English    Türkçe    فارسی   

1
703-712

 • Yüz binlerce Hıristiyan öldü, bu suretle kesik başlardan tepe oldu.
 • صد هزاران مرد ترسا کشته شد ** تا ز سرهای بریده پشته شد
 • Sağdan, soldan sel gibi kanlar aktı. Havaya, dağlarcasına tozlar kalktı.
 • خون روان شد همچو سیل از چپ و راست ** کوه کوه اندر هوا زین گرد خاست‌‌
 • O vezirin ektiği fitne tohumları, onların başlarına afet kesilmişti. 705
 • تخمهای فتنه‌‌ها کاو کشته بود ** آفت سرهای ایشان گشته بود
 • Cevizler kırıldı; içi sağlam olan, kırıldıktan sonra temiz ve lâtif ruha malik oldu.
 • جوزها بشکست و آن کان مغز داشت ** بعد کشتن روح پاک نغز داشت‌‌
 • Ancak ten nakşına ait olan öldürmek ve ölmek, nar ve elmayı kırmak, kesmek gibidir.
 • کشتن و مردن که بر نقش تن است ** چون انار و سیب را بشکستن است‌‌
 • Tatlı olan nardenk şerbeti olur, çürümüş olanın ise bir sesten başka bir şeyi kalmaz.
 • آن چه شیرین است او شد ناردانگ ** و آن که پوسیده ست نبود غیر بانگ‌‌
 • Esasen manası olan meydana çıkar; çürümüş olan rüsvay olur, gider.
 • آن چه با معنی است خود پیدا شود ** و آن چه پوسیده ست او رسوا شود
 • Ey surete tapan! Türü, manayı elde etmeye çalış! Çünkü mana suret tenine kanattır. 710
 • رو به معنی کوش ای صورت پرست ** ز آن که معنی بر تن صورت پر است‌‌
 • Mana ehliyle düş, kalk ki hem atâ ve ihsan elde edesin, hem de fetâ olasın.
 • همنشین اهل معنی باش تا ** هم عطا یابی و هم باشی فتا
 • Bu cisimde manasız can; hilâfsız, kılıf içinde tahta kılıç gibidir.
 • جان بی‌‌معنی در این تن بی‌‌خلاف ** هست همچون تیغ چوبین در غلاف‌‌