English    Türkçe    فارسی   

3
4410-4419

 • Bu yeryüzü, hanımlıklar etmekte, doğurduğu çocukları emzirip yetiştirmektedir. 4410
 • وین زمین کدبانویها می‌کند ** بر ولادات و رضاعش می‌تند
 • Şu halde yerle göğün de aklı var; böylece bil. Çünkü akıllıların işlerini işliyorlar.
 • پس زمین و چرخ را دان هوشمند ** چونک کار هوشمندان می‌کنند
 • Bu iki güzel, birbirlerinden süt emmeseler, birbirlerini sevip koçmasalar nasıl olur da birbirlerinin muradına dolanırlardı?
 • گر نه از هم این دو دلبر می‌مزند ** پس چرا چون جفت در هم می‌خزند
 • Yer olmasa güller, erguvanlar nasıl biter, gökyüzünün suyu, harareti olmasa yerden ne hâsıl olur?
 • بی زمین کی گل بروید و ارغوان ** پس چه زاید ز آب و تاب آسمان
 • Dişinin erkeğe meyli, ikisinin de işi tamamlansın diyedir.
 • بهر آن میلست در ماده به نر ** تا بود تکمیل کار همدگر
 • Bu birlikte âlem baka bulsun diye Allah erkekle kadına da birbirlerine karşı bir meyil verdi. 4415
 • میل اندر مرد و زن حق زان نهاد ** تا بقا یابد جهان زین اتحاد
 • Her cüz’e de, diğer bir cüz’e meyil verdi… İkisinin birleşmesinden bir şey doğar, bir şey vücut bulur.
 • میل هر جزوی به جزوی هم نهد ** ز اتحاد هر دو تولیدی زهد
 • Gece de böylece gündüzle sarmaş dolaş olmuştur. Geceyle gündüz, sureta birbirlerine aykırıdır ama hakikatte birdir.
 • شب چنین با روز اندر اعتناق ** مختلف در صورت اما اتفاق
 • Geceyle gündüz görünüşte birbirine zıttır, düşmandır; fakat her ikisi de bir hakikatin etrafında dönmekte, ağ kurmaktadır.
 • روز و شب ظاهر دو ضد و دشمنند ** لیک هر دو یک حقیقت می‌تنند
 • İşini gücünü başarıp tamamlamak için her biri, canciğer gibi öbürünü ister.
 • هر یکی خواهان دگر را همچو خویش ** از پی تکمیل فعل و کار خویش