English    Türkçe    فارسی   

2
2680-2689

 • Kahırla lütuf, birbirine eş oldu. Bu ikisinden bir hayır ve şer âlemi doğdu. 2680
 • قهر و لطفی جفت شد با همدگر ** زاد از این هر دو جهانی خیر و شر
 • Sen otla kemiği göster, nefis ve can gıdasını arz et.
 • تو گیاه و استخوان را عرضه کن ** قوت نفس و قوت جان را عرضه کن‏
 • Nefis gıdasını isterse aşağılıktır, ruh gıdasını isterse serverdir.
 • گر غذای نفس جوید ابتر است ** ور غذای روح خواهد سرور است‏
 • Tene hizmet ederse eşektir. Can denizine dalarsa inci bulur.
 • گر کند او خدمت تن هست خر ** ور رود در بحر جان یابد گهر
 • Gerçi bu ikisi birbirine aykırı, hayır ve şerdir ama ikisi de bir iş başındadır.
 • گر چه این دو مختلف خیر و شراند ** لیک این هر دو به یک کار اندراند
 • Peygamberler, ibadetlerini arz ederler, düşmanlar şehvetlerini. 2685
 • انبیا طاعات عرضه می‏کنند ** دشمنان شهوات عرضه می‏کنند
 • Ben iyiyi nasıl kötüleştirebilirim? Tanrı değilim ya! Ben bir davetçiyim, onları yaratan değil!
 • نیک را چون بد کنم یزدان نی‏ام ** داعیم من خالق ایشان نی‏ام‏
 • Güzeli çirkin yapabilir miyim? Rab değilim ki. Güzele çirkine bir aynayım.
 • خوب را من زشت سازم رب نه‏ام ** زشت را و خوب را آیینه‏ام‏
 • Hintli, bu, adamı kara suratlı gösteriyor diye aynayı yaktı.
 • سوخت هندو آینه از درد را ** کاین سیه رو می‏نماید مرد را
 • O beni gammaz yaptı, çirkin kimdir, güzel kim? Söyleyeyim diye o, beni doğru sözlü etti.
 • او مرا غماز کرد و راست گو ** تا بگویم زشت کو و خوب کو