English    Türkçe    فارسی   

5
1783-1792

 • Seher çağı uykudan uyandı mı o hayır ve şer, ona gelip çatar.
 • چون شود بیدار از خواب او سحر  ** باز آید سوی او آن خیر و شر 
 • Riyazatı huy edinmişse uyandığı zaman yanına o gelir.
 • گر ریاضت داده باشد خوی خویش  ** وقت بیداری همان آید به پیش 
 • Dün, hamlık etmiş, kötülükte, azgınlıkta bulunmuşsa sol yanından verilen defteri, yas mektubuna döner. 1785
 • ور بد او دی خام و زشت و در ضلال  ** چون عزا نامه سیه یابد شمال 
 • Dün, temiz, kötülükten çekingen ve dindar olarak yaşamışsa uyanınca değerli inciyi elde eder.
 • ور بد او دی پاک و با تقوی و دین  ** وقت بیداری برد در ثمین 
 • Bizim uykumuz ve uyanmamız, ölümle mahşere iki tanıktır.
 • هست ما را خواب و بیداری ما  ** بر نشان مرگ و محشر دو گوا 
 • Küçük haşir büyük hasrı gösterir; küçük ölüm, büyük ölümü aydınlatır.
 • حشر اصغر حشر اکبر را نمود  ** مرگ اصغر مرگ اکبر را زدود 
 • Fakat bu defter, hayalidir, gizlidir. Büyük haşirde o defter meydana çıkar.
 • لیک این نامه خیالست و نهان  ** وآن شود در حشر اکبر بس عیان 
 • Bu hayal, burada gizlidir, eseri görünür. Fakat bu hayal, orada suretlere bürünür. 1790
 • این خیال اینجا نهان پیدا اثر  ** زین خیال آنجا برویاند صور 
 • Mühendise bak yere tohum eker gibi gönlüne bir ev yapma hayali kor.
 • در مهندس بین خیال خانه‌ای  ** در دلش چون در زمینی دانه‌ای 
 • O hayal, dışarıda zahir olur, adeta yerden tohum biter gibi.
 • آن خیال از اندرون آید برون  ** چون زمین که زاید از تخم درون