English    Türkçe    فارسی   

2
3216-3225

 • Şeyh, onun düşüncesini anladı. Şeyh aslana benzer, gönülleri ormana.
 • شخ واقف گشت از اندیشه‏اش ** شیخ چون شیر است و دلها بیشه‏اش‏
 • Şeyh, ümit ve korku gibi gönüllere girer, yürür. Cihan esrarı ona gizli değildir.
 • چون رجا و خوف در دلها روان ** نیست مخفی بر وی اسرار جهان‏
 • Ey sermayesizler, gönül sahiplerinin huzurunda gönüllerinizi koruyun!
 • دل نگه دارید ای بی‏حاصلان ** در حضور حضرت صاحب دلان‏
 • Ten ehlinin yanında edep, zahiri muameleden ibarettir. Çünkü Allah, onlardan gizli şeyleri örtmüştür.
 • پیش اهل تن ادب بر ظاهر است ** که خدا ز ایشان نهان را ساتر است‏
 • Fakat gönül ehillerinin yanında edep, bâtıni bir muameledir. Bâtına aittir. Zira onların gönülleri, gizli şeyleri anlar. 3220
 • پیش اهل دل ادب بر باطن است ** ز انکه دلشان بر سرایر فاطن است‏
 • Sen ne aykırı iş yapıyorsun. Körlerin yanına bir makam kapmak hevesiyle gidiyor, huzur ile edebe riayet ederek ta kapı yanında oturuyor.
 • تو بعکسی پیش کوران بهر جاه ** با حضور آیی نشینی پایگاه‏
 • Gözlülerin yanındaysa edebi terk ediyorsun. Onun için şehvet ateşine odun oldun ya!
 • پیش بینایان کنی ترک ادب ** نار شهوت را از آن گشتی حطب‏
 • Mademki anlayışın yok, hidayet nurundan mahrumsun, körler için yüzünü cilâla, süsle dur.
 • چون نداری فطنت و نور هدی ** بهر کوران روی را می‏زن جلا
 • Gözlülerin huzurunda da yüzüne pislik sür; sonra da bu kokmuş halinle nazlan!
 • پیش بینایان حدث در روی مال ** ناز می‏کن با چنین گندیده حال‏
 • Şeyh, derhal iğnesini denize attı ve yüce sesle iğneyi istedi. 3225
 • شیخ سوزن زود در دریا فگند ** خواست سوزن را به آواز بلند