English    Türkçe    فارسی   

6
477-486

 • Onun hilesini Allah’dan da başka kimse bilmez.Allah’ya kaç da o alçaktan kurtul!
 • کس نداند مکر او الا خدا  ** در خدا بگریز و وا ره زان دغا 
 • Mustafa aleyhisselâm “İslâmda rahiplik yoktur” buyurmuştur . Bu esasa göre kuşun , avcıyla konuşup,görüşmesi
 • مناظره‌ی مرغ با صیاد در ترهب و در معنی ترهبی کی مصطفی علیه‌السلام نهی کرد از آن امت خود را کی لا رهبانیة فی الاسلام 
 • Kuş dedi ki: Azizim, halvette oturma. Ahmed’in dininde rahiplik iyi değildir.
 • مرغ گفتش خواجه در خلوت مه‌ایست  ** دین احمد را ترهب نیک نیست 
 • Peygamber, rahipliği nehyetti. Sen, nasıl oldu da böyle bid’ate kapıldın.
 • از ترهب نهی کردست آن رسول  ** بدعتی چون در گرفتی ای فضول 
 • Cuma namazını kılmak, namazı cemaatle eda etmek, halka iyilik yapmalarını, Allah buyruklarını tutmalarını emretmek, kötülükte bulunmaktan çekinmek lâzım. 480
 • جمعه شرطست و جماعت در نماز  ** امر معروف و ز منکر احتراز 
 • Kötü huyluların zahmetlerini çekip sabretmek, bulut gibi halka menfaatli olmak gerek.
 • رنج بدخویان کشیدن زیر صبر  ** منفعت دادن به خلقان هم‌چو ابر 
 • “İnsanların hayırlısı halka faydalı olanıdır” babacığım. Taş değilsen taşla toprakla işin ne?
 • خیر ناس آن ینفع الناس ای پدر  ** گر نه سنگی چه حریفی با مدر 
 • Acınmış, Allah rahmetine erişmiş ümmetin arasında ol. Ahmed’in sünnetini bırakma, ona mahkûm et kendini.
 • در میان امت مرحوم باش  ** سنت احمد مهل محکوم باشد 
 • Adam dedi ki: Aklı tam olmayan, akıllı kişinin yanında taşa kerpice benzer.
 • گفت عقل هر که را نبود رسوخ  ** پیش عاقل او چو سنگست و کلوخ 
 • Ekmek isteğine düşen, eşekten farksızdır. Onunla konuşup görüşmek rahipliğin ta kendisidir. 485
 • چون حمارست آنک نانش امنیتست  ** صحبت او عین رهبانیتست 
 • Çünkü Haktan başka ne varsa hepsi mahvolur gider. Her gelecek, bir müddet sonra gelir, olacak olur.
 • زانک غیر حق همه گردد رفات  ** کل آت بعد حین فهو آت