English    Türkçe    فارسی   

6
988-1037

 • کو اسیر الله فی الارض آمدست  ** سخره‌ی خشم عدو الله شدست 
 • Çünkü o yeryüzünde Allah esiri olmuş, Allah düşmanlarının hışmına uğramış.
 • وصیت کردن مصطفی علیه‌السلام صدیق را رضی الله عنه کی چون بلال را مشتری می‌شوی هر آینه ایشان از ستیز بر خواهند در بها فزود و بهای او را خواهند فزودن مرا درین فضیلت شریک خود کن وکیل من باش و نیم بها از من بستان 
 • Mustafa aleyhisselâm’ın , Sıddıyk’a -Allah razı olsun -Bilâl’e müşteri olunca mutlaka inatlarından pahalıya satacaklardır,beni de bu fazilette kendine ortak et, vekilim ol, yarı parasını benden al demesi
 • مصطفی گفتش کای اقبال‌جو  ** اندرین من می‌شوم انباز تو 
 • Mustafa dedi ki: Ey devlet arayan, bu hususta ben de sana ortağım.
 • تو وکیلم باش نیمی بهر من  ** مشتری شو قبض کن از من ثمن  990
 • Vekilim ol, müşteri olup onu al, yarı parasını ben de sana ortağım.
 • گفت صد خدمت کنم رفت آن زمان  ** سوی خانه‌ی آن جهود بی‌امان 
 • Ebubekir ,baş üstüne deyip derhal amansız kâfirin evine gitti.
 • گفت با خود کز کف طفلان گهر  ** پس توان آسان خریدن ای پدر 
 • Kendi kendine çocukların elindeki inciyi almak kolaydır diyordu.
 • عقل و ایمان را ازین طفلان گول  ** می‌خرد با ملک دنیا دیو غول 
 • Yol yanıltan Şeytan, dünya malına karşılık bu ahmak çocukların aklını, imanını satın alır ya.
 • آنچنان زینت دهد مردار را  ** که خرد زیشان دو صد گلزار را 
 • Leşe o kadar ziynet verir ki karşılık olarak onlardan iki yüz tane gül bahçesi satın alır.
 • آن‌چنان مهتاب پیماید به سحر  ** کز خسان صد کیسه برباید به سحر  995
 • Büyü yapar da o kadar ay ışığı gösterir ki aşağılık adamlardan yüzlerce keseyi kapar.
 • انبیاشان تاجری آموختند  ** پیش ایشان شمع دین افروختند 
 • Peygamberler, onlara alışveriş etmeyi öğrettiler, onların önünde din mumunu yaktılar.
 • دیو و غول ساحر از سحر و نبرد  ** انبیا را در نظرشان زشت کرد 
 • Fakat şeytan ve yol yanıltan büyücü, hileyle, büyüyle peygamberleri onlara çirkin gösterdi.
 • زشت گرداند به جادویی عدو  ** تا طلاق افتد میان جفت و شو 
 • Düşman büyü yaparak karı ile kocayı birbirine çirkin gösterir, nihayet aralarına ayrılık düşer.
 • دیده‌هاشان را به سحر می‌دوختند  ** تا چنین جوهر به خس بفروختند 
 • Onların gözlerini büyüyle kapattılar da böyle değerli bir inciyi aşağılık kişiye sattılar.
 • این گهر از هر دو عالم برترست  ** هین بخر زین طفل جاهل کو خرست  1000
 • 1000.Bu inci, iki âlemden de üstündür. Gel de hemen şu eşek gibi bir şeyden anlamayan çocuktan satın al.
 • پیش خر خرمهره و گوهر یکیست  ** آن اشک را در در و دریا شکیست 
 • Eşeğe göre katır boncuğu ile inci birdir. O eşek ,zaten inciyle denizin vücudunda şüphe eder.
 • منکر بحرست و گوهرهای او  ** کی بود حیوان در و پیرایه‌جو 
 • O denizi de inkâr eder, incilerini de. Hiç hayvan, inciyi süsü püsü arar mı?
 • در سر حیوان خدا ننهاده است  ** کو بود در بند لعل و درپرست 
 • Allah, lâl ve inci aramaz. Allah, onun kafasına böyle bir şey koymamıştır.
 • مر خران را هیچ دیدی گوش‌وار  ** گوش و هوش خر بود در سبزه‌زار 
 • Hiç eşeklerde küpe gördün mü? Eşeğin kulağı da yeşilliktedir aklı da.
 • احسن التقویم در والتین بخوان  ** که گرامی گوهرست ای دوست جان  1005
 • Vettini suresindeki “İnsanı en güzel şekilde yarattık” âyetini oku. Ey dost ,en değerli inci candır.
 • احسن التقویم از عرش او فزون  ** احسن التقویم از فکرت برون 
 • En güzel şekli olan insan şekli, arştan da üstündür, düşünceye de sığmaz.
 • گر بگویم قیمت این ممتنع  ** من بسوزم هم بسوزد مستمع 
 • Bu paha biçilmez şeyin değerini söylesem ben de yanarım, duyan da yanar.
 • لب ببند اینجا و خر این سو مران  ** رفت این صدیق سوی آن خران 
 • Burada artık sus dudağını yum, eşeğini bu tarafa sürme. Sıddıyk da o eşeklerin yanına gitti.
 • حلقه در زد چو در را بر گشود  ** رفت بی‌خود در سرای آن جهود 
 • Kapının halkasını dövdü. Kapı açılınca o kâfirin evine âdeta kendinden geçmiş bir halde girdi.
 • بی‌خود و سرمست و پر آتش نشست  ** از دهانش بس کلام تلخ جست  1010
 • Kendinden geçmiş sarhoş ve ateşli bir halde oturdu. Ağzından bir hayli acı sözler çıktı.
 • کین ولی الله را چون می‌زنی  ** این چه حقدست ای عدو روشنی 
 • Dedi ki: Bu Allah dostunu nasıl dövüyorsun? Ey apaçık düşman bu ne haset?
 • گر ترا صدقیست اندر دین خود  ** ظلم بر صادق دلت چون می‌دهد 
 • Kendi dininde doğru isen doğru sözlü bir adama zulmetmeye gönlün nasıl razı oluyor?
 • ای تو در دین جهودی ماده‌ای  ** کین گمان داری تو بر شه‌زاده‌ای 
 • Ey kâfirlik dininde karı olan, nasıl oluyor da bir şehzadeye karşı böyle bir zanda bulunuyorsun?
 • در همه ز آیینه‌ی کژساز خود  ** منگر ای مردود نفرین ابد 
 • Ey ebedî lânete uğramış, ey merdut adam, daima adamı eğri büğrü gösteren aynaya bakma.
 • آنچ آن دم از لب صدیق جست  ** گر بگویم گم کنی تو پای و دست  1015
 • O anda Sıddıyk’ın ağzından çıkan sözleri söylesem elini ayağını kaybedersin.
 • آن ینابیع الحکم هم‌چون فرات  ** از دهان او دوان از بی‌جهات 
 • O hikmet kaynakları cihetsizlik makamından coşmada, dudağından Fırat gibi kaynayıp akmada idi.
 • هم‌چو از سنگی که آبی شد روان  ** نه ز پهلو مایه دارد نه از میان 
 • Herhangi bir taştan su kaynar, akar. Bu su, taşın ne yanından gelir, ne ortasından.
 • اسپر خود کرده حق آن سنگ را  ** بر گشاده آب مینارنگ را 
 • Allah o taşı kendisine bir siper yapmıştır. O gök renkli suyu, o taştan akıtıp durmadadır.
 • هم‌چنانک از چشمه‌ی چشم تو نور  ** او روان کردست بی‌بخل و فتور 
 • Nitekim senin göz kaynağından da nur, hiç eksilmeden akıp durmadadır.
 • نه ز پیه آن مایه دارد نه ز پوست  ** روی‌پوشی کرد در ایجاد دوست  1020
 • O nur, ne yağdan meydana gelir, ne deriden. Dost, yaratılışta, o gözü, nura bir vesile yapmıştır.
 • در خلای گوش باد جاذبش  ** مدرک صدق کلام و کاذبش 
 • Kulak boşluğunda da çekici bir yel vardır. Söyleyenin yalan olsun doğru olsun sözlerini duyar anlar.
 • آن چه بادست اندر آن خرد استخوان  ** کو پذیرد حرف و صوت قصه‌خوان 
 • O küçücük kemikteki yel nasıl bir yeldir ki söz söyleyenin harfini, sesini alıyor?
 • استخوان و باد روپوشست و بس  ** در دو عالم غیر یزدان نیست کس 
 • Kemikle yel ancak bir vesileden ibarettir. İki âlemde de Allah’dan başka kimse yoktur.
 • مستمع او قایل او بی‌احتجاب  ** زانک الاذنان من الراس ای مثاب 
 • Perdesiz olarak duyan da odur söyleyen de. Çünkü “Kulaklar baştan sayılır.”
 • گفت رحمت گر همی‌آید برو  ** زر بده بستانش ای اکرام‌خو  1025
 • Kâfir dedi ki: Ey ikramcı adam, eğer acıyorsan para ver, al onu. G
 • از منش وا خر چو می‌سوزد دلت  ** بی‌منت حل نگردد مشکلت 
 • önlün yanıyorsa onu benden satın al. Müşkülün parasız hallolmaz.
 • گفت صد خدمت کنم پانصد سجود  ** بنده‌ای دارم تن اسپید و جهود 
 • Ebubekir, yüzlerce hizmette bulunur, Allah’ya karşı da beş yüz kere şükür secdesine kapanırım. Güzel bir kulum var, fakat kâfir.
 • تن سپید و دل سیاهستش بگیر  ** در عوض ده تن سیاه و دل منیر 
 • Vücudu beyaz ama gönlü kara, gönlü nurlu kulu ver bana.
 • پس فرستاد و بیاورد آن همام  ** بود الحق سخت زیبا آن غلام 
 • Birisini gönderip kölesini getirtti, hakikatten o köle pek güzeldi.
 • آنچنان که ماند حیران آن جهود  ** آن دل چون سنگش از جا رفت زود  1030
 • Bir derece ki o kâfir, hayran oldu, taşa benzeyen yüreği âdeta yerinden oynadı.
 • حالت صورت‌پرستان این بود  ** سنگشان از صورتی مومین بود 
 • Surete tapanların hali budur. Taş gibi yürekleri, bir suret gördüler mi mum gibi erir.
 • باز کرد استیزه و راضی نشد  ** که برین افزون بده بی‌هیچ بد 
 • Fakat yine dayandı, inat etti, bu hiçbir şey değil, bundan başka daha para vermelisin dedi.
 • یک نصاب نقره هم بر وی فزود  ** تا که راضی گشت حرص آن جهود 
 • Ebubekir, o kâfirin, hırsı yatışıncaya, gönlü razı oluncaya kadar da para verip Bilâl’i satın aldı.
 • خندیدن جهود و پنداشتن کی صدیق مغبونست درین عقد 
 • Bu alışverişte Sıddıyk aldandı sanarak kâfir gülmeye koyuldu
 • قهقهه زد آن جهود سنگ‌دل  ** از سر افسوس و طنز و غش و غل 
 • O taş yürekli kâfir acıklanarak, eğlenerek, alay ederek bir kahkaha attı.
 • گفت صدیقش که این خنده چه بود  ** در جواب پرسش او خنده فزود  1035
 • Sıddıyk dedi ki: Bu kahkaha neden? Herif cevap vereceği yerde büsbütün gülmeye kahkahasını arttırmaya başladı.
 • گفت اگر جدت نبودی و غرام  ** در خریداری این اسود غلام 
 • Dedi ki: Bu kara köleyi almaya bu kadar düşmesen, bu kadar sevdalanmasan,
 • من ز استیزه نمی‌جوشیدمی  ** خود به عشر اینش بفروشیدمی 
 • Ben de ısrar etmezdim , bu verdiğin paranın onda biriyle almış olurdun.