English    Türkçe    فارسی   

6
4583-4592

 • Ey cana bucak olan beden, yeter artık! Deniz, bir matraya ne kadar sığabilir ki?
 • ای تن گشته وثاق جان بسست  ** چند تاند بحر درمشکی نشست 
 • Ey insandaki binlerce Cebrail! Ey âdi bir kalıpta gizli Mesih'ler!
 • ای هزاران جبرئیل اندر بشر  ** ای مسیحان نهان در جوف خر 
 • Ey kilisede gizli binlerce Kabe! Ey ifriti, iblisi yanıltan, yanlışlara sevkeden! 4585
 • ای هزاران کعبه پنهان در کنیس  ** ای غلط‌انداز عفریت و بلیس 
 • Sen mekân ilinde mekânsızlık secdegâhısın. İblislerin dükkânı senin yüzünden yıkılmıştır.
 • سجده‌گاه لامکانی در مکان  ** مر بلیسان را ز تو ویران دکان 
 • Şeytan, neden ben bu toprağı tapı kılayım? Neden bir surete din adını takayım? dedi.
 • که چرا من خدمت این طین کنم  ** صورتی را نم لقب چون دین کنم 
 • Halbuki bu suret değildir, gözünü iyice ov da bak. Bak da ululuk nurunun kalkınmasını gör!
 • نیست صورت چشم را نیکو به مال  ** تا ببینی شعشعه‌ی نور جلال 
 • Şehzadenin, padişah tapısında kalması
 • باز آمدن به شرح قصه‌ی شاه‌زاده و ملازمت او در حضرت شاه 
 • Şehzade, padişahın huzurunda buna hayran oldu. Yedi göğü de bir avuç toprakta gördü.
 • شاه‌زاده پیش شه حیران این  ** هفت گردون دیده در یک مشت طین 
 • Hiçbir bahiste ağız açmanın imkânı yoktu. Fakat, can, canla bir an bile konuşmadan kalmıyordu. 4590
 • هیچ ممکن نه ببحثی لب گشود  ** لیک جان با جان دمی خامش نبود 
 • Hatırına pek gizli olarak şöyle bir şey geldi: Bunlar, hep mâna işi peki, suret nedir?
 • آمده در خاطرش کین بس خفیست  ** این همه معنیست پس صورت ز چیست 
 • Bu suret, öyle bir suret ki seni suretten usandırır. Bu öyle bir uyuyandır ki her uyuyanı uyandırır.
 • صورتی از صورتت بیزار کن  ** خفته‌ای هر خفته را بیدار کن