English    Türkçe    فارسی   

5
1102-1111

 • Duyguya göre ikisi de birbirine benzer. Çünkü göz ve duygunun mezhebi, yanlış görmedir.
 • هست مانندا به صورت پیش حس  ** که غلط‌بینست چشم و کیش حس 
 • Bu, can gözüne görünür, gönle varmak için yorul çabala.
 • هست آن پیدا به پیش چشم دل  ** جهد کن سوی دل آ جهد المقل 
 • Ayağın yoksa yuvarlan da nihayet her azı, her çoğu gör.
 • ور نداری پا بجنبان خویش را  ** تا ببینی هر کم و هر بیش را 
 • Şu beytin manası: Yolcuysan, yoldaysan, sana yol açarlar. Yok olursan sana varlıkla yönelirler.
 • در معنی این بیت «گر راه روی راه برت بگشایند ور نیست شوی بهستیت بگرایند» 
 • Zeliha, her taraftan kapıları kapadı ama Yusuf’ta hiçbir hareket görünmedi. 1105
 • گر زلیخا بست درها هر طرف  ** یافت یوسف هم ز جنبش منصرف 
 • Kilit ve kapı tekrar açıldı, yol göründü. Çünkü Yusuf, Tanrısına dayanmıştı, her yana dönüp dolaşmaktaydı.
 • باز شد قفل و در و شد ره پدید  ** چون توکل کرد یوسف برجهید 
 • Alemde bir yarık görünmemede ama Yusuf gibi hayran bir halde her yana koşup gelmek gerek.
 • گر چه رخنه نیست عالم را پدید  ** خیره یوسف‌وار می‌باید دوید 
 • Ki kilit açılsın, kapı görünsün, mekansızlık size yer olsun.
 • تا گشاید قفل و در پیدا شود  ** سوی بی‌جایی شما را جا شود 
 • Ey sınanan kişi, aleme geldin ama geldiğin yolu hiç görmüyor musun?
 • آمدی اندر جهان ای ممتحن  ** هیچ می‌بینی طریق آمدن 
 • Sen bir yerden, bir yurttan geldin. Geldiğin yolu bilmiyor musun, hayır, değil mi? 1110
 • تو ز جایی آمدی وز موطنی  ** آمدن را راه دانی هیچ نی 
 • Mademki bilmiyorsun, yol yok deme. Bu yolsuz yoldan bize gitmek görünür.
 • گر ندانی تا نگویی راه نیست  ** زین ره بی‌راهه ما را رفتنیست