English    Türkçe    فارسی   

3
1539-1548

 • Akıllardaki aykırılık, yaratılıştadır. Bu hususta Sünnilerin sözünü dilemek, onların hükmünü kabul etmek gerek.
 • اختلاف عقلها در اصل بود ** بر وفاق سنیان باید شنود
 • Bu hüküm itizal ehlinin sözlerine aykırıdır. Onlar, “Akıllar yaratılışta aynı derecededir, 1540
 • بر خلاف قول اهل اعتزال ** که عقول از اصل دارند اعتدال
 • Tecrübe ve öğreniş, aklı çoğaltır, azaltır, bu suretle bir adam, öbüründen daha bilgili olur” derler.
 • تجربه و تعلیم بیش و کم کند ** تا یکی را از یکی اعلم کند
 • Bu söz bâtıldır. O zeki çocuk, herhangi ir meslekte tecrübe sahibi değildi ya.
 • باطلست این زانک رای کودکی ** که ندارد تجربه در مسلکی
 • Fakat o küçük çocuk, öyle bir tedbirde bulundu ki yüzlerce tecrübe sahibi ihtiyar, o tedbirinin kokusunu bile alamadı.
 • بر دمید اندیشه‌ای زان طفل خرد ** پیر با صد تجربه بویی نبرد
 • Zaten yaradılışta olan üstünlük, çalışıp çabalama, düşünüp taşınma ile elde edilen üstünlükten elbette iyidir.
 • خود فزون آن به که آن از فطرتست ** تا ز افزونی که جهد و فکرتست
 • Sen söyle, Allah vergisi mi daha iyi, yoksa topal eşeğin rahvan atı taklidi mi? 1545
 • تو بگو داده‌ی خدا بهتر بود ** یاکه لنگی راهوارانه رود
 • Çocukların hocayı vehme düşürmeleri
 • در وهم افکندن کودکان اوستاد را
 • Ertesi gün oldu. Çocuklar, bu düşünceyle mektebe geldiler.
 • روز گشت و آمدند آن کودکان ** بر همین فکرت ز خانه تا دکان
 • Hepsi de dışarıda bu fikri ortaya atan zeki çocuğu bekliyorlardı.
 • جمله استادند بیرون منتظر ** تا درآید اول آن یار مصر
 • Çünkü bu tedbirin kaynağı oydu. Baş, daima ayağın reisidir… Ayağı çekip götüren baştır.
 • زانک منبع او بدست این رای را ** سر امام آید همیشه پای را