English    Türkçe    فارسی   

1
3487-3536

 • O suret göğe, arşa, ferşe, denizlere, ta en yüce gökten, denizin dibindeki balığa kadar hiçbir şeye sığmaz.
 • گر چه آن صورت نگنجد در فلک ** نه به عرش و فرش و دریا و سمک‌‌
 • Çünkü bütün bunların hududu, sayısı vardır. Halbuki gönül aynasının hududu yoktur.
 • ز آن که محدود است و معدود است آن ** آینه‌‌ی دل را نباشد حد بدان‌‌
 • Burada akıl, ya susar, yahut şaşırıp kalır. Sebebi de şu : Gönül mü Tanrı’dır, Tanrı mı gönül?
 • عقل اینجا ساکت آمد یا مضل ** ز آنکه دل با اوست یا خود اوست دل‌‌
 • Hem sayılı hem sayısız olan (hem kesrete dalan, hem vahdeti bulan) gönülden başka bir nakşın aksi geçip gider, ebedî değildir. 3490
 • عکس هر نقشی نتابد تا ابد ** جز ز دل هم با عدد هم بی‌‌عدد
 • Fakat ezelden ebede kadar zuhur ede gelen her yeni nakış, gönle akseder, orada perdesiz, apaçık surette tecilli eder.
 • تا ابد هر نقش نو کاید بر او ** می‌‌نماید بی‌‌حجابی اندر او
 • Gönüllerini cilâlamış olanlar; renkten, kokudan kurtulmuşlardır. Her nefeste zahmetsizce bir güzellik görürler.
 • اهل صیقل رسته‌‌اند از بوی و رنگ ** هر دمی بینند خوبی بی‌‌درنگ‌‌
 • Onlar, ilmin kabuğundaki nakşı bırakmışlar, Aynel yakîn bayrağını kaldırmışlardır.
 • نقش و قشر علم را بگذاشتند ** رایت عین الیقین افراشتند
 • Düşünceyi bırakmışlar, âşinalık denizini bulmuşlar, bilişikte yok olmuşlardır.
 • رفت فکر و روشنایی یافتند ** نحر و بحر آشنایی یافتند
 • Herkes ölümden ürker, korkar. Bu kavimse ona bıyık altından gülmektedir. 3495
 • مرگ کاین جمله از او در وحشت‌‌اند ** می‌‌کنند این قوم بر وی ریشخند
 • Kimse onların gönlüne galip gelmez. Sedefe zarar gelir, inciye değil.
 • کس نیابد بر دل ایشان ظفر ** بر صدف آید ضرر نی بر گهر
 • Onlar fıkhı ve nahvı terk etmişlerdir ama mahvolmayı ve yokluğu ihtiyar etmişlerdir.
 • گر چه نحو و فقه را بگذاشتند ** لیک محو و فقر را برداشتند
 • Sekiz cennetin nakışları parladıkça onların gönül levhine vurur, orada tecelli eder.
 • تا نقوش هشت جنت تافته ست ** لوح دلشان را پذیرا یافته ست‌‌
 • Tanrı’nın doğruluk makamında oturanların, orasını yurt edinenlerin derecesi; arştan da yücedir, kürsüden de, boşluktan da!
 • برترند از عرش و کرسی و خلا ** ساکنان مقعد صدق خدا
 • Peygamber Aleyhisselâm’ın, Zeyd’e “Bugün nasılsın, nasıl kalktın?” diye sorması, onun da “Mümin olarak ey Tanrı elçisi diye cevap vermesi
 • پرسیدن پیغامبر علیه السلام مر زید را امروز چونی و چون برخاستی و جواب گفتن او که اصبحت مومنا یا رسول الله‌‌
 • Peygamber bir sabah Zeyd’e “ Ey temiz ve sâf arkadaş, sabahı nasıl ettin? Diye sordu. 3500
 • گفت پیغمبر صباحی زید را ** کیف اصبحت ای رفیق با صفا
 • Zeyd: “ Mümin bir kul olarak” deyince “ İman bağın yeşermiş, çiçekler açmışsa nişanesi nerede?” dedi.
 • گفت عبدا مومنا باز اوش گفت ** کو نشان از باغ ایمان گر شگفت‌‌
 • Zeyd dedi ki: “ Gündüzleri susuz geçirdim, geceleri aşktan, yanıp yakılmadan uyumadım.
 • گفت تشنه بوده‌‌ام من روزها ** شب نخفته ستم ز عشق و سوزها
 • Mızrak kalkandan nasıl geçerse ben de gündüzlerden, gecelerden öyle geçtim. (onlar beni tutamadıkları gibi onlardan bana bir şey de bulaşmadı.)
 • تا ز روز و شب گذر کردم چنان ** که از اسپر بگذرد نوک سنان‌‌
 • Ondan dolayı bence bütün şeraitler, bütün dinler birdir. Bence yüz binlerce yılla bir saat aynı.
 • که از آن سو جمله‌‌ی ملت یکی ست ** صد هزاران سال و یک ساعت یکی ست‌‌
 • Ezelle ebed birleşti. Fakat akıl, kabiliyetsizliğinden buraya yol bulamaz.” 3505
 • هست ازل را و ابد را اتحاد ** عقل را ره نیست آن سو ز افتقاد
 • Peygamber “Peki, o yoldan, bu diyarın anlayışınca, bu diyar akıllılarının harcına getirdiğin bir hediye var mı, nerede? Çıkar bakalım!” dedi.
 • گفت از این ره کو رهاوردی بیار ** در خور فهم و عقول این دیار
 • Zeyd dedi ki: “ halk, gökyüzünü nasıl görürse ben de arşı, arştakilerle beraber öyle görüyorum.
 • گفت خلقان چون ببینند آسمان ** من ببینم عرش را با عرشیان‌‌
 • Benim önümde sekiz cennetle yedi cehennem, şaman önündeki put gibi apaçık ve meydanda.
 • هشت جنت هفت دوزخ پیش من ** هست پیدا همچو بت پیش شمن‌‌
 • Halkı, değirmende buğdayı arpadan fark edercesine teker, teker tanıyorum.
 • یک به یک وامی‌‌شناسم خلق را ** همچو گندم من ز جو در آسیا
 • Cennetlik kim, yabancı nerede? Bence yılan ve balık gibi apaşikâr. 3510
 • که بهشتی کیست و بیگانه کی است ** پیش من پیدا چو مار و ماهی است‌‌
 • “ Kıyamet günü, bazı yüzler ak olur, bazıları kara...” Sırrı, şimdiden meydana çıktı. Bu halkın bir kısmının yüzü ak, bir kısmının kara.”
 • این زمان پیدا شده بر این گروه ** یوم تبیض و تسود وجوه‌‌
 • Hakikatte bazı ruhlar, bundan önce de ( dünyaya gelmeden de) ayıplıydı. Fakat ana rahminde olduğu için hali, halka gizliydi.
 • پیش از این هر چند جان پر عیب بود ** در رحم بود و ز خلقان غیب بود
 • Şakî, ana karnında şakî olur (fakat bilinmez) Cisim âlemindeyse cisimdeki hallerden, ruhun halleri de anlaşılır.
 • الشقی من شقی فی بطن الام ** من سمات الجسم یعرف حالهم‌‌
 • Vücut da ana gibi can çocuğuna gebedir. Ölüm, doğmak derdi ve kıyamettir.
 • تن چو مادر طفل جان را حامله ** مرگ درد زادن است و زلزله‌‌
 • Bu dünyada geçmiş canların hepsi, “ O ferahlı can acaba nasıl doğacak?” diye beklemektedirler. 3515
 • جمله جانهای گذشته منتظر ** تا چگونه زاید آن جان بطر
 • Zenciler, o mutlaka bizdendir derler. Beyazlar da, imkânı yok... O çok güzel olacak, derler.
 • زنگیان گویند خود از ماست او ** رومیان گویند بس زیباست او
 • Vücudun canı, ahiret âlemine doğunca artık beyaz, kara ihtilafı kalmaz.
 • چون بزاید در جهان جان و جود ** پس نماند اختلاف بیض و سود
 • Kara ise Zenciler alıp götürürler, beyazsa kendi cinslerinden olan bu çocuğu, beyazlar alıp götürürler.
 • گر بود زنگی برندش زنگیان ** روم را رومی برد هم از میان‌‌
 • Fakat doğmadıkça anlamak, âlemdeki müşkül işlerdendir. Çünkü henüz doğmamış çocuğun nasıl olduğunu bilen azdır.
 • تا نزاد او مشکلات عالم است ** آن که نازاده شناسد او کم است‌‌
 • Bunu anlayan kişi, ancak Tanrı nuruyla bakıp gören kişidir. Böyle olan zat, bâtına da nüfuz edebilir. 3520
 • او مگر ینظر بنور الله بود ** کاندرون پوست او را ره بود
 • Nutfenin aslı beyaz renkli ve hoştur. Fakat beyaz kişinin canının aksi;
 • اصل آب نطفه اسپید است و خوش ** لیک عکس جان رومی و حبش‌‌
 • Nutfeye renk verir, onu en güzel şekle sokar; kara kişinin canının aksi de bir kısım halkı, en aşağılık bir renge, en bayağı bir şekle sürer, götürür.
 • می‌‌دهد رنگ احسن التقویم را ** تا به اسفل می‌‌برد این نیم را
 • Bu söze nihayet yoktur. Sen yine atını sür de biz kervandan geri kalmayalım.
 • این سخن پایان ندارد باز ران ** تا نمانیم از قطار کاروان‌‌
 • Bir gün her zümrenin önünde, saman çöpü müsün , dağ mı. Hindu musun, Türk mü? Meydana çıkar.
 • یوم تبیض و تسود وجوه ** ترک و هندو شهره گردد ز آن گروه‌‌
 • Hindu ile Türk, ana karnında belli olmaz. Fakat doğunca zayıf mı kuvvetli mi... herkes görür anlar. 3525
 • در رحم پیدا نباشد هند و ترک ** چون که زاید بیندش زار و سترگ‌‌
 • Zeyd “ Ben halkı, kadın, erkek... Herkesi, kıyamet günündeymiş gibi apaçık görüyorum.
 • جمله را چون روز رستاخیز من ** فاش می‌‌بینم عیان از مرد و زن‌‌
 • Hemen şimdicik söyleyeyim mi? Yoksa kapayayım mı?” dedi. Mustafa, dudağını ısırarak sus demek istedi.
 • هین بگویم یا فرو بندم نفس ** لب گزیدش مصطفی یعنی که بس‌‌
 • Zeyd dedi ki: “Ey Tanrı Peygamberi, haşir sırrını söyleyeyim de bugün dünyada kıyameti koparayım mı?
 • یا رسول الله بگویم سر حشر ** در جهان پیدا کنم امروز نشر
 • Müsaade et bana, perdeleri yırtayım da aslım, mahiyetim güneş gibi parlasın;
 • هل مرا تا پرده‌‌ها را بر درم ** تا چو خورشیدی بتابد گوهرم‌‌
 • Güneş benim nurumdan tutulsun... Hurma ağacı (gibi meyveliler) ile söğüt ağacını (gibi meyvesizleri) göstereyim. 3530
 • تا کسوف آید ز من خورشید را ** تا نمایم نخل را و بید را
 • Kıyamet sırrını açayım, halis altın para ile ayarı bozuk parayı izhar edeyim.
 • وا نمایم راز رستاخیز را ** نقد را و نقد قلب آمیز را
 • Elleri kesik Eshab-ı Simal-ı küfür rengiyle al rengi...
 • دستها ببریده اصحاب شمال ** وانمایم رنگ کفر و رنگ آل‌‌
 • Tutulmayan, gidilmeyen ayın ziyasında yedi nifak deliğini...
 • واگشایم هفت سوراخ نفاق ** در ضیای ماه بی‌‌خسف و محاق‌‌
 • Şakîlerin pırtıl elbiselerini göstereyim. Peygamberlerin davullarını, nöbetlerini duyurayım.
 • وانمایم من پلاس اشقیا ** بشنوانم طبل و کوس انبیا
 • Cehennemi, cennetleri, ikisinin arasındaki A’raf’ı apaçık olarak kâfirlerin gözlerinin önlerine getireyim. 3535
 • دوزخ و جنات و برزخ در میان ** پیش چشم کافران آرم عیان‌‌
 • Kevser Havuzunun çoşmakta olduğunu... suyunun, cennetliklerin yüzlerine vurmakta. “İç, İç!” diye seslenmekte ve bu sesin de kulaklarına gelmekte bulunduğunu...
 • وانمایم حوض کوثر را به جوش ** کآب بر روشان زند بانگش به گوش‌‌