English    Türkçe    فارسی   

5
3107-3116

 • O zaman ne söylersen sözün, şarabin sözü olur. O zaman ne siler, süpürürsen silip süpürdüğün, şarabın silip süpürmesi olur.
 • هرچه گویی گفته‌ی می باشد آن  ** هر چه روبی رفته‌ی می باشد آن 
 • Tanrı kadehinden şarap içen sarhoş, hiç adaletten ve doğrudan başka bir şey yapar mı?
 • کی کند آن مست جز عدل و صواب  ** که ز جام حق کشیدست او شراب 
 • Firavun, imana gelen büyücülerin ellerini, ayaklarını kestireceği vakit Firavun'a yirmi kere dediler ki: Elimizin ayağımızın kesileceğinden pervamız yok.
 • جادوان فرعون را گفتند بیست  ** مست را پروای دست و پای نیست 
 • Bizim elimiz, ayağımız, o tek Tanrı'dır. Zahirî olsa bir gölgeden ibarettir, eksilebilir. 3110
 • دست و پای ما می آن واحدست  ** دست ظاهر سایه است و کاسدست 
 • "Tanrı, neyi dilediyse o oldu" hadîsinin mânası. Yani dilek, onun dileğidir, onun rızasıdır. Onun rızasını arayın. Başkalarının hışmından, başkalarının reddetmesinden gönlünüz daralmasın. Hadîsteki "Kâne oldu" sözü mazidir ama Tanrı işinde geçmiş, gelecek yoktur. Çünkü "Tanrı yanında ne sabah vardır, ne akşam."
 • معنی ما شاء الله کان یعنی خواست خواست او و رضا رضای او جویید از خشم دیگران و رد دیگران دلتنگ مباشید آن کان اگر چه لفظ ماضیست لیکن در فعل خدا ماضی و مستقبل نباشد کی لیس عند الله صباح و لا مساء 
 • Kulun "Tanrı, ne dilediyse o oldu" demesi, o işte tembel ol demek için değildir. gu söz, kalbini sağlam tutup çalışmaya teşviktir.
 • قول بنده ایش شاء الله کان  ** بهر آن نبود که تنبل کن در آن 
 • O hizmette daha fazla gayrette bulun, o işe daha fazla alış ve sarıl demektir.
 • بلک تحریضست بر اخلاص و جد  ** که در آن خدمت فزون شو مستعد 
 • Sana, adamım, ne dilersen dile. İşin iş, dilediğin şey, dilediğin gibi olacak deseler.
 • گر بگویند آنچ می‌خواهی تو راد  ** کار کار تست برحسب مراد 
 • O zaman tembellik etsen de caizdir. Çünkü ne dilersen olup bitecek.
 • آنگهان تنبل کنی جایز بود  ** کانچ خواهی و آنچ گویی آن شود 
 • Fakat "Tanrı, neyi dilediyse o oldu." Hüküm, mutlak ve ebedî olarak onundur derlerse, 3115
 • چون بگویند ایش شاء الله کان  ** حکم حکم اوست مطلق جاودان 
 • Neden o işe yüzlerce adam gibi sarılmaz, kulcasına o işin etrafında dönüp dolaşmazsın?
 • پس چرا صد مرده اندر ورد او  ** بر نگردی بندگانه گرد او