English    Türkçe    فارسی   

4
21-30

 • Hiç kimse gidilecek yolu ay ışığıyla görmedi de güneş doğunca yol meydana çıktı, göründü.
 • بس کس اندر نور مه منهج ندید ** چون برآمد آفتاب آن شد پدید
 • Güneş, alınacak, satılacak şeyleri güzelce gösterdi de bu yüzden pazarlar gündüzleri kuruldu.
 • آفتاب اعواض را کامل نمود ** لاجرم بازارها در روز بود
 • Kalp akçeyle sağlam akçe iyice ayırt edilsin, kimse hileye kapılmasın, aldanmasın diye.
 • تا که قلب و نقد نیک آید پدید ** تا بود از غبن و از حیله بعید
 • Güneşin nuru yeryüzüne adamakıllı vurdu, alışveriş edenler için âlemlere rahmet kesildi.
 • تا که نورش کامل آمد در زمین ** تاجران را رحمة للعالمین
 • Fakat bu, kalpazanların istemedikleri bir şeydir. Onlara pek ağır gelir bu iş... Çünkü güneşin nuru, onların işine kesat verir, kalp akçeleri görünür, fark edilir de geçmez olur? 25
 • لیک بر قلاب مبغوضست و سخت ** زانک ازو شد کاسد او را نقد و رخت
 • Kalp akçe, sarrafın can düşmanıdır... Yoksula köpekten başkası düşman olur mu?
 • پس عدو جان صرافست قلب ** دشمن درویش کی بود غیر کلب
 • Peygamberler, düşmanlarla savaşırlar... Melekler de “Yarabbi, sen koru!” diye dua ederler.
 • انبیا با دشمنان بر می‌تنند ** پس ملایک رب سلم می‌زنند
 • Allah’ın pek nurlu olan bu kandili hırsızların üflemesinden, onların nefesinden uzak tut!
 • کین چراغی را که هست او نور کار ** از پف و دمهای دزدان دور دار
 • Hırsız ve kalpazan, nura düşmandır vesselâm... Ey feryada yetişen Allah, sen feryadımıza yetiş!
 • دزد و قلابست خصم نور بس ** زین دو ای فریادرس فریاد رس
 • Hüsameddin, bu dördüncü deftere nurlar saç! Çünkü güneş de dördüncü kat gökten doğar, âlemi nurlara gark eder. 30
 • روشنی بر دفتر چارم بریز ** کفتاب از چرخ چارم کرد خیز