English    Türkçe    فارسی   

6
1732-1741

 • Kadın kıtlığından oğlancılığa düşüyorsunuz da yapan da dünyaya rezil rüsva oluyor, yaptıran da!
 • در لواطه می‌فتید از قحط زن  ** فاعل و مفعول رسوای زمن 
 • Zamanın hâdiselerine bakma. Feleğin acılıklarını, hazım olunmaz şeylerini görme.
 • تو مبین این واقعات روزگار  ** کز فلک می‌گردد اینجا ناگوار 
 • Rızkın, geçimin darlığına, şu kıtlığına, korkuya, titreyişe bakma.
 • تو مبین تحشیر روزی و معاش  ** تو مبین این قحط و خوف و ارتعاش 
 • Şuna bak sen: Bu kadar acılıklarıyla beraber yine de onun için ölüyor, ondan bir türlü kendinizi çekemiyorsunuz. 1735
 • بین که با این جمله تلخیهای او  ** مرده‌ی اویید و ناپروای او 
 • Acı imtihanı bir rahmet bil, Belh ve Merv ülkelerine sahip olmayı bir gazap say.
 • رحمتی دان امتحان تلخ را  ** نقمتی دان ملک مرو و بلخ را 
 • O İbrahim, telef olmaktan çekinmedi, ateşe atıldı, fakat yanmadı, bu İbrahim, şereften saltanattan kaçtı, kendisini ateşe attı.
 • آن براهیم از تلف نگریخت و ماند  ** این براهیم از شرف بگریخت و راند 
 • Şaşılacak şey. Ateş onu yakmadı, bunu yaktı. İstek yolunda böyle tersine nallar vardır işte!
 • آن نسوزد وین بسوزد ای عجب  ** نعل معکوس است در راه طلب 
 • Sofinin tekrar sual sorması
 • باز مکرر کردن صوفی سال را 
 • Sofi dedi ki: Yardımı dilenen Allah, kârımızı ziyansız etmeye kadirdir.
 • گفت صوفی قادرست آن مستعان  ** که کند سودای ما را بی زیان 
 • Ateşi gül ve ağaç haline getiren, bunu da zararsız bir hale getirebilir. 1740
 • آنک آتش را کند ورد و شجر  ** هم تواند کرد این را بی‌ضرر 
 • Dikenden gül çıkaran şu kışı da bahar edebilir.
 • آنک گل آرد برون از عین خار  ** هم تواند کرد این دی را بهار