English    Türkçe    فارسی   

4
1094-1103

 • Dinleyen uyudu, sözü kısa kes ey hatip... Su üstüne yazı yazmayı bırak gayri!
 • مستمع خفتست کوته کن خطاب ** ای خطیب این نقش کم کن تو بر آب
 • Kalk ey Belkıs, alışveriş pazarı kızıştı... Şu kesatçı hasislerden kaç! 1095
 • خیز بلقیسا که بازاریست تیز ** زین خسیسان کسادافکن گریز
 • Kalk ey Belkıs, ölüm gelip çatmadan şimdi ihtiyarınla kalk!
 • خیز بلقیسا کنون با اختیار ** پیش از آنک مرگ آرد گیر و دار
 • Sonra ölüm, kulağını öyle bir çeker ki hırsız gibi can çekişe sahneye gelir, teslim olursun!
 • بعد از آن گوشت کشد مرگ آنچنان ** که چو دزد آیی به شحنه جان‌کنان
 • Bu eşeklerden ne vakte dek nal çalıp duracaksın? Eğer bir şey çalacaksan bari gel de lâal çal!
 • زین خران تا چند باشی نعل‌دزد ** گر همی دزدی بیا و لعل دزد
 • Kız kardeşlerin ebedîlik mülkünü elde ettiler, sense bu yaslı yurtta kalakaldın!
 • خواهرانت یافته ملک خلود ** تو گرفته ملکت کور و کبود
 • Ne mutlu ona ki bu yurttan sıçradı, çıktı... Çünkü ecel, bu yurdu nihayet yıkar, viran eder! 1100
 • ای خنک آن را کزین ملکت بجست ** که اجل این ملک را ویران‌گرست
 • Kalk, gel ey Belkıs de bir kerecik olsun din padişahlarıyla din sultanlarının yurdunu gör!
 • خیز بلقیسا بیا باری ببین ** ملکت شاهان و سلطانان دین
 • Onlar, görünüşte dostlar arasında nağmelerle deve sürüyorlar ama iç âleminde gül bahçesinde oturmuşlar, zevk u safa ediyorlar.
 • شسته در باطن میان گلستان ** ظاهر آحادی میان دوستان
 • Bahçe, onlar nereye giderse beraber gitmekte... Fakat bu halktan gizli!
 • بوستان با او روان هر جا رود ** لیک آن از خلق پنهان می‌شود