English    Türkçe    فارسی   

6
1712-1721

 • Ne vaktedek şu cihanın işvesini tadacaksın? Ne aklın düzenin de kaldı, ne canın.
 • تا بکی نوشی تو عشوه‌ی این جهان  ** که نه عقلت ماند بر قانون نه جان 
 • Hor ve zalim bir arkadaş olan şu felek, senin gibi yüz binlerce kişinin yüz suyunu döktü.
 • لاغ این چرخ ندیم کرد و مرد  ** آب روی صد هزاران چون تو برد 
 • Herkesin terzisi olan felek, yüz yaşındaki ham bebeklerin elbiselerini yırtar, diker!
 • می‌درد می‌دوزد این درزی عام  ** جامه‌ی صدسالگان طفل خام 
 • Lâtifesi, bahçelere bir letafet verir ama kış gelince verdiğin şeylerin hepsini yele verir! 1715
 • لاغ او گر باغها را داد داد  ** چون دی آمد داده را بر باد داد 
 • Halbuki ihtiyar oğlancıklar, ihtiyaçları yüzünden onun kutlu, kutsuz devriyle alay etmek, eğlenmek için önüne oturmuşlardır!
 • پیره‌طفلان شسته پیشش بهر کد  ** تا به سعد و نحس او لاغی کند 
 • Terzinin,kendine gel,sus,yoksa bir gülünecek şey daha söylersem kaftanın dar gelir demesi.
 • گفتن درزی ترک را هی خاموش کی اگر مضاحک دگر گویم قبات تنگ آید 
 • Terzi dedi ki: A hadım ağası, vazgeç. Bir lâtife daha söylersem vay haline.
 • گفت درزی ای طواشی بر گذر  ** وای بر تو گر کنم لاغی دگر 
 • Sonra kaftanın dapdaracık olur. Hiç kimse kendi kendine böyle iş işler mi?
 • پس قبایت تنگ آید باز پس  ** این کند با خویشتن خود هیچ کس 
 • Gülüyorsun ama gülmenin yeri mi?Eğer bilseydin güleceğin yerde kan ağlardın.
 • خنده‌ی چه رمزی ار دانستیی  ** تو به جای خنده خون بگرستیی 
 • İşsizlerle masal arayanlar, o Türk’e benzerler, gaddar ve aldatıcı âlem de o terziye benzer. Şehvetler ve kadınlar,bu dünyanın gülünç şey söylemesidir .Ömür, ebedilik kaftanı ve takva elbisesi dikilmek üzere o terzinin önüne verilmiş atlas kumaştır.
 • بیان آنک بی‌کاران و افسانه‌جویان مثل آن ترک‌اند و عالم غرار غدار هم‌چو آن درزی و شهوات و زبان مضاحک گفتن این دنیاست و عمر هم‌چون آن اطلس پیش این درزی جهت قبای بقا و لباس تقوی ساختن 
 • Ömrünün atlasını, ay makasıyla gurur terzisi kesip parça parça ediyor. 1720
 • اطلس عمرت به مقراض شهور  ** برد پاره‌پاره خیاط غرور 
 • Sense yıldızım, hep beni güldürseydi, hep kutlu olsaydı der, bunu istersin.
 • تو تمنا می‌بری که اختر مدام  ** لاغ کردی سعد بودی بر دوام