English    Türkçe    فارسی   

3
4267-4276

 • Musa, çölün bir ucundan kalkıp gelince Tur dağı, onun gelişinden neşelendi, rakkas kesildi!
 • چون بر آمد موسی از اقصای دشت ** کوه طور از مقدمش رقاص گشت
 • “Ey dağlar, Davud’la beraber okuyun dedik; kuşları da ona teshir ettik” ayetinin tefsiri
 • تفسیر یا جبال اوبی معه والطیر
 • Davud’un yüzü Allah nuruyla parladı… Dağlar, onunla beraber feryada geldiler.
 • روی داود از فرش تابان شده ** کوهها اندر پیش نالان شده
 • Dağ Davud’a yoldaş oldu… Her iki çalgıcıda bir padişahın aşkıyla sarhoş oldu!
 • کوه با داود گشته همرهی ** هردو مطرب مست در عشق شهی
 • “Dağlar Davud’un sesine ses verin, onunla beraber ırlayın” diye emir geldi. Dağla Davud… İkisi de bir sesle seslendi, bir perdeden okudu. 4270
 • یا جبال اوبی امر آمده ** هر دو هم‌آواز و هم‌پرده شده
 • Allah dedi ki: “Ey Davud, sen yerinden, yurdundan ayrıldın… Benim için hemdemlerinden cüda düştün.
 • گفت داودا تو هجرت دیده‌ای ** بهر من از همدمان ببریده‌ای
 • Ey garip olmuş, tek ve muinsiz kalmış olan Davud, iştiyak ateşi, gönlünden şule vermekte.
 • ای غریب فرد بی مونس شده ** آتش شوق از دلت شعله زده
 • Çalgıcılar, hanendeler, arkadaşlar istersin. O Kadîm Allah dağları senin huzuruna getirir.
 • مطربان خواهی و قوال و ندیم ** کوهها را پیشت آرد آن قدیم
 • Dağlar, sana çalgı çalarlar, şarkı okurlar, zurnacılık ederler. Hepsi de huzurunda yel gibi ses çıkarır, sesine ses verirler.”
 • مطرب و قوال و سرنایی کند ** که به پیشت بادپیمایی کند
 • Dudağı, dişi yokken dağın ses vermesi, feryat etmesi caiz oluyor ya… Bil ki velinin de ağızsız, dudaksız sözleri, feryatları var! 4275
 • تا بدانی ناله چون که را رواست ** بی لب و دندان ولی را ناله‌هاست
 • O her şeyden arınmış mescidin cüzülerinden her an nağmeler çıkar. O nağmelerde her an, velinin can kulağına ulaşır.
 • نغمه‌ی اجزای آن صافی‌جسد ** هر دمی در گوش حسش می‌رسد