English    Türkçe    فارسی   

2
2216-2225

 • Her an durma, padişahların gölgesini ara bul ki o gölgede güneşten de iyi bir hale gelesin.
 • سایه شاهان طلب هر دم شتاب ** تا شوی ز آن سایه بهتر ز آفتاب‏
 • Sefere çıkarsan bu niyetle çık, oturuyorsan yine bundan gafil olma!
 • گر سفر داری بدین نیت برو ** ور حضر باشد از این غافل مشو
 • Bir şeyhin Ebu Yezid’e “Kâbe benim, benim etrafımda tavaf et” demesi
 • گفتن شیخی بایزید را که کعبه منم گرد من طوافی می‏کن‏
 • Ümmet Şeyhi Bayezid, hac ve umre için yola düşmüş, Mekke’ye doğru koşa, koşa gidiyordu.
 • سوی مکه شیخ امت بایزید ** از برای حج و عمره می‏دوید
 • Hangi şehre varıyorsa önce o şehirdeki azizleri arıyor,
 • او به هر شهری که رفتی از نخست ** مر عزیزان را بکردی باز جست‏
 • Bu şehirde basiret sahibi, gönül gözü açık kim var diye dolaşıp araştırıyordu. 2220
 • گرد می‏گشتی که اندر شهر کیست ** کاو بر ارکان بصیرت متکی‏است‏
 • Tanrı, “Sefer esnasında nereye varırsan önce bir er araman gerek” dedi.
 • گفت حق اندر سفر هر جا روی ** باید اول طالب مردی شوی‏
 • Hazine elde etmeye çalış, çünkü kâr, zarar, işin ardından gelir, sen bunları feri bil.
 • قصد گنجی کن که این سود و زیان ** در تبع آید تو آن را فرع دان‏
 • Biri buğday elde etmek için ekin ekerse sonunda saman da elde eder.
 • هر که کارد قصد گندم باشدش ** کاه خود اندر تبع می‏آیدش‏
 • Fakat saman ekersen buğday elde edemezsin ki. İnsanların gözbebeği olan insanı ara, insanların gözbebeği olan insanı, insanların gözbebeğini!
 • که بکاری بر نیاید گندمی ** مردمی جو مردمی جو مردمی‏
 • Hac zamanı gelince Kâbe’yi ziyaret etmeye niyetlen. Oraya vardın mı Mekke’yi de görürsün. 2225
 • قصد کعبه کن چو وقت حج بود ** چون که رفتی مکه هم دیده شود