English    Türkçe    فارسی   

1
627-676

 • Şu halde bu yakinen anlaşıldı ki hastalık sana akıllılık, bahşediyor.
 • پس یقین گشت این که بیماری ترا ** می‌‌ببخشد هوش و بیداری ترا
 • Ey asıl arayan kimse! Şu aslı bil ki kimde dert varsa o, koku almış, dermana ermiştir.
 • پس بدان این اصل را ای اصل جو ** هر که را درد است او برده ست بو
 • Kim daha ziyade uyanıksa o daha ziyade dertlidir. Kim işi daha iyi anlamışsa onun benzi daha sarıdır.
 • هر که او بیدارتر پر دردتر ** هر که او آگاه‌‌تر رخ زردتر
 • Hakk’ın cebrinden agâh isen feryadın nerede? Cebbarlık zincirini görüşün hani? 630
 • گر ز جبرش آگهی زاریت کو ** بینش زنجیر جباریت کو
 • Zincire bağlanan nasıl olur da neşelenir? Hapiste esir olan nasıl hürlük eder?
 • بسته در زنجیر چون شادی کند ** کی اسیر حبس آزادی کند
 • Eğer ayağını bağladıklarını, başına padişah çavuşlarının dikildiğini görüyorsan.
 • ور تو می‌‌بینی که پایت بسته‌‌اند ** بر تو سرهنگان شه بنشسته‌‌اند
 • Gayrı sen de âcizlere çavuşluk etme. Çünkü bu vazife âcizlerin huyu ve tabiatı değildir.
 • پس تو سرهنگی مکن با عاجزان ** ز آن که نبود طبع و خوی عاجز آن‌‌
 • Mademki görmüyorsun; Tanrı’nın cebrinden bahsetme! Görüyorsan hangi gördüğünün nişanesi?
 • چون تو جبر او نمی‌‌بینی مگو ** ور همی‌‌بینی نشان دید کو
 • Hangi bir işe meylin varsa o işte kendi kudretini apaçık görür durursun; 635
 • در هر آن کاری که میل استت بدان ** قدرت خود را همی‌‌بینی عیان‌‌
 • Hangi işe meylin ve isteğin yoksa... Bu, Tanrı’dandır diye kendini Cebrî yaparsın!
 • و اندر آن کاری که میلت نیست ** و خواست خویش را جبری کنی کاین از خداست‌‌
 • Peygamberler, dünya işinde Cebrîdirler, kâfirler de ahiret işinde.
 • انبیا در کار دنیا جبری‌‌اند ** کافران در کار عقبی جبری‌‌اند
 • Peygamberlerin, ahiret işinde ihtiyarları vardır, cahillerin de dünya işinde.
 • انبیا را کار عقبی اختیار ** جاهلان را کار دنیا اختیار
 • Zira her kuş, kendi cinsinin bulunduğu yere gider, bedeni, geride uçmaktadır, canı daha tez, daha ileri gitmekte!
 • ز آن که هر مرغی به سوی جنس خویش ** می‌‌پرد او در پس و جان پیش پیش‌‌
 • Kâfirler “Siccin” cinsinden olduklarından dünya zindanına rahat rahat gelmişlerdir. 640
 • کافران چون جنس سجین آمدند ** سجن دنیا را خوش آیین آمدند
 • Peygamberler, "İlliyyin" cinsinden olduklarından can ve gönül İlliyyinine doğru gitmişlerdir.
 • انبیا چون جنس علیین بدند ** سوی علیین جان و دل شدند
 • Bu sözün sonu yoktur, fakat biz yine dönüp o hikâyeyi tamamlayalım:
 • این سخن پایان ندارد لیک ما ** باز گوییم آن تمامی قصه را
 • Vezirin, halveti terk etmede müritleri ümitsiz bırakması
 • نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت
 • Vezir içerden seslendi: “Ey müritler, benden size şu malûm olsun.
 • آن وزیر از اندرون آواز داد ** کای مریدان از من این معلوم باد
 • Ki İsa bana “Hep yakınlarından, arkadaşlarından ayrıl, tek ol,
 • که مرا عیسی چنین پیغام کرد ** کز همه یاران و خویشان باش فرد
 • Yüzünü duvara çevirip yalnızca otur, kendi varlığından da halveti ihtiyar et” diye vahyetti. 645
 • روی در دیوار کن تنها نشین ** وز وجود خویش هم خلوت گزین‌‌
 • Bundan sonra konuşmaya izin yok, bundan sonra dedikodu ile işim yok.
 • بعد از این دستوری گفتار نیست ** بعد از این با گفت و گویم کار نیست‌‌
 • Dostlar, elveda! Ben öldüm, yükümü dördüncü göğe ilettim.
 • الوداع ای دوستان من مرده‌‌ام ** رخت بر چارم فلک بر برده‌‌ام‌‌
 • Bu suretle de ateşe mensup feleğin altında zahmet ve meşakkatler içinde yanmayalım.
 • تا به زیر چرخ ناری چون حطب ** من نسوزم در عنا و در عطب‌‌
 • Bundan sonra dördüncü kat gök üstünde, İsa’nın yanında oturacağım.”
 • پهلوی عیسی نشینم بعد از این ** بر فراز آسمان چارمین‌‌
 • Vezirin her emiri ayrı ayrı veliaht yapması
 • ولی عهد ساختن وزیر هر یک امیر را جدا جدا
 • Neden sonra o emirleri yalnız ve birer birer çağırıp her birine bir söz söyledi. 650
 • و آن گهانی آن امیران را بخواند ** یک به یک تنها به هر یک حرف راند
 • Her birine “İsa dininde Tanrı vekili ve benim halifem sensin,
 • گفت هر یک را به دین عیسوی ** نایب حق و خلیفه‌‌ی من توی‌‌
 • Öbür emirler senin tâbilerindir. İsa, umumunu senin taraftarın ve yardımcın etti.
 • و آن امیران دگر اتباع تو ** کرد عیسی جمله را اشیاع تو
 • Hangi emir, baş çeker, tâbi olmazsa onu tut; ya öldür yahut esir et, hapse at.
 • هر امیری کو کشید گردن بگیر ** یا بکش یا خود همی‌‌دارش اسیر
 • Ama ben sağ iken bunu kimseye söyleme, ben ölmedikçe, reisliğe talip olma.
 • لیک تا من زنده‌‌ام این وامگو ** تا نمیرم این ریاست را مجو
 • Ben ölmedikçe bunu hiç meydana çıkarma. Saltanat ve galebe dâvasına kalkışma. 655
 • تا نمیرم من تو این پیدا مکن ** دعوی شاهی و استیلا مکن‌‌
 • İşte şu tomar ve onda Mesih’in hükümleri... Bunu ümmete fasih bir tarzda oku!” dedi.
 • اینک این طومار و احکام مسیح ** یک به یک بر خوان تو بر امت فصیح‌‌
 • O, her emire ayrı olarak şunu söyledi: “Tanrı dininde senden başka naip yoktur!”
 • هر امیری را چنین گفت او جدا ** نیست نایب جز تو در دین خدا
 • Her birini ayrı ayrı ağırladı. Ona ne söyledi ise buna da onu söyledi.
 • هر یکی را کرد او یک یک عزیز ** هر چه آن را گفت این را گفت نیز
 • Her birine bir tomar verdi, her tomar öbürünün zıddını ifade ediyordu.
 • هر یکی را او یکی طومار داد ** هر یکی ضد دگر بود المراد
 • O tomarların metni “Ya” harfinden “Elif” harfine kadar olan harflerin şekilleri gibi birbirine aykırıdır. 660
 • جملگی طومارها بد مختلف ** چون حروف آن جمله از یا تا الف‌‌
 • Bu tomarın hükmü, öbürünün zıddıydı, bu zıt diyeti bundan önce bildirdik.
 • حکم این طومار ضد حکم آن ** پیش از این کردیم این ضد را بیان‌‌
 • Vezirin halvette kendini öldürmesi
 • کشتن وزیر خویشتن را در خلوت
 • Ondan sonra daha kırk gün kapısını kapadı. Kendisini öldürüp varlığından kurtuldu.
 • بعد از آن چل روز دیگر در ببست ** خویش کشت و از وجود خود برست‌‌
 • Halk onun ölümünü haber alınca kabrinin üstü kıyamet yerine döndü.
 • چون که خلق از مرگ او آگاه شد ** بر سر گورش قیامت‌‌گاه شد
 • Bir hayli halk onun yası ile saçlarını yolarak, elbiselerini yırtarak mezarı üstüne yığıldı.
 • خلق چندان جمع شد بر گور او ** موکنان جامه دران در شور او
 • Arap’tan, Türk’ten, Rum’dan, Kürt’ten oraya toplananların sayısını da ancak Tanrı bilir. 665
 • کان عدد را هم خدا داند شمرد ** از عرب وز ترک و از رومی و کرد
 • Mezarın toprağını başlarına serptiler. Onun derdini yerinde ve dertlerine derman gördüler.
 • خاک او کردند بر سرهای خویش ** درد او دیدند درمان جای خویش‌‌
 • Bir ay ahali, mezarı üstünde gözlerinden kanlı yaşlara yol verdiler. Onun ayrılığı derdinden padişahlar da, büyükler de, küçükler de ah u figan ediyorlardı.
 • آن خلایق بر سر گورش مهی ** کرده خون را از دو چشم خود رهی‌‌
 • İsa Aleyhisselâm ümmetinin emirlere "İçinizde veliaht kimdir?" diye sorması
 • طلب کردن امت عیسی علیه السلام از امرا که ولی عهد از شما کدام است
 • Bir ay sonra halk dedi ki: “Ey ulular! Siz beylerden o vezirin makamına oturacak kimdir.
 • بعد ماهی خلق گفتند ای مهان ** از امیران کیست بر جایش نشان‌‌
 • Ki biz o zatı, vezirin yerine imam ve mukteda tanıyalım. Elimizi de, eteğimizi de onun eline teslim edelim.
 • تا به جای او شناسیمش امام ** دست و دامن را بدست او دهیم‌‌
 • Mademki güneş battı ve bizim gönlümüzü dağladı, onun yerine çırağı yakmaktan başka çaremiz yok. 670
 • چون که شد خورشید و ما را کرد داغ ** چاره نبود بر مقامش از چراغ‌‌
 • Sevgili, göz önünden kayboldu mu, onun visalinden mahrum kaldık mı, yerine birisinin vekil olması, birisinin bize yadigâr kalması gerekir.
 • چون که شد از پیش دیده وصل یار ** نایبی باید از او مان یادگار
 • Gül mevsimi geçip gülşen harap olunca gül kokusunu nereden alalım? Gül suyundan!
 • چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب ** بوی گل را از که یابیم از گلاب‌‌
 • Ulu Tanrı açıkça meydan da olmadığından, bu peygamberler Hakk'ın vekilleridir.
 • چون خدا اندر نیاید در عیان ** نایب حق‌‌اند این پیغمبران‌‌
 • Hayır, yanlış söyledim. Vekil ile vekil edeni iki sanırsan (bu) hatadır, iyi bir şey değil.
 • نه غلط گفتم که نایب با منوب ** گر دو پنداری قبیح آید نه خوب‌‌
 • Sen surete taptıkça ikidir. Suretten kurtulana göre ise birdir. 675
 • نه دو باشد تا تویی صورت پرست ** پیش او یک گشت کز صورت برست‌‌
 • Surete bakarsan gözün ikidir. Sen onun nuruna bak ki o birdir.
 • چون به صورت بنگری چشم تو دست ** تو به نورش درنگر کز چشم رست‌‌