English    Türkçe    فارسی   

6
2103-2152

 • زانک لولاکست بر توقیع او  ** جمله در انعام و در توزیع او 
 • Fermanında “Sen olmasaydın gökleri yaratmazdım” hadîsi yazılı olan zat, bir zattır ki herkes, onun nimetlerine, onun rızk taksimine muhtaçtır.
 • گر نبودی او نیابیدی فلک  ** گردش و نور و مکانی ملک 
 • O olmasaydı gökyüzü olmazdı, dönmezdi, nurlanmazdı, meleklere yurt kesilmezdi.
 • گر نبودی او نیابیدی به حار  ** هیبت و ماهی و در شاهوار  2105
 • O olmasaydı denizler olmaz, denizlerdeki heybet vücut bulmaz, balıklar ve padişahlara lâyık inciler meydana gelmezdi.
 • گر نبودی او نیابیدی زمین  ** در درونه گنج و بیرون یاسمین 
 • O olmasaydı yeryüzü olmaz, yeryüzünün içinde defineler, dışında yaseminler yaratılmazdı.
 • رزقها هم رزق‌خواران وی‌اند  ** میوه‌ها لب‌خشک باران وی‌اند 
 • Rızklar da onun rızkını yemektedir. Meyveler de onun yağmuruna karşı dudakları kupkuru bir haldedir.
 • هین که معکوس است در امر این گره  ** صدقه‌بخش خویش را صدقه بده 
 • Kendine gel , bu işteki düğüm, tersine düğümlenmiştir. Sana sadaka verene sen sadaka ver!
 • از فقیرستت همه زر و حریر  ** هین غنی راده زکاتی ای فقیر 
 • Ey yoksul zengine zekât ver. Bütün altınlar, bütün ipekli kumaşlar, yokluktadır, yoksuldadır.
 • چون تو ننگی جفت آن مقبول‌روح  ** چون عیال کافر اندر عقد نوح  2110
 • Senin gibi bir kötü, o makbul ruha eş olmuş, Nuh’un nikâhındaki kâfir gibi âdeta.
 • گر نبودی نسبت تو زین سرا  ** پاره‌پاره کردمی این دم ترا 
 • Bu yurda mensup olmasaydın şimdi seni paramparça ederdim.
 • دادمی آن نوح را از تو خلاص  ** تا مشرف گشتمی من در قصاص 
 • O Nuh’u da senden halâs ederdim, ben de kısasa uğrar, Şeyh’in yolunda ölmek şerefiyle yücelirdim.
 • لیک با خانه‌ی شهنشاه زمن  ** این چنین گستاخیی ناید ز من 
 • Fakat zamanın padişahlar padişahının evinde bu çeşit küstahlıkta bulunamam.
 • رو دعا کن که سگ این موطنی  ** ورنه اکنون کردمی من کردنی 
 • Yürü, dua et ki bu yurdun köpeğisin. Yoksa şimdi yapacağımı yapardım sana.
 • واگشتن مرید از وثاق شیخ و پرسیدن از مردم و نشان دادن ایشان کی شیخ به فلان بیشه رفته است 
 • Dervişin, Şeyh’in evinden dönmesi ve Şeyh’i halktan sorması, onların da filân ormana gitti diye haber vermeleri
 • بعد از آن پرسان شد او از هر کسی  ** شیخ را می‌جست از هر سو بسی  2115
 • Ondan sonra derviş, herkese sormakta, Şeyh’i her tarafta araştırmadaydı.
 • پس کسی گفتش که آن قطب دیار  ** رفت تا هیزم کشد از کوهسار 
 • Birisi dedi ki: O kutup, odun getirmek üzere ormana gitti.
 • آن مرید ذوالفقاراندیش تفت  ** در هوای شیخ سوی بیشه رفت 
 • O Zülfikâr düşünceli ve ateşli derviş Şeyh’in havasına uyup ormanın yolunu tuttu.
 • دیو می‌آورد پیش هوش مرد  ** وسوسه تا خفیه گردد مه ز گرد 
 • Şeytan, aklına ayı tozla örten bir gizli vesvese vermekteydi.
 • کین چنین زن را چرا این شیخ دین  ** دارد اندر خانه یار و همنشین 
 • Bu din şeyhi neden böyle bir kadını evinde tutuyor, onunla düşüp kalkıyor?
 • ضد را با ضد ایناس از کجا  ** با امام‌الناس نسناس از کجا  2120
 • Zıt, nasıl olur da zıddıyla beraber bulunur? Halkın imamı olan bir zat nerede, maymun nerede? diyordu.
 • باز او لاحول می‌کرد آتشین  ** که اعتراض من برو کفرست و کین 
 • Sonra yine ateş gibi dönüyor, Lâ havle okuyor, ona itirazım küfürdür, kindir diyordu.
 • من کی باشم با تصرفهای حق  ** که بر آرد نفس من اشکال و دق 
 • Ben kim oluyorum ki Tanrı’nın işlerine karışıyorum? Nefsimden neden böyle şüpheler, kınamalar geliyor?
 • باز نفسش حمله می‌آورد زود  ** زین تعرف در دلش چون کاه دود 
 • Derken nefsi yine saldırıyor, bu yüzden, gönlünden kuyumcular potasından çıkar gibi duman tütüyordu.
 • که چه نسبت دیو را با جبرئیل  ** که بود با او به صحبت هم مقیل 
 • Şeytan’la, diyordu, Cebrail’in ne münasebeti var ki onunla konuşsun, düşüp kalksın, beraber yatsın, uyusun!
 • چون تواند ساخت با آزر خلیل  ** چون تواند ساخت با ره‌زن دلیل  2125
 • Azer, nasıl olur da Halil’le geçinebilir? Yol kesen, nasıl olur da kılavuzla beraber bulunur?
 • یافتن مرید مراد را و ملاقات او با شیخ نزدیک آن بیشه 
 • Müridin, muradını bulması, dervişin, ormana yakın bir yerde Şeyh’le buluşması
 • اندرین بود او که شیخ نامدار  ** زود پیش افتاد بر شیری سوار 
 • O, bu düşüncedeyken ünlü Şeyh, bir aslana binmiş, çıkageldi.
 • شیر غران هیزمش را می‌کشید  ** بر سر هیزم نشسته آن سعید 
 • Kükremiş aslan odununu çekmekteydi. O kutlu zat da odunlarının üstüne binmişti.
 • تازیانه‌ش مار نر بود از شرف  ** مار را بگرفته چون خرزن به کف 
 • Kamçısı bir yılandı. Yücelikle yılanı bir kamçı gibi eline almıştı.
 • تو یقین می‌دان که هر شیخی که هست  ** هم سواری می‌کند بر شیر مست 
 • İyice bil ki, her şeyh, sarhoş aslanın üstüne biner.
 • گرچه آن محسوس و این محسوس نیست  ** لیک آن بر چشم جان ملبوس نیست  2130
 • O görünür, bu görünmez ama can gözünden gizli değildir.
 • صد هزاران شیر زیر را نشان  ** پیش دیده‌ی غیب‌دان هیزم‌کشان 
 • Onların altında yüz binlerce aslan vardır, odun çeker durur. Gayp gözü, onu görür.
 • لیک یک یک را خدا محسوس کرد  ** تا که بیند نیز او که نیست مرد 
 • Fakat adam olmayan da görsün diye Tanrı, onları bir bir baş gözüne de gösterir.
 • دیدش از دور و بخندید آن خدیو  ** گفت آن را مشنو ای مفتون دیو 
 • O padişah, dervişi uzaktan görüp güldü. Sakın dedi, aldanma, şeytanı dinleme.
 • از ضمیر او بدانست آن جلیل  ** هم ز نور دل بلی نعم الدلیل 
 • O ulu şeyh, gönlünün nuru ile dervişin içinden geçeni bildi. O nur, ne güzel bir delildir.
 • خواند بر وی یک به یک آن ذوفنون  ** آنچ در ره رفت بر وی تا کنون  2135
 • O hünerli zat, dervişin yola düşmesinden o ana kadar aklından geçenleri bir bir söyledi.
 • بعد از آن در مشکل انکار زن  ** بر گشاد آن خوش‌سراینده دهن 
 • Ondan sonra o güzel güzel çileyip şakıyan zat, kadını kınaması hususunda da ağzını açıp,
 • کان تحمل از هوای نفس نیست  ** آن خیال نفس تست آنجا مه‌ایست 
 • Dedi ki: O tahammül, nefis havasında değildir. Bu zan senin nefsinin havasıdır, orada durma!
 • گرنه صبرم می‌کشیدی بار زن  ** کی کشیدی شیر نر بیگار من 
 • Ben sabredip bu kadının yükünü çekmeseydim aslan, benim yükümü çeker miydi hiç?
 • اشتران بختییم اندر سبق  ** مست و بی‌خود زیر محملهای حق 
 • Ben de Tanrı yükünün altında kendinden geçmiş sarhoş ve köpürmüş bir deveyim.
 • من نیم در امر و فرمان نیم‌خام  ** تا بیندیشم من از تشنیع عام  2140
 • Onun buyruğunda yarı ham bile değilim ki halkın kınaması, yermesini düşüneyim.
 • عام ما و خاص ما فرمان اوست  ** جان ما بر رو دوان جویان اوست 
 • Bizim geri kalanımızda onun buyruğudur, ileri gidenimizde. Canımız yüz üstü koşarak onu aramadadır.
 • فردی ما جفتی ما نه از هواست  ** جان ما چون مهره در دست خداست 
 • Bizim tekliğimiz, çiftliğimiz, hava ve hevesten değildir. Canımız, mühre gibi Tanrı elindedir.
 • ناز آن ابله کشیم و صد چو او  ** نه ز عشق رنگ و نه سودای بو 
 • O ahmağın nazını da çekeriz, onun gibi yüzlercesinin nazını da. Bu, renk aşkından, koku sevdasından değildir.
 • این قدر خود درس شاگردان ماست  ** کر و فر ملحمه‌ی ما تا کجاست 
 • Bu kaza ve kader, bizim dersimizin talebeleridir. Artık savaşımızın debdebesi nereye varır, bir düşün.
 • تا کجا آنجا که جا را راه نیست  ** جز سنابرق مه الله نیست  2145
 • Nereye mi varır? Yere bile yol olmayan bir yere. Işığı, gözleri alan Tanrı ayına ancak!
 • از همه اوهام و تصویرات دور  ** نور نور نور نور نور نور 
 • O nur, bütün vehimlerden ve tasavvurlardan uzak olan nurun nurunun nurunun nurunun nurudur!
 • بهر تو ار پست کردم گفت و گو  ** تا بسازی با رفیق زشت‌خو 
 • Dedikoduyu senin için aşağılattım. İbret al da kötü huylu arkadaşla arkadaş ol, uzlaş.
 • تا کشی خندان و خوش بار حرج  ** از پی الصبر مفتاح الفرج 
 • “Sabır, sıkıntının anahtarıdır” sırrına ermek için gülerek hoşlanarak onun derdini çek.
 • چون بسازی با خسی این خسان  ** گردی اندر نور سنتها رسان 
 • Bu aşağılık kişilerin aşağılığını çekersen sünnetlerin nuruna ulaşırsın.
 • که انبیا رنج خسان بس دیده‌اند  ** از چنین ماران بسی پیچیده‌اند  2150
 • Peygamberler aşağılık adamların zahmetlerini çok çektiler. Bu çeşit yılanlardan nice ıstıraplara uğradılar.
 • چون مراد و حکم یزدان غفور  ** بود در قدمت تجلی و ظهور 
 • Yargılayan Tanrı’ nın muradı, hükmü, ta ezelden tecelli ve zuhur etmekti.
 • بی ز ضدی ضد را نتوان نمود  ** وان شه بی‌مثل را ضدی نبود 
 • Zıddı olmadıkça bir şey görünemez. O misli olmayan padişahın zıddı yoktur.
 • حکمت در انی جاعل فی الارض خلیفة 
 • “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” âyetindeki hikmet