English    Türkçe    فارسی   

5
3291-3300

 • Testiyi görüyorsun ama o şarap,doğru olmayan göze görünmez.
 • کوزه می‌بینی ولیکن آب شراب  ** روی ننماید به چشم ناصواب 
 • Can zevki,ehlinden başkasını bakmaz,hısmından başkasına nişane vermez.
 • قاصرات الطرف باشد ذوق جان  ** جز به خصم خود بنماید نشان 
 • O şarap,ehlinden başkasını görmez.Şu zarf hicapleriyse onu gizliyen çadırlara benzer.
 • قاصرات الطرف آمد آن مدام  ** وین حجاب ظرفها هم‌چون خیام 
 • O deniz,bir çadırdır ki onun içinde kaz yaşar.Fakat kuzgunlar ölürler.
 • هست دریا خیمه‌ای در وی حیات  ** بط را لیکن کلاغان را ممات 
 • Zehir,yılana gıdadır,azıktır.Ondan başkasınaysa yılanın zehiri,derttir,ölümdür. 3295
 • زهر باشد مار را هم قوت و برگ  ** غیر او را زهر او دردست و مرگ 
 • Her nimetin,her mihnetin suresi,bana cennettir,ona cehennem.
 • صورت هر نعمتی و محنتی  ** هست این را دوزخ آن را جنتی 
 • Şu halde gördüğünüz bütün cisimlerle bütün eşyada hem gıda vardır,hem zehir,fakat siz görmezsiniz.
 • پس همه اجسام و اشیا تبصرون  ** واندرو قوتست و سم لاتبصرون 
 • Her cisim,bir kaseye,bir testiye benzer.Onda hem gıda vardır,hem gönül yakıcı bir hassa.
 • هست هر جسمی چو کاسه و کوزه‌ای  ** اندرو هم قوت و هم دلسوزه‌ای 
 • Kase meydandadır,içindeki gıda gizli.O kaseden ne yediğini,yalnız yiyen bilir.
 • کاسه پیدا اندرو پنهان رغد  ** طاعمش داند کزان چه می‌خورد 
 • Yusuf'un sureti,güzel bir kadehti.Babası o kadehten yüzlerce neşe şarabı içerdi. 3300
 • صورت یوسف چو جامی بود خوب  ** زان پدر می‌خورد صد باده‌ی طروب