English    Türkçe    فارسی   

4
895-904

 • O zamanlar gönülsüz ve ruhsuzdun... Bu yüzden düşünceyi de inkâr ediyordun, inkârı da! 895
 • چون در آن دم بی‌دل و بی‌سر بدی ** فکرت و انکار را منکر بدی
 • Cemadken insan olacağını inkâr ederdin, şimdi de haşr olmayı inkâr etmede ayak diredin!
 • از جمادی چونک انکارت برست ** هم ازین انکار حشرت شد درست
 • Sen şuna benzersin: Adam gelir, kapıyı döver de ev sahibi, içerden “Ev sahibi evde yok diye bağırır.
 • پس مثال تو چو آن حلقه‌زنیست ** کز درونش خواجه گوید خواجه نیست
 • Kapıyı döven bu “Ev sahibi evde yok” sözünden anlar ve ev sahibi içerdedir... Halkadan elini çekmez!
 • حلقه‌زن زین نیست دریابد که هست ** پس ز حلقه بر ندارد هیچ دست
 • Senin inkârın da Allah’ın cemad âleminden yüzlerce haşirde bulunduğunu, yüzlerce can yarattığını gösterir, belli eder!
 • پس هم انکارت مبین می‌کند ** کز جماد او حشر صد فن می‌کند
 • Su ve toprağın “Hel etâ”dan inkâr doğurmasına dek, (insanın aslî maddesi bile yokken nihayet sudan, topraktan meni haline gelip duygu ve görgü sahibi olmasına kadar) nice sıfatlar düzüldü, koşuldu! 900
 • چند صنعت رفت ای انکار تا ** آب و گل انکار زاد از هل اتی
 • İşte su ve toprak (yani insan) da (inkârda bulunuyor ama hakikatte) inkâr etmemekte... Yalnız o ev sahibi gibi “o haber veren içerde yok” diye bağırmakta!
 • آب وگل می‌گفت خود انکار نیست ** بانگ می‌زد بی‌خبر که اخبار نیست
 • Bunu yüz türlü açar, anlatırım ama ince sözlerden insanın aklı sürçer... Onun için vazgeçiyorum!
 • من بگویم شرح این از صد طریق ** لیک خاطر لغزد از گفت دقیق
 • Süleyman aleyhisselâm’ın Belkıs’ın tahtını Sebe’den getirtmeye bir çare bulması
 • چاره کردن سلیمان علیه‌السلام در احضار تخت بلقیس از سبا
 • Bir ifrit dedi ki: Sen daha yerinden kalkmadan ben, tahtını getiririm.
 • گفت عفریتی که تختش را به فن ** حاضر آرم تا تو زین مجلس شدن
 • Asaf da “İsm-i âzam kudretiyle ben, bir anda bu tahtı buraya getiririm” dedi.
 • گفت آصف من به اسم اعظمش ** حاضر آرم پیش تو در یک دمش