English    Türkçe    فارسی   

1
3375-3424

 • Sağır; şükür, böyle bir zamanda hal hatır sorup komşuluk hakkını gözettim diye sevinerek dışarı çıktı. 3375
 • کر برون آمد بگفت او شادمان ** شکر کش کردم مراعات این زمان‌‌
 • Hasta ise “Bu, bizim canımıza düşmanmış, onun cefa madeni olduğunu bilmiyormuşuz” diyordu.
 • گفت رنجور این عدوی جان ماست ** ما ندانستیم کاو کان جفاست‌‌
 • Hatırına yüz türlü kötü şeyler geliyor, ona türlü ,türlü haber göndermeyi kuruyordu.
 • خاطر رنجور جویان صد سقط ** تا که پیغامش کند از هر نمط
 • Kötü bir yemek yiyenin o yemeği kusuncaya kadar gönlü bulanır.
 • چون کسی کاو خورده باشد آش بد ** می‌‌بشوراند دلش تا قی کند
 • İşte hiddeti yenmek budur; onu kusma ki karşılık tatlı sözler duyasın.
 • کظم غیظ این است آن را قی مکن ** تا بیابی در جزا شیرین سخن‌‌
 • Sabrı olmadığı için hasta kıvranmakta, “ nerede bu kötü sözlü köpek ki. 3380
 • چون نبودش صبر می‌‌پیچید او ** کاین سگ زن روسپی حیز کو
 • Söylediklerinin hepsine karşılık vereyim. O zaman tamamı ile hastaydım, aslan gibi olan aklım uyumuştu, hatırıma bir şey gelmedi.
 • تا بریزم بر وی آن چه گفته بود ** کان زمان شیر ضمیرم خفته بود
 • Hal hatır sorma, gönül almak ve teselli etmek içindir. Halbuki bu, hatır sorma değil, düşmanlık!
 • چون عیادت بهر دل آرامی است ** این عیادت نیست دشمن کامی است‌‌
 • Düşmanını zayıf ve bitkin bir halde görüp memnun olmak istemiş” diyordu.
 • تا ببیند دشمن خود را نزار ** تا بگیرد خاطر زشتش قرار
 • Nice ibadetten vazgeçmiş, kulluktan çıkmış kişilerin gönüllerinde Tanrı’nın rızasını almak, sevaba nail olmak vardır, bunu umarlar.
 • بس کسان کایشان ز طاعت گمره‌‌اند ** دل به رضوان و ثواب آن دهند
 • Halbuki bu, esasen gizli bir günahtır. Nice bulanık şeyler vardır ki sen, onları sâf ve berrak sanırsın. 3385
 • خود حقیقت معصیت باشد خفی ** بس کدر کان را تو پنداری صفی‌‌
 • O sağır gibi...Sağır, iyilik yaptım sanmıştı, halbuki aksi zuhur etti.
 • همچو آن کر که همی‌‌پنداشته ست ** کو نکویی کرد و آن بر عکس جست‌‌
 • O, bir hastaya iyilikte bulundum hatırını ele aldım, komşuluk hakkını ele getirdim diye rahatça oturmuştu.
 • او نشسته خوش که خدمت کرده‌‌ام ** حق همسایه به جا آورده‌‌ام‌‌
 • Halbuki hastanın gönlünde bir ateş alevlenmiş, kendisini de yakmıştı.
 • بهر خود او آتشی افروخته ست ** در دل رنجور و خود را سوخته ست‌‌
 • Yaktığınız ateşlerden korkun. Siz, onu günahlarınızla çoğalttınız, günahınız yüzünden alevdesiniz.
 • فاتقوا النار التی أوقدتم ** إنکم فی المعصیة ازددتم‌‌
 • Peygamber bir riyakâra namaz kıldığı halde “ Ey yiğit kalk, namaz kıl, çünkü senin kıldığın namaz değil” dedi. 3390
 • گفت پیغمبر به یک صاحب ریا ** صل إنک لم تصل یا فتی‌‌
 • Bu korkular yüzünden her namazda “ ihdinassırâtal müstakîme- sen bizi doğru yola hidayet et” denir.
 • از برای چاره‌‌ی این خوفها ** آمد اندر هر نمازی اهدنا
 • Yani “ Ey Tanrı! Bu namazımı yolunu azıtmışların, riyakârların namazıyla karıştırma.”
 • کاین نمازم را میامیز ای خدا ** با نماز ضالین و اهل ریا
 • O sağır adamın seçtiği kıyas yüzünden on yıllık konuşma hiç olup gitti.
 • از قیاسی که بکرد آن کر گزین ** صحبت ده ساله باطل شد بدین‌‌
 • Ulu kişi, hele bu kıyas, tavsif edilemeyecek vahiyde aşağılık duygusunun kıyası olursa...
 • خاصه ای خواجه قیاس حس دون ** اندر آن وحیی که هست از حد فزون‌‌
 • Senin duygu kulağın harfleri anlayabilirse de bil ki gaybı duyan kulağın sağırdır. 3395
 • گوش حس تو به حرف ار در خور است ** دان که گوش غیب گیر تو کر است‌‌
 • Nas karşısında ilk olarak kıyası ileri süren İblis’ti
 • اول کسی که در مقابله‌‌ی نص قیاس آورد ابلیس بود
 • Tanrı nurlarına karşı bu kıyasçıkları ileri süren ilk kişi, İblisti.
 • اول آن کس کاین قیاسکها نمود ** پیش انوار خدا ابلیس بود
 • Dedi ki: “ Şüphe yok, ateş topraktan daha iyidir. Ben ateşten yaratıldım Âdem kapkara topraktan.
 • گفت نار از خاک بی‌‌شک بهتر است ** من ز نار و او ز خاک اکدر است‌‌
 • Şu halde fer’i, asla nispetle mukayese edelim: O zulmettendir, biz aydın nurdan.”
 • پس قیاس فرع بر اصلش کنیم ** او ز ظلمت ما ز نور روشنیم‌‌
 • Tanrı “ Hayır, soy sop yok. Zâhitlik ve şüpheli şeylerden çekinmek, faziletin mihrabıdır.
 • گفت حق نی بل که لا انساب شد ** زهد و تقوی فضل را محراب شد
 • Bu, fâni dünyanın mirası değildir ki soy sop yüzünden onu elde edesin. Bu can mirasıdır. 3400
 • این نه میراث جهان فانی است ** که به انسابش بیابی جانی است‌‌
 • Hattâ Peygamberlerin mirası. Bunun vârisi şüpheli şeylerden sakınan müminlerin canıdır.
 • بلکه این میراثهای انبیاست ** وارث این جانهای اتقیاست‌‌
 • O Ebucehl’in oğlu, açıkça müslüman oldu; şu Nuh Peygamberin oğlu yolunu yanılanlardan.
 • پور آن بو جهل شد مومن عیان ** پور آن نوح نبی از گمرهان‌‌
 • Topraktan yaratılan, ay gibi nurlandı. Ateşten yaratılan sen, yüzü kara oldun, defol!” dedi.
 • زاده‌‌ی خاکی منور شد چو ماه ** زاده‌‌ی آتش تویی رو رو سیاه‌‌
 • Bu kıyaslar, bu araştırmalar; bulutlu günde, yahut geceleyin kıbleyi bulmak içindir.
 • این قیاسات و تحری روز ابر ** یا به شب مر قبله را کرده ست حبر
 • Fakat güneş doğmuş, Kâbe de karşıdayken bu kıyası, bu araştırmayı bırak, arama! 3405
 • لیک با خورشید و کعبه پیش رو ** این قیاس و این تحری را مجو
 • Kıyas yüzünden Kâbe’yi görmezlikten gelme, ondan yüz çevirme. Doğruyu Tanrı daha iyi bilir.
 • کعبه نادیده مکن رو زو متاب ** از قیاس الله أعلم بالصواب‌‌
 • Tanrı kuşundan bir ötüş duyunca ders beller gibi yalnız zâhirini beller, hatırında tutarsın.
 • چون صفیری بشنوی از مرغ حق ** ظاهرش را یاد گیری چون سبق‌‌
 • Sonra da kendinden kıyaslar yapar, hayalin ta kendisini hakikat sanırsın.
 • وانگهی از خود قیاساتی کنی ** مر خیال محض را ذاتی کنی‌‌
 • Abdâllerin ıstılahları vardır ki sözlerin, onlardan haberi yok.
 • اصطلاحاتی است مر ابدال را ** که نباشد ز آن خبر اقوال را
 • Sen, kuş dilini, yalnız ses bakımından öğrendin; yüzlerce kıyas ve hevesler ateşledin. 3410
 • منطق الطیری به صوت آموختی ** صد قیاس و صد هوس افروختی‌‌
 • Fakat o hastanın incindiği gibi senden de gönüller incindi, kederlendi. Halbuki sağır, kendi zannına kapılıp, isabet ettiğini sanıp sevincinden sarhoş oldu.
 • همچو آن رنجور دلها از تو خست ** کر به پندار اصابت گشته مست‌‌
 • O Vahiy Kâtibi de kuşun sesini duyup kendini de o kuşla eşit sandı.
 • کاتب آن وحی ز آن آواز مرغ ** برده ظنی کاو بود همباز مرغ‌‌
 • Fakat kuş, bir kanat vurup onu kör etti işte... Onu ölümün ve elemin ta dibine kadar götürdü.
 • مرغ پری زد مر او را کور کرد ** نک فرو بردش به قعر مرگ و درد
 • Kendinize gelin, sizde bir akis, yahut zan yüzünden göklerdeki duraklarınızdan düşmeyesiniz.
 • هین به عکسی یا به ظنی هم شما ** در میفتید از مقامات سما
 • Hârût’la Mârût’sanız da, “ Biz sana saf saf ibadet ediyoruz” damının üstünde herkesten ileriyseniz de. 3415
 • گر چه هاروتید و ماروت و فزون ** از همه بر بام نحن الصافون‌‌
 • Kötülerin kötülüklerine acıyın. Benliğin kendini görüp beğenmenin etrafında dolaşmayın.
 • بر بدیهای بدان رحمت کنید ** بر منی و خویش بینی کم تنید
 • Kendinize gelin. Tanrı gayreti, pusudan çıkmayı görsün; baş aşağı yerin dibine gidersiniz.
 • هین مبادا غیرت آید از کمین ** سر نگون افتید در قعر زمین‌‌
 • İkisi de dediler ki: “ Tanrı, ferman senin,senin ihsanın, senin koruman olmazsa nerede bir ihsan, nerede bir koruyan?”
 • هر دو گفتند ای خدا فرمان تراست ** بی‌‌امان تو امانی خود کجاست‌‌
 • Hem bunu söylemekte, hem de yeryüzüne inip hükmetmek için yürekleri oynamaktaydı. “ Bizden kötülük gelir mi? Biz ne güzel kullarız!” diyorlardı.
 • این همی‌‌گفتند و دلشان می‌‌طپید ** بد کجا آید ز ما نعم العبید
 • Bunların bu gurur ve istekleri, kendilerini rahat bırakmadı: nihayet bunları kendilerini beğenmiş bir hale soktu. 3420
 • خار خار دو فرشته هم نهشت ** تا که تخم خویش بینی را نکشت‌‌
 • “Ey toprağa, suya, yere, ateşe mensup insanlar, ey ruhanilerin temizliğinden haberi olmayanlar.
 • پس همی‌‌گفتند کای ارکانیان ** بی‌‌خبر از پاکی روحانیان‌‌
 • Biz şu gökyüzünün üstünde perdeler dokuyor, yeryüzüne inip şadırvanlar kuruyoruz.
 • ما بر این گردون تتقها می‌‌تنیم ** بر زمین آییم و شادروان زنیم‌‌
 • Adalet yapar, ibadet eder; her gece yine göklere uçar gideriz.
 • عدل توزیم و عبادت آوریم ** باز هر شب سوی گردون بر پریم‌‌
 • Bu suretle de şu devrin şaşılacak büyükleri olur, yeryüzüne adalet ve emniyeti yayarız” diyorlardı.
 • تا شویم اعجوبه‌‌ی دور زمان ** تا نهیم اندر زمین امن و امان‌‌