English    Türkçe    فارسی   

1
2123-2132

 • Evet, der ama yürekten değil. Kendisine münafık demesinler diye tasdik edenlere uyar, zâhiren tasdik eder.
 • گوید آری نه ز دل بهر وفاق ** تا نگویندش که هست اهل نفاق‌‌
 • Eğer cemadat Tanrı’nın “Kün-ol” emrine vakıf olmasalar ( ve bu emri duyup, bu emre uyup, varlık âlemine gelmemiş bulunsalardı) bu söz âlemde o vakit reddedilirdi.
 • گر نیندی واقفان امر کن ** در جهان رد گشته بودی این سخن‌‌
 • Yüz binlerce taklit ve istidlâl ehlini, pek cüzi bir vehim, şüpheye düşürür. 2125
 • صد هزاران ز اهل تقلید و نشان ** افکندشان نیم وهمی در گمان‌‌
 • Çünkü taklitleri de istidlâlleri de, hattâ bütün kolları, kanatları da zanla kaimdir.
 • که به ظن تقلید و استدلالشان ** قایم است و جمله پر و بالشان‌‌
 • O aşağılık Şeytan, bir şüphe meydana getirir. Bütün bu körler tepe takla düşerler.
 • شبهه‌‌ای انگیزد آن شیطان دون ** در فتند این جمله کوران سر نگون‌‌
 • İstidlâlcilerin ayakları tahtadır. Tahta ayaksa pek kudretsiz pek karasızdır.
 • پای استدلالیان چوبین بود ** پای چوبین سخت بی‌‌تمکین بود
 • Sebatiyle dağları bile hayran eden ve basiret sahibi olan zamanın kutbu ise böyle değildir. (İstidlâle değer vermez).
 • غیر آن قطب زمان دیده‌‌ور ** کز ثباتش کوه گردد خیره‌‌سر
 • Çakıl üstüne baş aşağı düşmemek için körün ayağı sopadır sopa. 2130
 • پای نابینا عصا باشد عصا ** تا نیفتد سر نگون او بر حصا
 • Askerin, yani din ehlinin üstünlüğüne sebep olan o binici kimdir! Gören padişah!
 • آن سواری کاو سپه را شد ظفر ** اهل دین را کیست سلطان بصر
 • Her ne kadar körler sopa ile yol görmüşlerdir ama yine gözlükler sayesinde.
 • با عصا کوران اگر ره دیده‌‌اند ** در پناه خلق روشن دیده‌‌اند