English    Türkçe    فارسی   

5
301-310

 • Alem nimetlerle dolu bir bağ olsa fare ve yılan yine toprak yer.
 • گر جهان باغی از نعمت شود  ** قسم موش و مار هم خاکی بود 
 • Ten ehlinin ruh gıdasını inkar ederek adi yemeğe titremeleri
 • انکار اهل تن غذای روح را و لرزیدن ایشان بر غذای خسیس 
 • İster kış olsun ister bahar, onların gıdası topraktır. Fakat sen varlığın beyisin, nasıl olur da yılan gibi toprak yersin?
 • قسم او خاکست گر دی گر بهار  ** میر کونی خاک چون نوشی چو مار 
 • Tahtanın içindeki kurt, kimin böyle güzel helvası var der.
 • در میان چوب گوید کرم چوب  ** مر کرا باشد چنین حلوای خوب 
 • Bok böceği, bok içinde yaşar ve alemde pislikten başka bir meze bilmez.
 • کرم سرگین در میان آن حدث  ** در جهان نقلی نداند جز خبث 
 • Münacat
 • مناجات 
 • Ey eşi, benzeri olamayan Allah, mademki bu sözü kulağımıza küpe yaptın, ihsanda bulun, bu sözleri bol bol saç! 305
 • ای خدای بی‌نظیر ایثار کن  ** گوش را چون حلقه دادی زین سخن 
 • Kulağımızı tut, bizi o sarhoşların halis şarabını içtikleri meclise çek, oraya götür.
 • گوش ما گیر و بدان مجلس کشان  ** کز رحیقت می‌خورند آن سرخوشان 
 • Madem ki bize bundan bir koku duyurdun, ey din Allahsı o tulumun ağzını kapama.
 • چون به ما بویی رسانیدی ازین  ** سر مبند آن مشک را ای رب دین 
 • Ey kendisine sığınılan Allah, ey kendisinden imdat istenen Rab, esirgeme, ihsan et de erkek, kadın herkes, senin şarabından içsin!
 • از تو نوشند ار ذکورند ار اناث  ** بی‌دریغی در عطا یا مستغاث 
 • Ey duaları duadan önce duyan, muratları istenmeden veren Allah, gönüle her an yüzlerce kapı açarsın.
 • ای دعا ناگفته از تو مستجاب  ** داده دل را هر دمی صد فتح باب 
 • Birkaç harftir yazdın. Taşlar bile o harflerin sevgisiyle eridi muma döndü. 310
 • چند حرفی نقش کردی از رقوم  ** سنگها از عشق آن شد هم‌چو موم