English    Türkçe    فارسی   

6
4237-4246

 • İşte müminlerin, iyiden, kötüden bir murada hemencecik nail olamamaları iyice bil ki bu yüzdendir.
 • بی‌مرادی مومنان از نیک و بد  ** تو یقین می‌دان که بهر این بود 
 • Rüyasında “Mısır’da define var” dedikleri adamın Tanrı tapısında yoksulluktan sızıldanması
 • رجوع کردن به قصه‌ی آن شخص کی به او گنج نشان دادند به مصر و بیان تضرع او از درویشی به حضرت حق 
 • Mirasyedi, mirası yiyip bitirdi. Yoksullaştı, yarabbi demeye, ağlayıp sızlanmaya başladı.
 • مرد میراثی چو خورد و شد فقیر  ** آمد اندر یا رب و گریه و نفیر 
 • Zaten rahmetler saçan bu kapıyı kim dövdü de Tanrı icabet etmedi; bu kapı açılıp ona yüzlerce bahar saçılmıştı?
 • خود کی کوبد این در رحمت‌نثار  ** که نیابد در اجابت صد بهار 
 • Rüya gördü bir hatif ona dedi ki: Sen, Mısır’da zengin olacaksın. 4240
 • خواب دید او هاتفی گفت او شنید  ** که غنای تو به مصر آید پدید 
 • Yürü Mısır’a git. İşin orada düzelecek. Tanrı niyazını kabul etti. O ricaları kabul eden Tanrıdır.
 • رو به مصر آنجا شود کار تو راست  ** کرد کدیت را قبول او مرتجاست 
 • Falan yerde büyük bir define var. onun için ta Mısır’a kadar gitmen gerek.
 • در فلان موضع یکی گنجی است زفت  ** در پی آن بایدت تا مصر رفت 
 • Ey köhne adam durmadan hemencecik Bağdat’tan kalk, Mısır’a şeker kamışlığına kadar git!
 • بی‌درنگی هین ز بغداد ای نژند  ** رو به سوی مصر و منبت‌گاه قند 
 • Adam, Bağdat’tan kalkıp ta Mısır’a kadar gitti. Mısır’ı görünce sırtı kaşındı.
 • چون ز بغداد آمد او تا سوی مصر  ** گرم شد پشتش چو دید او روی مصر 
 • Sıkıntısını gidermek için hatifin vadine ümitlenerek Mısır’a gitti. 4245
 • بر امید وعده‌ی هاتف که گنج  ** یابد اندر مصر بهر دفع رنج 
 • Hatif, falan mahallede falan yerde gömülü pek nadir, pek değerli bir define var demişti.
 • در فلان کوی و فلان موضع دفین  ** هست گنجی سخت نادر بس گزین