English    Türkçe    فارسی   

2
3263-3312

 • O işler Musa’ya aykırı göründü. Çünkü Musa o hale sahip değildi.
 • نامناسب می‏نمود افعال او ** پیش موسی چون نبودش حال او
 • Musa’nın aklı bile gayp işlerine ermezse, ey ulu kişi, bir farenin aklı nedir ki bu işlere ersin!
 • عقل موسی چون شود در غیب بند ** عقل موشی خود کی است ای ارجمند
 • Taklit bilgisi, satış içindir, bu bilgi sahibi, müşteri buldu mu, bilgisini güzelce satar. 3265
 • علم تقلیدی بود بهر فروخت ** چون بیابد مشتری خوش بر فروخت‏
 • Fakat hakikat bilgisine müşteri, Allah’tır. Bu bilgi sahibinin pazarı daima işler, daima parlar.
 • مشتری علم تحقیقی حق است ** دایما بازار او با رونق است‏
 • Alışveriş ederken mest bir halde ağzını yumup oturur. Fakat müşterisi Allah’tır.
 • لب ببسته مست در بیع و شری ** مشتری بی‏حد که الله اشتری‏
 • Âdemin dersine melek müşteridir, o derse dev ve peri mahrem değildir.
 • درس آدم را فرشته مشتری ** محرم درسش نه دیو است و پری‏
 • Âdem, senin dersin her şeyin adını haber vermektir. Haydi, Allah sırlarını kıldan kıla anlat.
 • آدم أنبئهم بأسما درس گو ** شرح کن اسرار حق را مو به مو
 • Kısa görüşlü, daima halden hale giren, renkten renge boyanan ve temkini bulunmayan, 3270
 • آن چنان کس را که کوته بین بود ** در تلون غرق و بی‏تمکین بود
 • Kişiye fare dedim, çünkü yeri, yurdu topraktır. Farenin de geçim yeri topraktan ibarettir.
 • موش گفتم ز انکه در خاک است جاش ** خاک باشد موش را جای معاش‏
 • Yolları, izleri bilmez değil, bilir ama yer altındakileri bilir. O, her yanda toprağı delmiş, delik deşik etmiştir.
 • راهها داند ولی در زیر خاک ** هر طرف او خاک را کرده ست چاک‏
 • Fare gibi nefis, ancak lokma ufalar. Allah fareye de miktarınca akıl vermiştir.
 • نفس موشی نیست الا لقمه رند ** قدر حاجت موش را عقلی دهند
 • Çünkü yüce Allah, hiç kimseye, ihtiyacından artık bir şey vermez.
 • ز انکه بی‏حاجت خداوند عزیز ** می‏نبخشد هیچ کس را هیچ چیز
 • Eğer âlemin yeryüzüne ihtiyacı olmasaydı âlemlerin Rabbi, yeri yaratmazdı. 3275
 • گر نبودی حاجت عالم زمین ** نافریدی هیچ رب العالمین‏
 • Bu titreyip duran yeryüzü, dağlara muhtaç olmasaydı Allah, o heybetli dağları halk etmezdi.
 • وین زمین مضطرب محتاج کوه ** گر نبودی نافریدی پر شکوه‏
 • Göklere de ihtiyaç olmasaydı yedi kat göğü yoktan meydana getirmezdi.
 • ور نبودی حاجت افلاک هم ** هفت گردون نافریدی از عدم‏
 • Güneş, ay ve şu yıldızlar, ancak ihtiyaç yüzünden zuhura geldi.
 • آفتاب و ماه و این استارگان ** جز به حاجت کی پدید آمد عیان‏
 • Şu halde varlıkların kemendi, (yoklukları çekip varlık âlemine getiren) ihtiyaçtır. Allah’ın ihsanı, ihtiyaç miktarınca zahir olur.
 • پس کمند هستها حاجت بود ** قدر حاجت مرد را آلت دهد
 • Yürü, çabuk ihtiyacını arttırır da Allah’ın kereminden cömertlik denizi coşsun. 3280
 • پس بیفزا حاجت ای محتاج زود ** تا بجوشد در کرم دریای جود
 • Şu yol üstünde dilenen, şu dilenciliğe düşmüş olan yoksullar, halka ihtiyaçlarını arz ederler.
 • این گدایان بر ره و هر مبتلا ** حاجت خود می‏نماید خلق را
 • Kör, sakat, hasta, illetli olduklarını gösterir, bu suretle halkın merhametini coşturmak isterler.
 • کوری و شلی و بیماری و درد ** تا از این حاجت بجنبد رحم مرد
 • “Ey halk, ekmek verin. Benim de ambarım var, benim de malım, benim de sofram var” derler mi hiç?
 • هیچ گوید نان دهید ای مردمان ** که مرا مال است و انبار است و خوان‏
 • Köstebeğin yemek içmek için göze ihtiyacı yoktur. Onun için Allah onu gözsüz yarattı.
 • چشم ننهاده‏ست حق در کور موش ** ز انکه حاجت نیست چشمش بهر نوش‏
 • Köstebek, gözsüz de pekâlâ yaşayabilir. Ter-ü taze toprakta göze ne ihtiyacı var? 3285
 • می‏تواند زیست بی‏چشم و بصر ** فارغ است از چشم او در خاک تر
 • Zaten ancak hırsızlık etmek için topraktan çıkar, başka bir iş için değil, Allah, onu bu hırsızlıktan arıtsa,
 • جز به دزدی او برون ناید ز خاک ** تا کند خالق از آن دزدیش پاک‏
 • O da kanatlanır, kuş olur; melekler gibi göklere uçup gider.
 • بعد از آن پر یابد و مرغی شود ** چون ملایک جانب گردون رود
 • Allah’ın gül bahçesinde her an bülbül gibi yüzlerce nağme çıkarır.
 • هر زمان در گلشن شکر خدا ** او بر آرد همچو بلبل صد نوا
 • “Ey beni çirkin sıfatlardan kurtaran, ey cehennemi cennet haline getiren,
 • کای رهاننده مرا از وصف زشت ** ای کننده دوزخی را تو بهشت‏
 • Bir yağ parçasına aydınlık bahşetmekte, bir kemiğe işitme kabiliyeti vermektesin ey gani Allah. 3290
 • در یکی پیهی نهی تو روشنی ** استخوانی را دهی سمع ای غنی‏
 • Fakat o mananın cisimle ne alâkası var? Eşyanın adlarıyla, anlayışın ne münasebeti var?
 • چه تعلق آن معانی را به جسم ** چه تعلق فهم اشیا را به اسم‏
 • Söz yuva gibidir, mana kuş gibi. Cisim ırmak gibidir, ruh akıp giden su gibi.
 • لفظ چون وکرست و معنی طایر است ** جسم جوی و روح آب سایر است‏
 • O ırmak akıp gitmektedir, fakat sen ona duruyor dersin, o koşup gelmektedir, sen onu bir yere kımıldamıyor sanırsın.
 • او روان است و تو گویی واقف است ** او دوان است و تو گویی عاکف است‏
 • Eğer su, yerden yere gitmiyorsa, eğer su akıp durmuyorsa üstündeki yeniden, yeniye görünen çerçöp nedir ki?
 • گر نبینی سیر آب از خاکها ** چیست بر وی نو به نو خاشاکها
 • Senin çerçöpün de fikrî suretlerindir. Aklına her an yeniden yeniye el dokunmamış düşünceler gelmektedir. 3295
 • هست خاشاک تو صورتهای فکر ** نو به نو در می‏رسد اشکال بکر
 • Düşünce ırmağın yüzü de güzel ve sevimsiz çerçöpten hali değil.
 • روی آب جوی فکر اندر روش ** نیست بی‏خاشاک محبوب و وحش‏
 • Bu kadar suyun üstünde görünen kabuklar, gayp bağı meyvelerinin kabuklarıdır.
 • قشرها بر روی این آب روان ** از ثمار باغ غیبی شد دوان‏
 • Bu kabukların içini suda ara. Çünkü su ırmağa bağdan kaynamakta, bağdan gelmektedir.
 • قشرها را مغز اندر باغ جو ** ز انکه آب از باغ می‏آید به جو
 • Âbıhayatın akışını görmüyorsan ırmağın üstündeki dalların, yaprakların, çerçöpün akışına bak.
 • گر نبینی رفتن آب حیات ** بنگر اندر جوی و این سیر نبات‏
 • Su, yeğin akarsa üstündeki kabuklar ve çerçöp de daha çabuk sürüklenip gider. 3300
 • آب چون انبه‏تر آید در گذر ** زو کند قشر صور زوتر گذر
 • Bu feyiz şiddetle zuhur etti mi gayri ariflerin gönüllerine gam gelmez, o gönüllerde elem eğleşmez olur.
 • چون به غایت تیز شد این جو روان ** غم نپاید در ضمیر عارفان‏
 • Nitekim ırmak da, dopdolu olur, pek hızlı akarsa üstünde çerçöp eğlenmez!
 • چون به غایت ممتلی بود و شتاب ** پس نگنجید اندر او الا که آب‏
 • Halden bigâne birisinin bir şeyhi kınaması ve müridin şeyhe cevap vermesi
 • طعنه زدن بیگانه ای در شیخ و جواب گفتن مرید شیخ او را
 • Birisi, şeyhin birini “Kötü adam, doğru yolda değil.
 • آن یکی یک شیخ را تهمت نهاد ** کاو بد است و نیست بر راه رشاد
 • Şarap içiyor, mürai ve pis herif. Böyle adam nereden müritlerin imdadına yetişecek?” diye kınadı.
 • شارب خمر است و سالوس و خبیث ** مر مریدان را کجا باشد مغیث‏
 • Başka biri de ona dedi ki “Edebe riayet et. Büyükler hakkında böyle zanda bulunmak yaraşmaz. 3305
 • آن یکی گفتش ادب را هوش دار ** خرد نبود این چنین ظن بر کبار
 • Onun sâf seli, bulanıversin, bu ondan ve onun sıfatlarından ne kadar uzak!
 • دور از او و دور از آن اوصاف او ** که ز سیلی تیره گردد صاف او
 • Hak ehline böyle bühtanlarda bulunma. Bu, senin hayalinden ibaret, çevir yaprağı!
 • این چنین بهتان منه بر اهل حق ** این خیال تست بر گردان ورق‏
 • Böyle bir şey olmaz ya, şayet olsa bile ey toprakta uçan kuş, bahrimuhite pislikten ne zarar!
 • این نباشد ور بود ای مرغ خاک ** بحر قلزم را ز مرداری چه باک‏
 • O, iki testiden az, yahut küçük bir havuz değil ki, bir katracık pislik onu nasıl bulandırır, nasıl kirletir.?
 • نیست دون القلتین و حوض خرد ** کی تواند قطره‏ایش از کار برد
 • Ateş, İbrahim’e bir ziyan veremedi. Kim Nemrutsa sen ona de: Kork ateşten! 3310
 • آتش ابراهیم را نبود زیان ** هر که نمرودی است گو می‏ترس از آن‏
 • Nefis Nemrut’tur, akılla can da Halil. Ruh, işin tam içindedir. Kılavuza ihtiyaç yok, kılavuza muhtaç olan nefistir.
 • نفس نمرود است و عقل و جان خلیل ** روح در عین است و نفس اندر دلیل‏
 • Kılavuz yolcuya, çöllerde her an kaybolana lâzımdır.
 • این دلیل راه رهرو را بود ** کاو به هر دم در بیابان گم شود