English    Türkçe    فارسی   

5
419-428

 • Senin de yoksul tabiatın hünerlerle kireçlenmiş, bezenmiştir ama mumdan yapılan nahle benzer; ne yaprağı vardır, ne meyva verir!
 • طبع مسکینت مجصص از هنر  ** هم‌چو نخل موم بی‌برگ و ثمر 
 • Allahnın lütfunu ve kahrını herkes bilir, kahrından kaçar lütfuna yapışır ama ulu Allah kahırları lütuf içinde, lütufları da kahır içinde gizlemiştir. Bu tersine çakılmış nal ve Allah’nın mekridir. Bu suretle işi ayırt edenler ve Allah’nın nurıyle bakıp görenler, hali görenler ve görünüşe aldananlardan ayrılır. Allah “hanginiz daha iyi iş yapacak diye imtihan eder” buyurmuştur.
 • در بیان آنک لطف حق را همه کس داند و قهر حق را همه کس داند و همه از قهر حق گریزانند و به لطف حق در آویزان اما حق تعالی قهرها را در لطف پنهان کرد و لطفها را در قهر پنهان کرد نعل بازگونه و تلبیس و مکرالله بود تا اهل تمیز و ینظر به نور الله از حالی‌بینان و ظاهربینان جدا شوند کی لیبلوکم ایکم احسن عملا 
 • Bir derviş bir dervişe “Allah’yı nasıl gördün, söyle” dedi. 420
 • گفت درویشی به درویشی که تو  ** چون بدیدی حضرت حق را بگو 
 • Derviş dedi: Neliksiz, niteliksiz gördüm. Fakat söze getirebilmek için onu kısa bir örnekle anlatayım.
 • گفت بی‌چون دیدم اما بهر قال  ** بازگویم مختصر آن را مثال 
 • Gördüm ki sol yanında bir ateş, sağ yanında da bir kevser ırmağı vardı.
 • دیدمش سوی چپ او آذری  ** سوی دست راست جوی کوثری 
 • Solunda cihanı yakıp yandıran müthiş bir ateş, sağında güzelim bir ırmak.
 • سوی چپش بس جهان‌سوز آتشی  ** سوی دست راستش جوی خوشی 
 • Bir kısım halk o ateşe el atmış, bir kısım halkta o kevsere ulaşacağından neşeli ve sarhoş.
 • سوی آن آتش گروهی برده دست  ** بهر آن کوثر گروهی شاد و مست 
 • Fakat bu, her kötü kişiyle her bahtı yaver olanı şaşırtacak pek aykırı ve acayip bir oyundu. 425
 • لیک لعب بازگونه بود سخت  ** پیش پای هر شقی و نیکبخت 
 • Kim o ateşe, kıvılcıma atılıyorsa öbür yandaki sudan baş çıkarıyordu.
 • هر که در آتش همی رفت و شرر  ** از میان آب بر می‌کرد سر 
 • Kim suya atılıyorsa derhal kendisini ateş içinde buluyordu.
 • هر که سوی آب می‌رفت از میان  ** او در آتش یافت می‌شد در زمان 
 • Kim sağ yana gidiyor, o güzelim suya dalıyorsa sol taraftaki ateş içinden baş göstermedeydi.
 • هر که سوی راست شد و آب زلال  ** سر ز آتش بر زد از سوی شمال