شدت 
 • Bir ahmağı görmek hevesine mi düştün, yoksa yurdundan mı usandın?
 • یا مگر دیوت دو شاخه بر نهاد  ** بر تو وسواس سفر را در گشاد 
 • Yahut da şeytan sana bir boyunduruk urdu, vesveseler verdi, sana bu yolculuk kapısını açtı.
 • گفت نافرجام و فحش و دمدمه  ** من نتوانم باز گفتن آن همه 
 • Birçok kötü sözler söyledi, küfürlerde bulundu, dırıldandı durdu. Onların hepsini söyleyemem ben.
 • از مثل وز ریش‌خند بی‌حساب  ** آن مرید افتاد از غم در نشیب  2055
 • Kadının sayısız gülümsemesinden, hikâyeler söylemesinden derviş, pek dertlendi, dertlere uğradı.
 • پرسیدن آن وارد از حرم شیخ کی شیخ کجاست کجا جوییم و جواب نافرجام گفتن حرم 
 • Derviş’in Şeyh nerede,onu nerede arayalım diye sorması,Şeyh’in karısının da kötü kötü cevap vermesi
 • اشکش از دیده بجست و گفت او  ** با همه آن شاه شیرین‌نام کو 
 • Dervişin gözlerinden yaşlar aktı, dedi ki: Bütün bunlarla beraber o adı tatlı padişah nerede? Söyle bana!
 • گفت آن سالوس زراق تهی  ** دام گولان و کمند گمرهی 
 • Kadın dedi ki: O bomboş riyâkar bir hilebazdır. Ahmaklara tuzaktır. Yol azıtanlara kementlik eder.
 • صد هزاران خام ریشان هم‌چو تو  ** اوفتاده از وی اندر صد عتو 
 • Senin gibi sakalını değirmende ağartan yüz binlerce kişi azgınlıktan ona düşmüştür.
 • گر نبینیش و سلامت وا روی  ** خیر تو باشد نگردی زو غوی 
 • Onu görmez, esenlikle yerine yurduna dönersen senin için daha hayırlıdır. Onu görüp de azmazsın hiç olmazsa.
 • لاف‌کیشی کاسه‌لیسی طبل‌خوار  ** بانگ طبلش رفته اطراف دیار  2060
 • Onun işi gücü lâftır, kâse yalayıcı, hazır sofraya oturucu bir heriftir. Fakat davulunun sesi, etrafa yayılmış nasılsa.
 • سبطیند این قوم و گوساله‌پرست  ** در چنین گاوی چه می‌مالند دست 
 • Bu kavim İsrail oğullarına benzer, öküze taparlar. Böyle bir öküze el vurup adarlar işte.
 • جیفة اللیلست و بطال النهار  ** هر که او شد غره‌ی این طبل‌خوار 
 • Bu hazır sofraya oturan adama kapılan, geceleyin bir leştir, gündüzün işsiz güçsüz bir adam.
 • هشته‌اند این قوم صد علم و کمال  ** مکر و تزویری گرفته کینست حال 
 • Bunlar, yüzlerce bilgiyi, yüceliği bırakmışlardır da bir hileye, bir riyâya kapılmışlardır. İşte hal bu.
 • آل موسی کو دریغا تاکنون  ** عابدان عجل را ریزند خون 
 • Nerede Musa’nın soyu? Gelse de şu öküze tapanların kanlarını dökse…yazık!
 • شرع و تقوی را فکنده سوی پشت  ** کو عمر کو امر معروفی درشت  2065
 • Şeriatı, Allahdan ürküp sakınmayı ardına atmış. Nerede Ömer? Gelse de şiddetle doğruluğu emretse!
 • کین اباحت زین جماعت فاش شد  ** رخصت هر مفسد قلاش شد 
 • Bunlar, her kötü şeyi mübah biliyorlar. Bu ibahilik bunlardan yayıldı, fesatçı kalleşe de ruhsat oldu âdeta.
 • کو ره پیغامبری و اصحاب او  ** کو نماز و سبحه و آداب او 
 • Nerede Peygamberle sahabesinin yolu. Nerede namaz, nerede tesbih, nerede onların edepleri.
 • جواب گفتن مرید و زجر کردن مرید آن طعانه را از کفر و بیهوده گفتن 
 • Kadının küfürde bulunması ve saçma sözler söylemesi üzerine o dervişin kızıp ona ağır sözlerle cevap vermesi
 • بانگ زد بر وی جوان و گفت بس  ** روز روشن از کجا آمد عسس 
 • Genç, yeter diye bağırdı, apaydın günde bekçinin ne lüzumu var?
 • نور مردان مشرق و مغرب گرفت  ** اسمانها سجده کردند از شگفت 
 • Erlerin nuru doğuyu da tuttu batıyı da. Gökler bile hayrette kalıp secde ettiler.
 • آفتاب حق بر آمد از حمل  ** زیر چادر رفت خورشید از خجل  2070
 • Allah güneşi Hamel burcundan doğdu da bu güneş utancından perde arkasına girdi.
 • ترهات چون تو ابلیسی مرا  ** کی بگرداند ز خاک این سرا 
 • Senin gibi bir şeytanın saçmaları, nereden beni bu kapının tokmağından döndürecek?
 • من به بادی نامدم هم‌چون سحاب  ** تا بگردی باز گردم زین جناب 
 • Ben bulut gibi yele kapılıp gelmedim ki beni bu kapıdan bir tozla çevirebilesin.
 • عجل با آن نور شد قبله‌ی کرم  ** قبله بی آن نور شد کفر و صنم 
 • Öküz bile o kerem kıblesi olunca nur kesilir, fakat o nur olmadı mı kıble, küfürdür, puttur.
 • هست اباحت کز هوای آمد ضلال  ** هست اباحت کز خدا آمد کمال 
 • Heva ve hevesten gelen, ibahilik sapıklıktır, azgınlıktır, fakat Allah’dan gelen, ibahilik yüceliktir.
 • کفر ایمان گشت و دیو اسلام یافت  ** آن طرف کان نور بی‌اندازه تافت  2075
 • O hesaba sığmaz nurun doğup parladığı yerde küfür iman kesildi,şeytan Müslüman oldu.
 • مظهر عزست و محبوب به حق  ** از همه کروبیان برده سبق 
 • O, yücelik mazharıdır, Allah sevgilisidir. Bütün ileri meleklerden öndülü kapmıştır.
 • سجده آدم را بیان سبق اوست  ** سجده آرد مغز را پیوست پوست 
 • Melekten Âdem’e secde etmeleri ,ondan ileri olmalarındandır. Deri ,daima içe secde eder.
 • شمع حق را پف کنی تو ای عجوز  ** هم تو سوزی هم سرت ای گنده‌پوز 
 • A kocakarı, sen Allah mumunu üflüyorsun ama hem sen yanıyorsun, hem başın, ey ağzı kokmuş!
 • کی شود دریا ز پوز سگ نجس  ** کی شود خورشید از پف منطمس 
 • Bir köpeğin ağzından deniz pislenir mi? Güneş, üflemekle söner mi?
 • حکم بر ظاهر اگر هم می‌کنی  ** چیست ظاهرتر بگو زین روشنی  2080
 • Eğer görünüşe göre hüküm veriyorsan bu aydınlıktan daha aydın, daha görünür ne var? Söyle.
 • جمله ظاهرها به پیش این ظهور  ** باشد اندر غایت نقص و قصور 
 • Zâhirden olanların hepsi, bu zuhurun karşısında noksanın, kusurun en ilerisindedir.
 • هر که بر شمع خدا آرد پف او  ** شمع کی میرد بسوزد پوز او 
 • Kim Allah mumunu üflerse o mum sönmez, üfleyenin ağzı yanar.
 • چون تو خفاشان بسی بینند خواب  ** کین جهان ماند یتیم از آفتاب 
 • Senin gibi bir çok yarasalar rüya görürler ama bu âlem, güneşten yetim kalır mı?
 • موجهای تیز دریاهای روح  ** هست صد چندان که بد طوفان نوح 
 • Ruh denizlerinde öyle kuvvetli dalgalar olur ki Nuh tufanından yüzlerce defa üstündür.
 • لیک اندر چشم کنعان موی رست  ** نوح و کشتی را بهشت و کوه جست  2085
 • Fakat Kenan’ın gözünde kıl bitmiştir de o yüzden Nuh’u da bırakmıştır, gemiyi de. Dağa tırmanmaya kalkışmıştır.
 • کوه و کنعان را فرو برد آن زمان  ** نیم موجی تا به قعر امتهان 
 • Fakat derhal yarım bir dalga, dağı da aşağılıkların dibine atmıştır, Kenan’ı da.
 • مه فشاند نور و سگ وع وع کند  ** سگ ز نور ماه کی مرتع کند 
 • Ay, nurunu saçar, köpek havlar durur. Hiç köpek, ayı kendisine ortak edebilir mi?
 • شب روان و همرهان مه بتگ  ** ترک رفتن کی کنند از بانگ سگ 
 • Ay ışığı ile geceleyin yol alanlar, köpek havlaması ile yollarından kalırlar mı?
 • جزو سوی کل دوان مانند تیر  ** کی کند وقف از پی هر گنده‌پیر 
 • Cüzü, külle doğru ok gibi gider. Kokuşuk kocakarının ardına düşer mi hiç?
 • جان شرع و جان تقوی عارفست  ** معرفت محصول زهد سالفست  2090
 • Şeriatın canı da âriftir, takvanın canı da. Marifet, geçmiş zamanlardaki zâhitliğin mahsulüdür.
 • زهد اندر کاشتن کوشیدنست  ** معرفت آن کشت را روییدنست 
 • Zâhitlik, ekmeye çalışmaktır. Marifet de o ekilenin bitmesidir.
 • پس چو تن باشد جهاد و اعتقاد  ** جان این کشتن نباتست و حصاد 
 • Şu halde çalışmak ve inanmak, bedene benzer. Bu ekmenin canı da biten mahsuldür ve onu devşirmektir.