English    Türkçe    فارسی   

6
2973-3022

 • برکشیدش فوق این نیلی‌حصار  ** مرغ گردونی چو چغزش زاغ‌وار 
 • Onun için gökyüzü kuşu, karganın kurbağayı havalandırması gibi onu alıp bu gök kubbenin üstüne çıkardı.
 • قصه‌ی عبدالغوث و ربودن پریان او را و سالها میان پریان ساکن شدن او و بعد از سالها آمدن او به شهر و فرزندان خویش را باز ناشکیفتن او از آن پریان بحکم جنسیت و همدلی او با ایشان 
 • Abdülgavs’i perilerin kapıp götürmeleri,yıllarca periler arasında kalması, yıllardan sonra şehrine, çocuklarının yanına gelmesi, fakat perilerden olduğu ve mâna bakımından gönlü onlarda bulunduğu için dayanamayıp cinsiyet yüzünden yine perilerin yanına gitmesi
 • بود عبدالغوث هم‌جنس پری  ** چون پری نه سال در پنهان‌پری 
 • Abdülgavs da peri cinsindendi de peri gibi tam dokuz yıl gizlice kanat çırpıp uçtu.
 • شد زنش را نسل از شوی دگر  ** وآن یتیمانش ز مرگش در سمر  2975
 • Karısı başka bir kocaya vardı, ondan çocukları oldu. Kendi yetimleriyse babalarının ölümünü konuşurlar;
 • که مرورا گرگ زد یا ره‌زنی  ** یا فتاد اندر چهی یا مکمنی 
 • Acaba onu kurt mu paraladı, yoksa eşkiya mı öldürdü; yoksa bir kuyuya mı düştü, yahut da bir pusuya mı uğradı? Derlerdi.
 • جمله فرزندانش در اشغال مست  ** خود نگفتندی که بابایی بدست 
 • Çocuklarının hepsi de düşüncelere dalarlar, hiç biri babamız sağ demezdi.
 • بعد نه سال آمد او هم عاریه  ** گشت پیدا باز شد متواریه 
 • Tam dokuz yıl sonra fakat yine iğreti olarak meydana çıktı, bir müddet sonra yine gözden kayboldu.
 • یک مهی مهمان فرزندان خویش  ** بود و زان پس کس ندیدش رنگ بیش 
 • Bir ay oğullarına konuk oldu. Ondan sonra hiç kimse, bir daha onun rengini bile görmedi.
 • برد هم جنسی پریانش چنان  ** که رباید روح را زخم سنان  2980
 • Kılıç yarası, bedenden ruhu nasıl çalarsa peri cinsinden oluşu onu, insanlar arasından öyle kaptı işte.
 • چون بهشتی جنس جنت آمدست  ** هم ز جنسیت شود یزدان‌پرست 
 • Cennetlik, cennet cinsinden olduğu için bu cinsiyet bakımından Tanrı’ya tapar.
 • نه نبی فرمود جود و محمده  ** شاخ جنت دان به دنیا آمده 
 • Peygamber “Hamd ve cömertlik, dünyaya uzanmış cennet dallarıdır” demedi mi?
 • مهرها را جمله جنس مهر خوان  ** قهرها را جمله جنس قهر دان 
 • Bütün sevgileri, lûtufları, sevgi ve lûtuf cinsinden bil, bütün kahırları da kahır cinsinden.
 • لاابالی لا ابالی آورد  ** زانک جنس هم بوند اندر خرد 
 • Küstahlık, küstahlığı doğurur, aldatan aldanır. Çünkü bunlar akıl bakımından birbirlerinin cinsidir.
 • بود جنسیت در ادریس از نجوم  ** هشت سال او با زحل بد در قدوم  2985
 • İdris yıldızların cinsindendi. Onun için sekiz yıl Zuhal’de kaldı.
 • در مشارق در مغارب یار او  ** هم‌حدیث و محرم آثار او 
 • Zuhal, doğularda da onun dostu oldu, batılarda da, herhalde onunla konuştu, onun sırlarına mahrem oldu.
 • بعد غیبت چونک آورد او قدوم  ** در زمین می‌گفت او درس نجوم 
 • Kaybolduktan sonra tekrar dünyaya gelince yeryüzünde nücum bilgisine dair ders verirdi.
 • پیش او استارگان خوش صف زده  ** اختران در درس او حاضر شده 
 • Önünde yıldızlar güzelce saf kurarlar, dersinde bulunurlardı.
 • آنچنان که خلق آواز نجوم  ** می‌شنیدند از خصوص و از عموم 
 • Bir derecede ki aşağılık yukarılık bütün halk, yıldızların seslerini duyarlardı.
 • جذب جنسیت کشیده تا زمین  ** اختران را پیش او کرده مبین  2990
 • Cins olma çekişi, yıldızları ta yeryüzüne kadar çekmiş, onun yanına getirmişti.
 • هر یکی نام خود و احوال خود  ** باز گفته پیش او شرح رصد 
 • Her yıldız, kendi adını, halini, nasıl rasat edileceğini ona açar, söylerdi.
 • چیست جنسیت یکی نوع نظر  ** که بدان یابند ره در هم‌دگر 
 • Cinsiyet nedir? Bir çeşit bakış. Bununla bir cinsten olanlar, birbirlerine yol bulur, birbirlerine kavuşurlar.
 • آن نظر که کرد حق در وی نهان  ** چون نهد در تو تو گردی جنس آن 
 • Tanrı, birisine verdiği bakışı sana da verse sen de onun cinsinden olursun.
 • هر طرف چه می‌کشد تن را نظر  ** بی‌خبر را کی کشاند با خبر 
 • Bedeni her yana çeken nedir? bakıştır. Haberdar olan, nasıl olur da bihaberi bildiği tarafa çeker?
 • چونک اندر مرد خوی زن نهد  ** او مخنث گردد و گان می‌دهد  2995
 • Erkekte kadın huyu oldu mu puşt olur, namussuzluk eder.
 • چون نهد در زن خدا خوی نری  ** طالب زن گردد آن زن سعتری 
 • Kadına erkek huyu verdi mi kadın, kadın arar, sevici olur.
 • چون نهد در تو صفات جبرئیل  ** هم‌چو فرخی بر هواجویی سبیل 
 • Tanrı, sana Cebrail sıfatlarını verirse kuş gibi uçar, havalarda yol ararsın.
 • منتظر بنهاده دیده در هوا  ** از زمین بیگانه عاشق بر سما 
 • Gözün, havayı gözler durur. Yeryüzüne yabancı kesilir, gökyüzüne âşık olursun.
 • چون نهد در تو صفت‌های خری  ** صد پرت گر هست بر آخر پری 
 • Fakat sana eşek huyu verirse yüzlerce kanadın olsa uçar, ahıra konarsın!
 • از پی صورت نیامد موش خوار  ** از خبیثی شد زبون موش‌خوار  3000
 • Aşağılık fare, suret bakımından aşağı olmadı. Pisliğinden çaylağa zebun oldu.
 • طعمه‌جوی و خاین و ظلمت‌پرست  ** از پنیر و فستق و دوشاب مست 
 • Yemek peşinde koşan hain olan, karanlığa tapan, peynir, fıstık ve pekmezle sarhoş olur.
 • باز اشهب را چو باشد خوی موش  ** ننگ موشان باشد و عار وحوش 
 • Eşsiz doğan kuşunda bile fare huyu olursa farelere ar olur, hayvanlar ondan utanırlar.
 • خوی آن هاروت و ماروت ای پسر  ** چون بگشت و دادشان خوی بشر 
 • Oğul Harut’la Marut’a Tanrı insan huyunu verdi, melek huyları değişti.
 • در فتادند از لنحن الصافون  ** در چه بابل ببسته سرنگون 
 • “Biz Tanrıya ibadet için saflar kurmuşuz” makamından aşağıya düştüler, Bâbil kuyusuna baş aşağı asıldılar.
 • لوح محفوظ از نظرشان دور شد  ** لوح ایشان ساحر و مسحور شد  3005
 • Levhi mahfuz, gözlerinden uzaklaştı, levhleri büyü yapan ve büyülenen kişilerin bedenleri oldu.
 • پر همان و سر همان هیکل همان  ** موسیی بر عرش و فرعونی مهان 
 • Kanatları aynı, başları aynı, bedenleri aynı fakat birisi arz üstünde Musa, öbürü aşağılık yerlerde hor hakir Firavun.
 • در پی خو باش و با خوش‌خو نشین  ** خوپذیری روغن گل را ببین 
 • Huy peşinde yürü, iyi huyluyla düş kalk. Gül bağına bak, nasıl gülün huyunu almış.
 • خاک گور از مرد هم یابد شرف  ** تا نهد بر گور او دل روی و کف 
 • Mezar toprağı bile insanla şereflenir; gönül ona elini kor, yüzünü sürer.
 • خاک از همسایگی جسم پاک  ** چون مشرف آمد و اقبال‌ناک 
 • Toprak bile temiz bir bedenle komşu olduğundan şereflenir, devlet bulursa,
 • پس تو هم الجار ثم الدار گو  ** گر دلی داری برو دلدار جو  3010
 • Artık sen “Önce komşu gerek sonra ev” de. Gönlün varsa yürü, bir gönül sahibi dost ara.
 • خاک او هم‌سیرت جان می‌شود  ** سرمه‌ی چشم عزیزان می‌شود 
 • Onun toprağı bile can huyunu almış, aziz kişilerin gözlerine sürme olmuştur.
 • ای بسا در گور خفته خاک‌وار  ** به ز صد احیا به نفع و انتشار 
 • Nice toprak gibi mezarlarda yatanlar var ki faydaları, feyizleri bakımından yüzlerce diriden yeğ.
 • سایه برده او و خاکش سایه‌مند  ** صد هزاران زنده در سایه‌ی ویند 
 • Gölgesini gizlemiş ama toprağı, gölge vermekte. Yüz binlerce diri, onun gölgesinde gölgelenmekte.
 • داستان آن مرد کی وظیفه داشت از محتسب تبریز و وامها کرده بود بر امید آن وظیفه و او را خبر نه از وفات او حاصل از هیچ زنده‌ای وام او گزارده نشد الا از محتسب متوفی گزارده شد چنانک گفته‌اند لیس من مات فاستراح بمیت انما المیت میت الاحیاء 
 • Bir adamın Tebriz muhtesibinden aylığı vardı. O aylığa güvenerek borç etmişti. Muhtesibin ölümünden haberi yoktu. Hâsılı onun borcunu kimse vermedi, yine o ölmüş olan muhtesip verdi. Nitekim demişlerdir: Ölüp rahatlaşan ölü değildir, Ölü, yaşadığı halde ölen kişidir
 • آن یکی درویش ز اطراف دیار  ** جانب تبریز آمد وامدار 
 • Bir yoksul borçlanmış, civar memleketlerden kalkıp Tebriz’e gelmişti.
 • نه هزارش وام بد از زر مگر  ** بود در تبریز بدرالدین عمر  3015
 • Dokuz bin altın borcu vardı. O vakit de Tebriz’de Bedrettin Ömer, muhtesipti.
 • محتسب بد او به دل بحر آمده  ** هر سر مویش یکی حاتم‌کده 
 • Bu öyle bir erdi ki gönlü âdeta bir denizdi. Her kılı bir Hatem kesilmişti.
 • حاتم ار بودی گدای او شدی  ** سر نهادی خاک پای او شدی 
 • Hatem, dünyada olsa ona yoksul olur, önüne baş kor, ayağına toprak olmayı canına minnet bilirdi.
 • گر بدادی تشنه را بحری زلال  ** در کرم شرمنده بودی زان نوال 
 • Birisine bir deniz dolusu iyi su verse o vergisinden utanırdı.
 • ور بکردی ذره‌ای را مشرقی  ** بودی آن در همتش نالایقی 
 • Bir zerreyi doğu güneşi haline getirse bu ihsanı bile kendisine lâyık görmezdi.
 • بر امید او بیامد آن غریب  ** کو غریبان را بدی خویش و نسیب  3020
 • O garip, muhtesipten bir kerem umarak gelmişti. Çünkü o, gariplere bir dost, bir hısım olmuştu âdeta.
 • با درش بود آن غریب آموخته  ** وام بی‌حد از عطایش توخته 
 • O garip kişi de âdeta onun kapısına kapılanmış, ihsanını umarak tekrar borç vermeye başlamıştı.
 • هم به پشت آن کریم او وام کرد  ** که ببخششهاش واثق بود مرد 
 • O kerem sahibine güvenerek, onun vergilerini umarak borçlanmaktaydı.