English    Türkçe    فارسی   

2
400-449

 • Tabak boşalınca, çocuk tabağını aldı, ”Ey kâmil kişi, paramı ver” dedi. 400
 • چون طبق خالی شد آن کودک ستد ** گفت دینارم بده ای با خرد
 • Şeyh dedi ki: “Parayı nerden bulayım? Ben borçlu bir adamım,aynı zamanda ölüyorum!”
 • شیخ گفتا از کجا آرم درم ** وام دارم می‏روم سوی عدم‏
 • Çocuk derdinden tabağı yere vurdu, feryat ve figana başladı.
 • کودک از غم زد طبق را بر زمین ** ناله و گریه بر آورد و حنین‏
 • Eleminden hayhayla ağlamaya koyuldu, ”Keşke iki ayağım da kırılaydı,
 • می‏گریست از غبن کودک های های ** کای مرا بشکسته بودی هر دو پای‏
 • Keşke külhana gideydim de tekkenin kapısından geçmez olaydım” diyordu.
 • کاشکی من گرد گلخن گشتمی ** بر در این خانقه نگذشتمی‏
 • Boğazına düşkün, yemeye alışkın sofiler, köpek gönüllüdürler, fakat kedi gibi yüzlerini yıkarklar, temiz görünürler. 405
 • صوفیان طبل خوار لقمه جو ** سگ دلان و همچو گربه روی شو
 • Çocuğun feryadından hırlı, hırsız birçok kişi başına toplandı.
 • از غریو کودک آن جا خیر و شر ** گرد آمد گشت بر کودک حشر
 • Çocuk, ”Ey kötü Şeyh, beni ustam muhakkak öldürür.
 • پیش شیخ آمد که ای شیخ درشت ** تو یقین دان که مرا استاد کشت‏
 • Eğer yanına eli boş gidersem beni keser, buna razı mısın?” diyordu.
 • گر روم من پیش او دست تهی ** او مرا بکشد اجازت می‏دهی‏
 • Borçlular da inkâra düşüp Şeyh’e yüz çevirerek “Bu ne oyun ki?
 • و آن غریمان هم به انکار و جحود ** رو به شیخ آورده کاین باری چه بود
 • Bizim malımızı yedin, borçlu gidiyorsun. Böyle olduğu halde neden başka bir zulümde daha bulundun?” diyorlardı. 410
 • مال ما خوردی مظالم می‏بری ** از چه بود این ظلم دیگر بر سری‏
 • Çocuk ikindi namazı vaktine kadar ağladı.Şeyh’e gelince,gözlerini yummuş,ona hiç bakmıyordu.
 • تا نماز دیگر آن کودک گریست ** شیخ دیده بست و در وی ننگریست‏
 • Bu cefaya, bu aykırı işe aldırış etmemekteydi. Ay gibi yüzünü yorganın içine çekmişti.
 • شیخ فارغ از جفا و از خلاف ** در کشیده روی چون مه در لحاف‏
 • Ezelle hoş, ecelle sevinçli, havas ve acamın kınamasından, dedikodusundan el ayak çekmiş!
 • با ازل خوش با اجل خوش شاد کام ** فارغ از تشنیع و گفت خاص و عام‏
 • Can, bir adamın yüzüne gülerse, ona halkın ekşi suratlı oluşundan ne zarar.
 • آن که جان در روی او خندد چو قند ** از ترش رویی خلقش چه گزند
 • Can birisini öperse, felekten, feleğin hışmından gam yer mi? 415
 • آن که جان بوسه دهد بر چشم او ** کی خورد غم از فلک وز خشم او
 • Mehtaplı gecede ay, Simâk burcundayken köpeklerden, köpeklerin havlamasından ne korkusu olur?
 • در شب مهتاب مه را بر سماک ** از سگان و عوعو ایشان چه باک‏
 • Köpek vazifesini yerine getirir, ay da ışığını yere döşeyip durur.
 • سگ وظیفه‏ی خود به جا می‏آورد ** مه وظیفه‏ی خود به رخ می‏گسترد
 • Herkes kendi işceğizini görür. Su, bir çöp için durulduğunu terk etmez.
 • کارک خود می‏گزارد هر کسی ** آب نگذارد صفا بهر خسی‏
 • Çöp, çöpçesine su üstünde yürür durur, sâf su da bulanmadan akıp gider.
 • خس خسانه می‏رود بر روی آب ** آب صافی می‏رود بی‏اضطراب‏
 • Mustafa, gece yarısı ayı ikiye böler; Ebulehep, kininden saçma sapan söylenir! 420
 • مصطفی مه می‏شکافد نیم شب ** ژاژ می‏خاید ز کینه بو لهب‏
 • İsa ölüyü diriltir; Yahudi, hiddetinden sakalını yolar.
 • آن مسیحا مرده زنده می‏کند ** و آن جهود از خشم سبلت می‏کند
 • Köpeğin sesi ayın kulağına girer mi? Hele o ay, Allah hası olursa..
 • بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه ** خاصه ماهی کاو بود خاص اله‏
 • Padişah, sabaha kadar musiki âlemi yapar, su kenarında şarap içer, kurbağaların seslerinden haberi bile olmaz.
 • می‏خورد شه بر لب جو تا سحر ** در سماع از بانگ چغزان بی‏خبر
 • Çocuğun parası, orada bulunanlara müsaviyen takdim edilseydi herkese birkaç akçe düşerdi, çocuk da parasını alırdı. Fakat Şeyh’in himmeti bu cömertliği de bağladı.
 • هم شدی توزیع کودک دانگ چند ** همت شیخ آن سخا را کرد بند
 • Bu suretle kimse çocuğa bir şey vermedi. Pirlerin kuvveti bundan da fazladır. 425
 • تا کسی ندهد به کودک هیچ چیز ** قوت پیران از این بیش است نیز
 • İkindi vakti oldu. Hizmetçi, Hatem gibi cömert birisinin verdiği bir tabak altını getirdi.
 • شد نماز دیگر آمد خادمی ** یک طبق بر کف ز پیش حاتمی‏
 • Mal sahibi halli bir kişi, Şeyh’in halini biliyordu, ona hediye göndermişti.
 • صاحب مالی و حالی پیش پیر ** هدیه بفرستاد کز وی بد خبیر
 • Tabağın bir köşesinde dört yüz dinar vardı, bir tarafında da kâğıda sarılı yarım dinar.
 • چار صد دینار بر گوشه‏ی طبق ** نیم دینار دگر اندر ورق‏
 • Hizmetçi gelip Şeyh’i ağırladı, o misli bulunmaz Şeyh’in önüne o tabağı koydu.
 • خادم آمد شیخ را اکرام کرد ** و آن طبق بنهاد پیش شیخ فرد
 • Tabağın üstünden örtü kaldırılınca halk Şeyh’in kerametini gördü. 430
 • چون طبق را از غطا واکرد رو ** خلق دیدند آن کرامت را از او
 • Hepsinden de feryat yüceldi: "Ey şeyhlerin de başı, şahların da, bu neydi?
 • آه و افغان از همه برخاست زود ** کای سر شیخان و شاهان این چه بود
 • Bu ne sır, bu ne sultanlık? Ey sır sahiplerinin efendisi!
 • این چه سر است این چه سلطانی است باز ** ای خداوند خداوندان راز
 • Biz bilemedik, affet; saçma sapan, uluorta hayli söylendik.
 • ما ندانستیم ما را عفو کن ** بس پراکنده که رفت از ما سخن‏
 • Körcesine sopa sallamaktayız, elbette kandilleri kırarız.
 • ما که کورانه عصاها می‏زنیم ** لاجرم قندیلها را بشکنیم‏
 • Sağırlar gibi bir tek söz duymadan kendi aklımızca cevap vermeye kalkıştık, hezeyanlarda bulunduk. 435
 • ما چو کران ناشنیده یک خطاب ** هرزه گویان از قیاس خود جواب‏
 • Biz Musa’dan da ibret almadık. O bile Hızır’ı kınadı da yüzü sarardı.
 • ما ز موسی پند نگرفتیم کاو ** گشت از انکار خضری زرد رو
 • Hem gözü o kadar yüceleri gördüğü, gözünün nuru göklere bile nüfus ettiği halde!
 • با چنان چشمی که بالا می‏شتافت ** نور چشمش آسمان را می‏شکافت‏
 • Ey zamanın Musa’sı değirmendeki farenin gözü, ahmaklıktan senin gözünle bahse kalkıştı" dediler.
 • کرده با چشمت تعصب موسیا ** از حماقت چشم موش آسیا
 • Şeyh, bütün o sözleri size helâl ettim.
 • شیخ فرمود آن همه گفتار و قال ** من بحل کردم شما را آن حلال‏
 • Bunun sırrı şuydu, ben Allah’tan bunu diledim, Allah da bana doğru yolu gösterdi. 440
 • سر این آن بود کز حق خواستم ** لاجرم بنمود راه راستم‏
 • O dinar gerçi az bir paraydı. Fakat gelmesi çocuğun ağlamasına bağlıydı.
 • گفت آن دینار اگر چه اندک است ** لیک موقوف غریو کودک است‏
 • Helva satan çocuk ağlamasaydı, rahmet denizi coşmazdı” dedi.
 • تا نگرید کودک حلوا فروش ** بحر رحمت در نمی‏آید به جوش‏
 • Kardeş, çocuk, senin cisim çocuğundur. İyice bil ki muradına erişmen de ağlamana bağlı.
 • ای برادر طفل طفل چشم تست ** کام خود موقوف زاری دان درست‏
 • O libası elde etmek istersen cesedindeki göz çocuğunu ağlat!
 • گر همی‏خواهی که آن خلعت رسد ** پس بگریان طفل دیده بر جسد
 • Birisinin bir zahidi az ağla ki kör olmayasın diye korkutması
 • ترسانیدن شخصی زاهد را که کم گری تا کور نشوی
 • Bir zahide, çalışıp, savaşan bir dostu “Az ağla ki gözün bozulmasın “ dedi. 445
 • زاهدی را گفت یاری در عمل ** کم گری تا چشم را ناید خلل‏
 • Zahit dedi ki: “İş iki halden dışarı olamaz. Göz, ya yüzü görür, ya görmez.
 • گفت زاهد از دو بیرون نیست حال ** چشم بیند یا نبیند آن جمال‏
 • Eğer Allah nurunu görürse ne gam? Allah visaline erişmek için iki gözden olmak pek değersiz bir şey!
 • گر ببیند نور حق خود چه غم است ** در وصال حق دو دیده چه کم است‏
 • Yok, eğer Allah nurunu, Allah ziyasını görmeyecekse böyle kötü gözün kör olması daha iyi!”
 • ور نخواهد دید حق را گو برو ** این چنین چشم شقی گو کور شو
 • Gözden dolayı gam yeme ki İsa, senindir. Eğri yürüme de sana iki doğru göz bağışlasın.
 • غم مخور از دیده کان عیسی تراست ** چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست‏